Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Andere hulporganisaties

Na een ongeluk kun je terecht bij diverse hulporganisaties. Hieronder een aantal bekende organisaties.

Huisarts, psychiater of therapeut

Samen met je huisarts kun je de gevolgen van het ongeval bespreken. De huisarts zal bekijken of doorverwijzing naar een psychiater of therapeut van nut kan zijn. Voor hulp van een psychiater krijg je van de huisarts een verwijsbrief.

De Letselschaderaad

Bij de behandeling van letselschade zijn veel verschillende partijen betrokken. Denk daarbij aan je belangenbehartiger, medische en technische experts en de verzekeraar van de tegenpartij.

De Letselschade Raad probeert door middel van een Gedragscode en richtlijnen met daarin normbedragen het behandelingsproces te harmoniseren. Om ervoor te zorgen dat het proces duidelijk en snel verloopt en het slachtoffer zo min mogelijk hinder ondervindt.

Website De Letselschade Raad

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp biedt ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, inzittenden en nabestaanden van een verkeersongeluk. Zij ondersteunen ook de veroorzaker van het ongeluk. Dit doen ze niet als er sprake was van een misdrijf.

Na een verkeersongeluk kan Slachtofferhulp Nederland helpen met:

  • Advies over de vergoeding van letselschade en blikschade. Als er sprake was van een misdrijf (bijvoorbeeld rijden onder invloed), begeleidt Slachtofferhulp het slachtoffer in het strafproces.
  • Praktische hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning.
  • Emotionele ondersteuning, een luisterend oor, iemand die meedenkt en daar waar mogelijk ondersteunt om de draad weer op te pakken.

Slachtofferhulp Nederland

Contact met lotgenoten

Verkeer - Slachtofferhulp Community

Hulp na een verkeersongeval - Slachtofferhulp Nederland
 

Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een Slachtofferwijzer gemaakt.

SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via de website een veilige opvangplek zoeken.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig onderdeel van de Rijksoverheid. Slachtoffers van geweldsmisdrijven lopen soms niet alleen ernstig psychisch of fysiek letsel op, maar kunnen door dit letsel ook schade lijden. Het is niet altijd eenvoudig deze schade vergoed te krijgen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan – als de schade niet op een andere manier is vergoed – het slachtoffer dan financieel tegemoetkomen. Deze tegemoetkoming draagt bij aan minder geldzorgen, maar vooral ook aan een gevoel van erkenning van het onrecht dat is aangedaan.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Meer informatie: