MRB of Motorrijtuigenbelasting

Betalen voor het bezit van een auto

Motorrijtuigenbelasting (MRB) is het geldbedrag dat je jaarlijks aan het rijk betaalt wanneer je een auto, motor of vrachtwagen bezit. 

MRB: vier factoren

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting hangt af van 4 factoren:
1.    Het leeg gewicht van je auto. Dit is te vinden in het kentekenregister  als ‘massa ledig voertuig’ bij gewichten. Of je neemt de ‘massa rijklaar’ van je kentekencard en trekt daar 100 kg vanaf.
2.    De CO2 uitstoot. Is deze 0 gram per kilometer (volledig elektrisch) dan is je auto vrijgesteld van MRB.  Ligt de uitstoot tussen 1 en 50 gram per kilometer (semi-elektrisch) dan betaal je halftarief MRB, daarboven voltarief.
3.    De soort brandstof die hij verstookt. Benzine wordt het minst belast, dan volgen LPG (met een G3-installatie) en aardgas, dan diesel en als laatste ouderwetse LPG-installaties en overige.
4.    In welke provincie je woont. De provincies mogen een deel belasting bovenop dat van het Rijk zetten: de provinciale opcenten.

Toekomst MRB

Voor 2019 stond er voor vervuilende diesels een toeslag van 15 % op het volledig MRB tarief gepland. Deze datum bleek te vroeg en is door de Belastingdienst niet gehaald. De overheid streeft er nu na deze toeslag per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Hierbij zijn vervuilende diesels dieselauto’s die meer dan 5 mg/km fijnstof uitstoten (zonder af-fabriek roetfilter). Voor bestelauto’s van ondernemers geldt dit alleen voor auto’s die in 2019 12 jaar of ouder zijn.

In het eind juni gepresenteerde klimaatakkoord wordt gesproken over een verlenging van de MRB-vrijstelling voor volledig elektrische auto’s tot en met 2024. In 2025 zou dit naar een kwarttarief gaan en vervolgens naar voltarief in 2026. Deze plannen zijn nog niet definitief.

MRB kampeerauto's

Kampeerauto’s (campers) kunnen in aanmerking komen voor een speciaal kampeerautotarief. Voor de motorrijtuigenbelasting is een camper een personenauto:

  • waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen
  • die is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid
  • die voldoet aan de overige inrichtingseisen

Het kampeerautotarief  is een kwart van de MRB die u moet betalen voor een personenauto. Verhuurt u uw kampeerauto bedrijfsmatig, dan betaalt u het halftarief van een personenauto.

Om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief moet u een verzoek indienen. Dit kan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief.

Overzicht MRB van 2019 t/m 2020

Motorrijtuigenbelasting

2019

2020

1. Volledig elektrisch (EV) 0 g/km CO2 MRB-vrij MRB-vrij
2. Reguliere voertuigen voltarief voltarief
3. Semi-elektrisch (PHEV) 1-50 g/km CO2 halftarief halftarief
4. Hybride >50 g/km CO2 voltarief voltarief
5. Vervuilende diesel (bestel-) auto particulier >5 mg/km fijnstof voltarief voltarief + 15 %
6. Vervuilende diesel bestelauto ondernemer > 5 mg/km fijnstof  +
≥ 12 jr oud in 2019
voltarief voltarief + 15 %

Vrijstelling voor oldtimers / overgangsregeling

Op 1 januari 2014 is de MRB-vrijstelling voor oldtimers opgetrokken van 25 naar 40 jaar (datum eerste toelating). Met uitzondering van personen- en bestelauto’s die op LPG of diesel rijden (deze gaan het volledige MRB tarief betalen) is er een overgangsregeling. Deze overgangsregeling geldt voor voertuigen  uit het bouwjaar 1987 en ouder (tot 40 jaar).

De overgangsregeling houdt in dat deze voertuigen totdat ze 40 jaar oud zijn in aanmerking komen voor het kwarttarief MRB over het hele kalenderjaar met een maximum van € 123,-. Voorwaarde hierbij is dat in de maanden januari, februari en december van hetzelfde kalenderjaar niet van de openbare weg gebruik gemaakt wordt. Wordt er toch gereden in die maanden, dan geldt een forse verzuimboete. Moet de auto in deze maanden naar de apk-keuring, dan kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden. Wil je in deze maanden wel rijden met zo'n auto, kies dan niet voor deze overgangsregeling en betaal de volledige MRB.

Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling voor oldtimers, moet u zelf een verzoek indienen. De regeling eindigt in 2028 als de auto’s die in 1987 zijn toegelaten 40 jaar oud zijn.

MRB voor oldtimers

personen-/bestelauto's/motoren

kampeer
auto's

auto's
> 3500 kg

 

benzine

diesel

LPG

   

Bouwjaar 1987 tot 40 jaar oud

kwarttarief*
(max € 123)

volledig
tarief

volledig
tarief

kwarttarief

kwarttarief*
(max €123)

40 jaar of ouder

vrijstelling

vrijstelling

vrijstelling

vrijstelling

vrijstelling

* stallingsverplichting van december t/m februari

Inflatiecorrectie

Het rijksdeel van de MRB tarieven wordt gebruikelijk per 1 januari van een nieuw jaar verhoogd met de inflatiecorrectie. Dit is ook de datum waarop de provinciën de hoogte van de provinciale opcenten kunnen wijzigen. Deze vormen een onderdeel van de MRB tarieven.

Speciaal voor jou geselecteerd