Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Educatieve maatregelen

Er zijn twee Educatieve Maatregelen: 'Alcohol en verkeer' en 'Gedrag en verkeer'.

EMA

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

Bij een geconstateerd alcoholpromillage tussen de 1,0 en 1,3 promille (tussen 435 en 570 ug/l) wordt een EMA opgelegd. Voor de beginnende bestuurder geldt een promillage tussen 0,8 promille en 1,0 promille (tussen 350 en 435 ug/l). Ook wordt een EMA opgelegd indien er op het politiebureau geweigerd is om mee te werken aan de ademanalyse, of in geval van meerdere aanhoudingen met bepaalde promillages.

De EMA is een cursus over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. Het doel van deze cursus is herhaling van alcoholgebruik in het verkeer te voorkomen. De cursus vindt verspreid over zeven weken plaats en bestaat uit een voorgesprek en drie cursusdagen.

Tijdens de cursus wordt veel informatie gegeven, zoals over de invloed van alcohol op het rijgedrag en op het lichaam. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.
EMA Cursus

LEMA

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

De LEMA is voor de beginnende bestuurder bij wie een bloed- of ademalcoholgehalte is geconstateerd tussen 0,5‰ en 0,8‰ en voor de ervaren bestuurder bij wie een bloed- of ademalcoholgehalte is geconstateerd tussen 0,8‰ en 1,0‰. Het is een cursus van twee dagdelen over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. Deelnemers gaan ook actief aan de slag met opdrachten, zowel tijdens de training als thuis.
› LEMA Cursus

EMG

Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer

Bestuurders die zich asociaal gedragen op de weg, lopen het risico van een verplichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Denk aan bumperkleven, snijden of veel te hard rijden.

Als zo'n maatregel is opgelegd, is een meerdaagse cursus verlicht. Als je het hiermee niet eens bent, is het mogelijk om bezwaar te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
EMG Cursus

Na de uitslag kan het CBR besluiten je rijbewijs ongeldig te verklaren.

Kosten

De kosten voor deze maatregelen zijn voor eigen rekening. De kosten bestaan uit cursuskosten en opleggingskosten. Kun je het bedrag niet in 1 keer betalen dan kun je vragen om een betalingsregeling voor de cursuskosten.Voor de opleggingskosten en voor korte cursussen is het niet mogelijk een betalingsregeling te treffen.

Niet meewerken?

Als je weigert mee te werken aan een van de hierboven besproken maatregelen, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Dit heeft als gevolg dat je niet meer mag rijden en opnieuw examen moet afleggen.

Meer informatie:

Rijvaardigheidsonderzoek
Verkeersboete ontvangen?
Bezwaar en beroep
Stappenplan bezwaar maken
Rijden onder invloed