Bijtelling: Dit verandert er in 2015 en 2016 voor ondernemers

Bent u ondernemer en rijdt u of uw personeel in een auto van de zaak? Vanaf 1 januari 2015 gelden de aangescherpte CO2-normen van de bijtellingscategorieën. Deze veranderingen kunnen grote invloed uitoefenen op uw portemonnee.

Dit zijn de wijzigingen:

Bijtelling in een notendop 

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de auto van de zaak ook privé wordt gebruikt. Hierover betaalt u dus belasting. Indien het privégebruik minder dan 500 kilometer per kalenderjaar bedraagt hoeft u geen bijtelling te betalen. Om dit aan te kunnen tonen moet u een rittenregistratie bijhouden en daarnaast een ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de belastingdienst inleveren. Normaliter bedraagt de bijtelling 25% van de catalogusprijs van de auto. De overheid stimuleert ondernemers om zuiniger te rijden door de bijtelling te verlagen naarmate uw auto minder CO2 uitstoot.

Dit verandert er aan de bijtelling in 2015:

Categorieën verlaagde bijtelling  

In 2015 verandert er ten opzichte van 2014 niets aan het aantal categorieën verlaagde bijtelling. Er bestaan dus nog steeds, afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot, 5 verschillende bijtellingspercentages, 4% (volledig elektrisch), 7% (semi-elektrisch), 14%, 20% en 25%.

Aanscherping CO2-grenzen voor verlaagde bijtelling

 De grenswaarden voor de verlaagde bijtelling worden in 2015 aangescherpt (uitgezonderd de 4% en 7% bijtellingscategorieën). Auto’s die in 2014 nog in het zeer zuinige tarief (14%) en het zuinige tarief (20%) vielen kunnen na 01-01-2015 in een hoger tarief vallen. Bovendien verdwijnt het onderscheid in CO2-grenzen tussen benzine- en dieselauto’s. In 2015 geldt de 14% bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 82 g/km (voorheen benzine 51 t/m 88 g/km, diesel 51 t/m 85 g/km) en de 20% bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van 83 t/m 110 g/km (voorheen benzine 89 t/m 117 g/km, diesel 86 t/m 111 g/km).

Dit verandert er aan de bijtelling in 2016:

Categorieën verlaagde bijtelling

 In 2016 verdwijnt er een bijtellingscategorie en vindt er een wijziging plaats in bijtellingspercentages. De categorie 14% verandert in 15%, en de 20% wordt 21%. Per 1-1-2016 zijn er de volgende 4 bijtellingscategorieën: 4% (volledig elektrisch), 15% (semi-elektrisch) en verder 21% en 25%.

Aanscherping CO2-grenzen voor verlaagde bijtelling 

In 2016 gaat het aantal bijtellingscategorieën van vijf naar vier en veranderen er enkele bijtellingspercentages en CO2-grenswaarden. De 4% bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s (0 g/km CO2 uitstoot) blijft bestaan. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 g/km (in de praktijk semi-elektrische auto’s) gaat het bijtellingspercentage van 7 naar 15%. Auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km komen in de 21% bijtellingscategorie en auto’s die meer uitstoten in de 25% bijtellingscategorie.

Valt uw auto in 2015 of 2016 in een hogere bijtellingscategorie?

Indien uw auto vanwege de aangescherpte normen in een hogere bijtellingscategorie valt, dan geldt een overgangsregeling. Maximaal 60 maanden lang blijft het percentage gelden dat gold op de datum van de eerste ingebruikname van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld). Aan het einde van deze periode wordt bekeken of het voertuig, tegen de op dat moment geldende CO2-grenzen, opnieuw voor dat bijtellingspercentage in aanmerking komt.