Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Provincie heft belasting op je auto

Wist je dat je via je autobelasting aan de provincie betaalt? Provincies innen in totaal 1,7 miljard euro aan autobelasting. Dit gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. De provinciale politiek bepaalt hoeveel geld er wordt opgehaald en waar het aan wordt besteed. 

Ontwikkeling provinciale opcenten in 2022

In 2022 blijft in vier van de twaalf provincies het tarief gelijk. Autobezitters in deze provincies betalen iets meer wegenbelasting door een verhoging van het Rijkstarief met 1,3 % inflatiecorrectie. Alleen provincie Zeeland verlaagt de opcenten, de overige zeven voeren een verhoging door. Onderstaand overzicht laat het percentage opcenten zien per provincie en de wijzigingen per 2022.

Provinciale opcenten

2022

2021

Groningen

94,5%

93,3%

Friesland

87,0%

 

Drenthe

92,0%

 

Overijssel

79,9%

 

Flevoland

82,2%

81,4%

Gelderland

90,6%

89,5%

Utrecht

77,5%

74,9%

Noord-Holland

67,9%

 

Zuid-Holland

91,8%

90,4%

Zeeland

82,3%

89,1%

Noord-Brabant

79,6%

78,4%

Limburg

79,1%

77,9%

De provinciale opcenten worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, vastgesteld in 1995. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. 

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden of treinen. De provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Op wat langere termijn wil de ANWB dat de opcenten afgeschaft worden. Desgewenst kan dit gecompenseerd worden via het Provinciefonds of het introduceren van een andere provinciale belasting.

Reageer

We zijn benieuwd wat jij van deze provinciebelasting vindt. Vertel het ons hieronder.
Je kunt inloggen met je ANWB-inlogaccount of je Facebook account.