Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Provincie heft belasting op je auto

Wist je dat je via je autobelasting aan de provincie betaalt? Dit gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. De provinciale politiek bepaalt hoeveel geld er wordt opgehaald en waar het aan wordt besteed.

Ontwikkeling provinciale opcenten in 2024

In 2024 blijft slechts in twee van de twaalf provincies het tarief gelijk, de overige provincies voeren een verhoging door. Autobezitters in de provincies met gelijkgebleven tarieven betalen toch meer wegenbelasting door de verhoging van het Rijkstarief met 9,9% inflatiecorrectie. Onderstaand overzicht laat het percentage opcenten zien per provincie in 2024. Ter vergelijk ook de tarieven van vorig jaar.

Provinciale opcenten

20242023

Groningen

95,7%

95,7%

Friesland

89,6%

87,0%

Drenthe

92,0%

92,0%

Overijssel

82,2%

79,9%

Flevoland

83,0%

82,2%

Gelderland

97,9%

93,0%

Utrecht

81,9%

79,4%

Noord-Holland

77,4%

67,9%

Zuid-Holland

98,7%

95,7%

Zeeland

84,4%

82,3%

Noord-Brabant

82,8%

80,8%

Limburg

83,1%

80,6%

De provinciale opcenten worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, vastgesteld in 1995. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in wegen (aanleg, beheer, onderhoud, vergroten van de veiligheid), fietspaden of openbaar vervoer. De provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Op wat langere termijn wil de ANWB dat de opcenten afgeschaft worden. Desgewenst kan dit gecompenseerd worden via het Provinciefonds of het introduceren van een andere provinciale belasting.

Reageer

We zijn benieuwd wat jij van deze provinciebelasting vindt. Vertel het ons hieronder.
Je kunt inloggen met je ANWB-inlogaccount of je Facebook account.