Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stappenplan bezwaar en beroep

Oneens met een verkeersboete? Bezwaar maken is mogelijk. Kies allereerst hiernaast om welke soort boete het gaat: een Wet-Mulder overtreding (met de grote M op de beschikking), een transactievoorstel (herkenbaar aan een grote T op de beschikking) of een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting).

Wet-Mulder-boete

Hieronder staan de te nemen stappen wanneer je het niet eens bent met de ontvangen boete. 

Stap 1
Schrijf een beroepschrift

Als je het niet eens bent met de Mulder-boete, dan kun je bezwaar maken (in beroep gaan) bij de officier van justitie. Dit kan ook digitaal via het Digitaal Loket van het CJIB.  Hier kun je ook de boete terug zien en de (flits)foto opvragen. Hoe je bezwaar moet maken en wat er in het beroepschrift moet staan, staat achterop de beschikking. De ANWB heeft een modelbrief opgesteld om te helpen bij het instellen van beroep.

Modelbrief bezwaar officier van justitie

Stap 2
Stuur het beroepschrift naar de officier van justitie

Het beroepschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de boete verstuurd worden (per post of digitaal). Het postadres is op de boete aangegeven. De officier van justitie heeft 16 weken de tijd om het beroepschrift te behandelen.

Stap 3
Wacht met het betalen van de boete

Als je beroep hebt ingediend bij de officier van justitie en de officier heeft deze daadwerkelijk in behandeling genomen, dan hoeft de boete (nog) niet betaald te worden.

Stap 4
Het beroep is afgewezen, ga in beroep bij de rechter

Heeft de officier van justitie het bezwaar afgewezen, dan is beroep bij de kantonrechter mogelijk. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing van je bezwaar. Let op dat je het bewijs moet leveren dat de overtreding niet begaan is. Zonder bewijs heeft beroep geen kans. Bij het beroep moet je het boetebedrag betalen.

Stap 5
Beroep afgewezen?

Hoe hoog is de boete?

De boete is €70,- of meer: Je kunt in beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden door een beroepschrift te schrijven.

De boete is minder dan €70,-: Er zijn geen verdere mogelijkheden meer.

Transactievoorstel

Voer onderstaande stappen uit als je het niet eens bent met het voorstel. 

Stap 1
Wacht met het betalen van het transactievoorstel

Na het betalen van het transactievoorstel via de acceptgiro bestaat er geen mogelijkheid meer om er tegen in te gaan. Hierna zijn er twee situaties mogelijk; je krijgt of een tweede transactievoorstel of een dagvaarding.

Stap 2
Wacht op een tweede transactievoorstel

In sommige gevallen stuurt het CJIB na het afwijzen van het eerste transactievoorstel een tweede voorstel. Hiervoor gelden dezelfde regels. Door het bedrag te betalen accepteer je het voorstel. Anders valt een dagvaarding op de mat.

Stap 3
De dagvaarding

Als het (eerste of tweede) transactievoorstel niet betaald is, wordt de zaak overgedragen aan de Officier van Justitie. Deze bepaalt of de zaak voor de rechter komt. De dagvaarding geeft aan waarvoor en wanneer je voor de rechter moet verschijnen. Bij afwezigheid wordt er een uitspraak gedaan zonder jou.

Stap 4
Verschijn op de zitting

Wanneer je voor de rechter moet verschijnen, is er een mogelijkheid tot verweer. Dit betekent dat je zelf je verhaal mag vertellen om zo de rechter van jouw gelijk te overtuigen. Zorg voor bewijs. De rechter doet een uitspraak over de zaak. Hij bepaalt de hoogte van de eventuele straf of spreekt je vrij. Het is niet verplicht om voor deze zitting een advocaat in te schakelen.

Parkeerbon (naheffingsaanslag parkeren) 

Je krijgt een parkeerbon als je niet (genoeg) betaalt bij de parkeerautomaat of als je niet de juiste parkeervergunning hebt. De naheffingsaanslag (parkeerbon) krijg je van de betreffende gemeente. Ben je het daarmee niet eens, volg dan de onderstaande stappen.

Let op! Het is ook mogelijk om een parkeerboete te krijgen in de vorm van een Wet Mulder boete, bijvoorbeeld als je hebt geparkeerd op een plaats waar dat verboden is. In dat geval staat dus op de beschikking de grote M. Volg dan de stappen onder punt A.  

Stap 1
Schrijf een bezwaarschrift

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag doet u bij de gemeente die de naheffing heeft opgelegd. Bezwaar maken kan schriftelijk. In sommige gemeenten kan het ook digitaal. Je moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de parkeerbon het bezwaar indienen. Op de naheffingsaanslag staat aangegeven waar je het bezwaar naartoe moet sturen. Vermeld in elk geval de volgende gegevens in  het bezwaarschrift: de dagtekening (de datum waarop u de brief schrijft), het aanslagnummer van de boete, het kenteken van de auto  en de reden van uw bezwaar. Heeft u een betaalbewijs of andere documenten die uw bezwaar kunnen ondersteunen, stuur die dan mee.

Modelbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting

Stap 2
Het bezwaar is afgewezen, in beroep bij de rechter

Beroep indienen is mogelijk binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift. Stuur het beroep naar het gerechtshof. De adresgegevens en vereisten voor indienen van het beroep staan in de uitspraak.