Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Provincie heft belasting op je auto

Wist je dat je via je autobelasting aan de provincie betaalt? Provincies innen in totaal 1,5 miljard euro aan autobelasting; ongeveer 20% van hun inkomsten. Dat gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. De provinciale politiek bepaalt hoeveel geld er wordt opgehaald en waar het aan wordt besteed. 

Ontwikkeling provinciale opcenten in 2019

In 2019 blijft in acht van de twaalf provincies het tarief gelijk. Autobezitters in deze provincies betalen alleen meer wegenbelasting door een verhoging van het Rijkstarief. Dit betreft een inflatiecorrectie van 1,2%. Flevoland, Groningen, Friesland en Zeeland verhogen het tarief met een een soortgelijke verhoging. Zeeland verhoogt het tarief daarentegen met 8,3 procent. Zeeland gebruikt de opcenten om de begroting sluitend te krijgen. De ANWB is het hier niet mee eens en vindt dat financiële tegenvallers niet alleen door de autogebruiker betaald moet worden.

Wat doet de provinciale politiek met je autobelasting?

Klik op jouw provincie om te zien wat er de afgelopen periode is gebeurd met de provinciale wegenbelasting. De kaart is gebaseerd op de collegeakkoorden 2016 -2019. Op 20 maart mag je naar de stembus voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarna wordt er een nieuw provinciebestuur gevormd, dat besluit wat er de komende jaren met de opcenten gebeurt.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden of treinen. De provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Op wat langere termijn wil de ANWB dat de opcenten afgeschaft worden. Desgewenst kan dit gecompenseerd worden via het Provinciefonds of het introduceren van een andere provinciale belasting.
Veel gestelde vragen over de provinciale opcenten (FAQ’s) 

Reageer

We zijn benieuwd wat jij van deze provinciebelasting vindt. Vertel het ons hieronder.
Je kunt inloggen met je ANWB-inlogaccount of je Facebook account.