Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Huishoudelijke hulp

Na een ongeval met letsel kan je hulp in het huishouden, hulp bij de persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp nodig hebben. Veel mensen krijgen hulp uit eigen kring, zoals familie of vrienden, ook wel mantelzorg genoemd. Daarnaast kan er ook professionele hulp nodig zijn van bijvoorbeeld een thuiszorginstelling.

Wettelijke regelingen

Er is een aantal regelingen die hulp en ondersteuning kunnen bieden als je niet op eigen kracht zelfredzaam bent. Het is de taak van de gemeenten om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.


De volgende regelingen kunnen van belang zijn:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Persoonsgebonden budget (pgb)
  • Huishoudelijke hup toelage (HHT)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Indicatiestelling

Als je blijvend intensieve zorg nodig hebt, dan kun je wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg. Neem daarvoor contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), telefoonnummer 0900 14 04 of www.ciz.nl.

Alle informatie bij elkaar

Op de website van Rijksoverheid www.regelhulp.nl staat alle benodigde informatie over welke hulp er in jouw situatie mogelijk is en waar is die aan te vragen. Ook is het mogelijk om direct online formulieren te downloaden en te versturen. Zo hoef je niet alle organisaties af op zoek naar informatie.