Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Herstructurering van camping

Op veel campings in Nederland vindt er herstructurering plaats: over het algemeen een vervelende ontwikkeling. De faciliteiten op de camping gaan er op vooruit, maar de werkzaamheden en herindeling zijn vaak nadelig voor recreanten. De recreanten moeten soms naar een andere plaats op het terrein of zelfs naar een andere camping verhuizen. Hieronder vind je informatie over de rechten van recreanten bij herstructurering.

Wat is herstructureren?

Van herstructurering is sprake als aan (een deel van) het terrein een inrichting wordt gegeven. De indeling van de camping, de faciliteiten en ook de plaatsen voor toeristische-, seizoens- en plaatsen veranderen. Door deze veranderingen moeten huurovereenkomsten worden opgezegd.  Zonder huurovereenkomst mag de stacaravan niet op het terrein van de ondernemer blijven staan. 

Rechten van de recreant

Tegen de plannen van herstructurering valt niets te doen. Het is het recht van de eigenaar van de camping om de indeling te wijzigen. Dit betekent niet dat je als recreant geen rechten hebt. Bij RECRON campings zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. De Recron-voorwaarden worden gezien als consumentvriendelijke voorwaarden. Bij campings die niet bij de Recron zijn gelden de ''eigen" voorwaarden van de camping. Mogelijk zijn die voorwaarden dan minder consumentvriendelijk.

Let op:
Een RECRON camping kan wel afspraken maken in het huurcontract. Als bepalingen nadelig zijn voor de recreant en niet verenigbaar met de Recron voorwaarden, gelden de Recron-voorwaarden. 

HISWA-RECRON- camping

Een herstructurering op een camping is niet te voorkomen, ook niet op een Recron-camping. De ondernemer mag ervoor kiezen zijn terrein anders in te richten en aanpassingen te doen. Wel geven de Recron-voorwaarden duidelijkheid over je rechten. Hieronder de artikelen:

  • artikel 11 lid 1h, de ondernemer mag onder voorwaarden de huurovereenkomst met de recreant opzeggen vanwege een herstructurering. 
  • Artikel 11 lid 3, de opzegtermijn voor de ondernemer is bij opzegging vanwege herstructurering altijd  één jaar.
  • Artikel 12, als de ondernemer opzegt vanwege herstructurering heeft de recreant een aantal rechten, onder andere:
  • De recreant heeft recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.
  • De ondernemer zorgt voor het vervoer van de caravan tot buiten het terrein.
  • De recreant mag de laatste 6 maanden van de opzegtermijn zonder betaling van stageld gebruik maken van de plaats. Als alternatief voor deze 6 maanden kan de recreant eerder vertrekken en teruggave van het 'te veel' betaalde stageld vorderen.  

Verplaatsingskosten - indexatie 2023

De hoogte van de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten wordt op grond van artikel 12 lid 6 van de Recron-voorwaarden jaarlijks geïndexeerd. Het in de huidge voorwaarden genoemde bedrag is zodoende inmiddels verhoogd.

Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt de tegemoetkoming: 

  • € 1.760 (enkel)
  • € 2.653 (geschakeld/dubbel)

Voor het kalenderjaar 2024 bedraagt de tegemoetkoming:

  • € 1.860 (enkel)
  • € 2.804 (geschakeld/dubbel)

Houdt de campingeigenaar zich niet aan de RECRON-voorwaarden, dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Recreatie.

Een niet HISWA-RECRON camping

De wet biedt geen bescherming aan de huurder van recreatiegrond. De 'eigen' voorwaarden van de camping zijn van toepassing als de camping niet bij Hiswa-Recron is aangesloten. Bij het opzeggen van een overeenkomst moet wel altijd een redelijke opzegtermijn worden gehanteerd. Dat is dan twee maanden. De opzegging zonder opzegtermijn kun je betwisten. Let op, daarmee stel je de opzegging alleen uit.

Houdt de campingeigenaar zich niet aan de overeenkomst en voorwaarden en wil je je recht halen? Overleg dan voor het nemen van stappen dan met een adviseur of je rechtsbijstandverzekeraar. Een juridische procedure is en tijdrovend en vraagt om kennis van het procesrecht. 

Meer informatie:

Problemen op de camping
Recron- voorwaarden plaatsen
Geschillencommissie Recreatie