Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Affectieschade nabestaanden eindelijk geregeld

10 april 2018

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. Met dit voorstel krijgen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf recht op een vergoeding.

(Foto) 
Yda Matthijssen (juridisch expert ANWB) die al 15 jaar betrokken is bij het ANWB-pleidooi om dit smartengeld wettelijk te regelen. 

Vergoeding

Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

De ANWB, Fonds Slachtofferhulp, Slachtofferhulp Nederland en de vereniging van letselschade advocaten LSA hebben zich gezamenlijk ingezet voor deze wet. “Nederland is het enige land in de Europese Unie waar géén tegemoetkoming voor affectieschade wordt betaald. Sinds 2003 loopt de parlementaire discussie over dit onderwerp. In 2010 is een eerder wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer aanvaard. Wij zijn heel blij dat er nu eindelijk een tegemoetkoming betaald kan gaan worden, zodat er erkenning is van het ontstane leed”, aldus Yda Matthijssen, juridisch expert van de ANWB.

Brede maatschappelijke behoefte aan affectieschade

De maatschappelijke behoefte voor affectieschade bestaat al vele jaren. In de Kampioen van mei 2003 stonden twee aangrijpende interviews met de moeder van een meisje van 20 jaar, dat bij een verkeersongeval op 10 jarige leeftijd ernstig en blijvend hersenletsel opliep, en met een vader van een 13-jarige jongen die dodelijk verongelukte in het verkeer. Aan het eind van het artikel werden de lezers gevraagd om op de website van de ANWB hun mening te geven over smartengeld voor nabestaanden. Ruim 5.000 leden gaven hun mening, waarvan ruim 75% vond dat nabestaanden en familieleden van heel ernstig gewonden recht hebben op smartengeld. De ANWB ontving destijds ook 80 brieven van leden die een familielid verloren hadden door een ongeval.

De maatschappelijke behoefte uit zich ook bij grootschalige zaken. Bijvoorbeeld na de vliegramp met vlucht MH17, waar buitenlandse nabestaanden van slachtoffers vaak wel recht hadden op een tegemoetkoming voor affectieschade, maar de Nederlandse nabestaanden niet. Die behoefte is er ook in individuele zaken, die niet of nauwelijks in de publiciteit komen. Een vergoeding van affectieschade neemt het leed en het verdriet niet weg, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking.


Redelijke tegemoetkoming zonder claimcultuur

Slachtoffers en nabestaanden hebben behoefte aan een redelijke tegemoetkoming voor affectieschade die snel, correct en met voldoende empathie wordt afgewikkeld. Verzekeraars onderkennen het belang van een zorgvuldige en persoonsgerichte aanbieding van de tegenmoetkoming. De Nederlandse samenleving heeft daarnaast behoefte aan een systeem van tegemoetkomingen, dat niet bijdraagt aan een claimcultuur en niet onnodig uitnodigt tot het voeren van juridische procedures.