Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bezwaar en beroep

In Nederland bestaan meerdere soorten sancties voor verkeersovertredingen: een 'Wet Mulder'-boete, een transactievoorstel of een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting). Het is soms onduidelijk hoe en waar bezwaar gemaakt kan worden. Dit zijn de regels over de wet-Mulder boetes.

Betaling Wet Mulder-boete

De meest gebruikelijke verkeersovertredingen die met een auto of motor zijn begaan worden bestraft met een zogenaamde 'Wet Mulder-boete'. Bijvoorbeeld voor het rijden door rood licht, met verkeerde verlichting of een kleine snelheidsovertreding. Deze boete is te herkennen aan de letter M bovenaan rechts op de brief van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau).

Het CJIB stuurt een acceptgiro met daarop een vervaldatum. Vóór deze datum (meestal acht weken na ontvangst van de boete) moet er betaald zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de boete met 50 procent verhoogd. Na een aanmaning wordt de boete met 100 procent verhoogd. Bovendien is er dan een risico op allerlei dwangmaatregelen, zoals inname van het rijbewijs.

Via de website van het CJIB kun je met je Digid inloggen in het Digitaal Loket CJIB. Hier kunt u uw boete terug zien en de foto opvragen.

Administratiekosten

Sinds 1 juli 2009 komen er administratiekosten bij een Wet Mulder-boete. De administratiekosten zijn per 1 oktober 2012 vastgesteld op 7 euro. Per 1 januari 2016 zijn de administratiekosten vastgesteld op 9 euro. Het CJIB brengt de administratiekosten in rekening bij de eerste beschikking. Als je daarna in bezwaar of beroep gaat, hoef je dit bedrag niet nogmaals voor dezelfde zaak te betalen.

Bezwaar

Bezwaar aantekenen kan binnen zes weken na verzenddatum van de acceptgirokaart bij de Officier van Justitie. Hoe dat in zijn werk gaat, staat achterop de beschikking. Dit kan ook digitaal via het Digitaal Loket van het CJIB. Na het indienen van een bezwaarschrift hoeft de boete (nog) niet betaald te worden.

Stappenplan bezwaar aantekenen

Maak alleen bezwaar met een goede reden. Een kleine typefout in bijvoorbeeld de naam levert geen geldige grond op. 

Beroep

Het bezwaar is afgewezen? Dan is het mogelijk om binnen zes weken na ontvangst van de afwijzing beroep aan te tekenen bij de rechter. Nu moet wel het boetebedrag betaald worden als waarborgsom. Wanneer je alsnog in het gelijk gesteld wordt, krijg je dit terug.

Wordt het beroep ook afgewezen? Dan is het nog mogelijk om bij een boetebedrag boven € 70,- in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Is het boetebedrag lager, dan zijn er verder geen mogelijkheden meer.

Meer informatie:

> Verkeersboete ontvangen?

> Bezwaar en beroep

> Rijden onder invloed

> Educatieve maatregel