Vorderingsprocedure van het CBR

Na een aanrijding of een andere verkeersovertreding kan twijfel ontstaan of de bestuurder nog voldoet aan de eisen voor rijgeschiktheid of rijvaardigheid. Politie kan hier melding van maken bij het CBR. Zij kunnen een vorderingsprocedure starten. Het CBR kan op grond van het politierapport besluiten dat je een cursus moet volgen, een onderzoek moet ondergaan of dat je rijbewijs wordt ingevorderd.

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Met dit onderzoek wordt bekeken of de bestuurder nog veilig aan het verkeer kan deelnemen met het voertuig waar hij een rijbewijs voor heeft. Het onderzoek bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Daarbij moet je in een lesauto verschijnen, deze regel je zelf via een rijschool. Wanneer er sprake is van een medische situatie, is ook een medisch onderzoek mogelijk. Kijk voor meer informatie over het rijvaardigheidsonderzoek op de website van het CBR.

Bezwaar mogelijk?

Tegen het verzoek van het CBR om deel te nemen aan een rijvaardigheidstest is geen bezwaar mogelijk. Werk je niet mee aan het onderzoek, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Je mag dan pas weer rijden nadat je opnieuw examen hebt gedaan. Ben je het niet eens met de uitslag van het onderzoek, dan is het mogelijk een tweede onderzoek aan te vragen.

Alcoholafhankelijkheid of drugsgebruik

Aangehouden met een te hoog alcoholgehalte of onder invloed van drugs? Dan kan er sprake zijn van een verslaving of probleemgebruik. Met een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik wordt beoordeeld of je nog veilig de weg op kunt en of je geschikt bent om een rijbewijs te hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke psychiater. Deze maakt  een inschatting van de medische en/of psychische situatie.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: een bloed- en urineonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een gesprek waarin een aantal vragen worden gesteld over je alcohol- of drugsgebruik, de omstandigheden van de aanhouding en je persoonlijke omstandigheden.

De kosten van het onderzoek zijn voor eigen rekening. Er kan wel om een betalingsregeling worden gevraagd. Als je het niet eens bent met de uitslag dan heb je de mogelijkheid om een tweede onderzoek aan te vragen. Ook deze kosten komen voor eigen rekening.

De bevindingen van de arts en de resultaten van het bloedonderzoek worden vastgelegd in een verslag. Op basis van dit verslag neemt het CBR een besluit of je het rijbewijs kunt behouden of niet. Meer informatie over dit onderzoek naar alcohol en drugsgebruik is te vinden op de website van het CBR.

Klachten CBR

De ANWB verzamelt het gehele jaar klachten van leden over het CBR (mail naar belangenbehartiging@anwb.nl) maar gaat niet in op individuele kwesties. Dat doet de Ombudsman wel. Zij behandelt namelijk individuele klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Alle geanonimiseerde ledenklachten worden geanalyseerd en de belangrijkste knelpunten worden besproken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.