Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Belastingen: stacaravans, chalets en vakantiewoningen

Als een recreatieverblijf (stacaravan, chalet of vakantiewoning) als een onroerende zaak wordt gezien, ben je een aantal belastingen verschuldigd. Dat zijn overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting (rijksbelastingen) en onroerendezaakbelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting (gemeentelijke belastingen).

Overdrachtsbelasting

Bij het kopen van een stacaravan, chalet of vakantiewoning moet overdrachtsbelasting betaald worden. De koper is verantwoordelijk voor de afdracht van de overdrachtsbelasting. Bij de overdracht  van een chalet geldt het standaard tarief, dit is 10,4 % van de koopprijs. Binnen veertien dagen na de koop moet hij/zij aangifte doen bij de Belastingdienst. Is het onduidelijk is of het gaat om een roerende of onroerende zaak, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Het lage tarief overdrachtsbelasting (2%) geldt alleen bij de overdracht van van een woning waar de koper zelf (voor langere tijd) gaat wonen. Bij de overdracht van een recreatieverblijf of tweede woning geldt het standaard tarief.

Inkomstenbelasting

Is het recreatieverblijf een onroerende zaak dan moet je deze opgeven in box 3 bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij twijfel over de vraag of dit roerende of onroerende zaak is, neem contact op met de Belastingdienst.

Onroerendezaakbelasting

Staat je stacaravan, chalet of vakantiehuis op gehuurde grond? Dan krijg je geen zelfstandige aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). De campingondernemer krijgt een aanslag op basis van de exploitatiemogelijkheden van het terrein, waarbij de waarde van het recreatieverblijf zelf niet van belang is. De ondernemer berekent de OZB door in de huurprijs aan de recreant.

Staat de stacaravan, chalet of vakantiehuis op eigen grond, dan krijg je een eigen aanslag voor onroerendezaakbelasting.

Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen. Het doel van deze belasting is mensen die relatief veel in de gemeente verblijven, maar niet er niet ingeschreven staan, te laten meebetalen aan de voorzieningen van die gemeente. Personen die meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben, betalen forensenbelasting. Ook een stacaravan kan onder het begrip gemeubileerde woning vallen. De stacaravan moet dan beschikken over een toilet, keuken, wasgelegenheid, stookmogelijkheid en aangesloten zijn op de nutsvoorzieningen en riolering.

Forensenbelasting kan oplopen tot een fors bedrag, soms wel duizenden euro's per jaar.

Toeristenbelasting

Voor toeristen die niet in de gemeente wonen, mogen gemeenten toeristenbelasting heffen. Hiermee kan de gemeente o.a. het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren. De toeristenbelasting zal vrijwel altijd via de ondernemer worden betaald. De hoogte van de toeristenbelasting kan per gemeente verschillen.

Samenloop gemeentelijke belastingen

Onroerendezaakbelasting en forensenbelasting
Deze belastingen kunnen naast elkaar en onafhankelijk van elkaar worden geheven.

Forensenbelasting en toeristenbelasting
Ook forensen- en toeristenbelasting kunnen naast elkaar en onafhankelijk van elkaar geheven worden.

Het kan dus zijn dat je alle drie de gemeentelijke belastingen moet betalen.

Overige heffingen

Naast de gemeentelijke belastingen kan je ook te maken krijgen met heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De ondernemer en de gemeente kunnen daar meer informatie over geven.

Meer informatie:

Problemen op de camping (vaste plaats)

Stacaravan roerende of onroerende zaak

Website Belastingdienst