Naar artikel

Herstructurering van camping

Op veel campings in Nederland vindt er herstructurering plaats: over het algemeen een vervelende ontwikkeling. De faciliteiten op de camping gaan er op vooruit, maar de werkzaamheden en herindeling zijn vaak nadelig voor recreanten. De recreanten moeten soms naar een andere plaats op het terrein of zelfs naar een andere camping verhuizen. Hieronder vind je informatie over de rechten van recreanten bij herstructurering.

Wat is herstructureren?

Van herstructurering is sprake als aan (een deel van) het terrein een inrichting wordt gegeven. De indeling van de camping, de faciliteiten en ook de plaatsen voor toeristische-, seizoens- en plaatsen veranderen. Door deze veranderingen moeten huurovereenkomsten worden opgezegd.  Zonder huurovereenkomst mag de stacaravan niet op het terrein van de ondernemer blijven staan. 

Rechten van de recreant

Tegen de plannen van herstructurering valt niets te doen. Het is het van de eigenaar van de camping om de indeling te wijzigen. Dit betekent niet dat je geen rechten hebt. Bij RECRON campings zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. De Recron-voorwaarden worden gezien als en consumentvriendelijke voorwaarden. Bij campings die niet bij de Recron zijn gelden de '' voorwaarden van de camping. zijn de voorwaarden dan minder consumentvriendelijk.

Let op:
Een bij RECRON camping kan wel afspraken maken in het huurcontract. Als bepalingen zijn voor de recreant en niet verenigbaar zijn met de Recron voorwaarden, gelden de Recron-voorwaarden. 

HISWA-RECRON- camping

Een herstructurering op een camping is niet te voorkomen, ook niet op een Recron-camping. De ondernemer mag kiezen zijn terrein anders in te richten en aanpassingen te doen. Wel geven de Recron-voorwaarden duidelijkheid over je rechten. Hieronder de artikelen:

  • artikel 11 lid 1h, de ondernemer mag onder voorwaarden de huurovereenkomst met de recreant opzeggen vanwege een herstructurering. 
  • Artikel 11 lid 3, de opzegtermijn voor de ondernemer is bij opzegging vanwege herstructurering altijd  één jaar.
  • Artikel 12, als de ondernemer opzegt vanwege herstructurering heeft de recreant een aantal rechten. De recreant heeft op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. zorgt de ondernemer voor het vervoer van de caravan tot buiten het terrein. De recreant mag ook de laatste 6 maanden van de opzegtermijn van stageld gebruik maken van de plaats. In plaats van deze 6 maanden kan de recreant teruggave van het te veel stageld.  

Verplaatsingskosten - indexatie 2023

De hoogte van de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten is soms . Het bedrag genoemd in de Recron-voorwaarden moet vanwege artikel 12 lid 6 van de Recron-voorwaarden jaarlijks geïndexeerd worden.

Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt de tegemoetkoming: 

  • € 1.760 (enkel)
  • € 2.653 (geschakeld/)

Voor het kalenderjaar 2024 bedraagt de tegemoetkoming:

  • € 1.860 (enkel)
  • € 2.804 (geschakeld/)

Houdt de campingeigenaar zich niet aan de RECRON-voorwaarden, dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Recreatie.

Een niet HISWA-RECRON camping

De wet geeft in dit soort situaties geen bescherming. Bij het opzeggen van de overeenkomst moet wel een opzegtermijn worden gehanteerd.   is in dit geval twee maanden. De opzegging zonder opzegtermijn kun je betwisten. Daarmee stel je alleen de opzegging uit.

Houdt de campingeigenaar zich niet aan de overeenkomst en voorwaarden en wil je je halen? Overleg dan voor het nemen van stappen dan met een adviseur. Een juridische procedure is en tijdrovend en vraagt om kennis van het procesrecht. 

Meer informatie:

Problemen op de camping
Recron- voorwaarden plaatsen
Geschillencommissie Recreatie