Naar artikel

Herstructurering

Op veel campings in Nederland vindt er herstructurering plaats: over het algemeen een vervelende ontwikkeling. De faciliteiten op de camping gaan er op vooruit, maar vaak moeten de recreanten naar een andere plaats of zelfs naar een andere camping verhuizen. Hieronder de rechten zijn bij herstructurering.

Wat is herstructureren?

Van herstructurering is sprake als aan (een deel van) het terrein een andere inrichting wordt gegeven. De indeling van de camping, de faciliteiten en ook de aanwezige plaatsen voor toeristische-, seizoens- en vaste plaatsen veranderen. Vaak is er na herstructurering op de camping geen plaats meer voor je stacaravan of chalet, met als gevolg dat de campingeigenaar de overeenkomst opzegt en je de caravan moet verwijderen.

Rechten van de recreant

Tegen de plannen van herstructurering valt niets te doen. Het is het recht van de eigenaar van de camping om de indeling te wijzigen. Dit betekent niet dat je geen rechten hebt. In geval van een RECRON-camping zijn er in de algemene voorwaarden regels opgenomen waar de campingeigenaar zich aan moet houden. Dit in tegenstelling tot een camping die niet is aangesloten bij de RECRON.

Let op:
Een RECRON aangesloten ondernemer kan wel afwijkende afspraken maken in het huurcontract. De bepalingen in dat contract gaan dan voor op de voorwaarden.

Een niet HISWA-RECRON camping

Herstructurering bij een camping die niet bij de RECRON is aangesloten betekent dat alleen de regels uit de wet en uit het contract gelden. De wet geeft in dit soort situaties geen extra bescherming. Wel staat er in de wet dat de ondernemer bij het schriftelijk opzeggen van de overeenkomst een redelijke termijn moet hanteren. Redelijk is in dit geval twee maanden. Meldt de eigenaar de opzegging later dan deze termijn, maak dan bezwaar. Hiermee voorkom je de herstructurering niet, je stelt de opzegging alleen uit.

Ontstaat er een geschil met je campingeigenaar over de herstructurering? Start dan een juridische procedure. Overleg voor het nemen van verdere stappen met een van onze juridische adviseurs.

HISWA-RECRON- camping

Ook bij herstructurering op een RECRON-camping zijn de plannen niet te voorkomen. Wel zorgen de voorwaarden van de RECRON voor duidelijkheid over je rechten. Hieronder de belangrijkste artikelen:

  • artikel 11 lid 1h, deze geeft de mogelijkheid om de huurovereenkomst te ontbinden in geval van herstructurering.
  • Artikel 11 lid 3, de opzegtermijn voor ontbinding bij herstructurering is 12 maanden.
  • Artikel 12, hierin staan je rechten wanneer er sprake is van herstructurering.

Houdt de campingeigenaar zich niet aan de RECRON-voorwaarden, dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Recreatie.

Verplaatsingskosten - indexatie 2022

Veel vragen die wij over herstructurering ontvangen, gaan over de hoogte van het geïndexeerde bedrag aan tegemoetkoming in de verplaatsingskosten (artikel 12 lid 6 RECRON voorwaarden vaste plaatsen).

Voor het kalenderjaar 2022 bedraagt de tegemoetkoming: 

  • € 1.621 (enkel)
  • € 2.432 (geschakeld/dubbel)

Meer informatie:

Problemen op de camping
Recron- voorwaarden vaste plaatsen
Geschillencommissie Recreatie