Bijtelling

Betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per kalenderjaar bedraagt. Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto.

Categorieën verlaagde bijtelling

Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie verlaagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Die bedraagt 4%. In de plannen tot en met 2020 blijft het algemene bijtellingspercentage 22%. Voor volledig elektrische auto’s gaat het bijtellingspercentage van 4% vanaf 2019 gelden tot maximaal 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het dan geldende algemene bijtellingspercentage van 22%. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof rijden.

Bijtelling in % van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot

Bijtelling CO2-uitstoot 2018 2019 2020
Volledig elektrisch (EV)

0 g/km

4% 4% *1 4% *1
Overig

> 0 g/km

22% 22% 22%

*1) Het verlaagde bijtellingspercentage geldt tot € 50.000,- van de catalogusprijs, daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Voor voertuigen die elektrisch rijden op waterstof geldt deze beperking niet.

Zie ook: Factsheet autobelastingen

Geldigheidsduur verlaagd bijtellings-percentage

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen. 

Dus een volledig elektrische auto met een CO2-uitstoot van 0 g/km die op 1 januari 2018 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met januari 2023 (5 jaar lang) het 4% bijtellingspercentage (22% minus 18% milieukorting). Als de auto in februari 2023 nog als zakenauto wordt ingezet, dan blijft voor deze auto het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden, een eventuele milieukorting wordt dan bepaald volgens de dan geldende bijtellingsregels.

Wel is het zo dat na de periode van 60 maanden per jaar bezien wordt of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het algemene bijtellingspercentage. Voor auto’s die voor 1-1-2017 voor het eerst op naam gesteld zijn is het algemene bijtellingspercentage 25%, voor auto’s daarna 22%. 

Auto’s die voor 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld kennen op dit moment een onbeperkte geldigheidsduur van het verlaagde bijtellingspercentage. Deze verdwijnt, de onbeperkte geldigheidsduur eindigt voor deze auto’s op 31 december 2018. Vanaf deze datum wordt ook jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een milieukorting op het algemene bijtellingspercentage van de auto.

Youngtimers

Voor auto’s van 15 jaar en ouder bestaat de Youngtimer regeling. Het algemeen bijtellingspercentage voor deze auto’s is vastgesteld op 35% van de dagwaarde van de auto. Betreft het een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) dan bedraagt het percentage 17 %.

Bijtelling youngtimer in % van de dagwaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot

Bijtelling  CO2-uitstoot(g/km) Percentage van de dagwaarde
Volledig elektrisch (EV) 0 17%
Overig > 0 35%

 

Geen bijtelling als zakelijke auto niet privé gebruikt wordt

Als de zakelijke auto niet of minder dan 500 km per jaar privé gebruikt wordt, hoef je geen bijtelling te rekenen. Maar de Belastingdienst verwacht wel dat je dat aan kunt tonen. In de praktijk betekent dit in de meeste gevallen het bijhouden van een sluitende rittenregistratie in combinatie met een ‘verklaring geen privégebruik auto’. Deze verklaring is digitaal beschikbaar op de site van de belastingdienst.

Bestelauto

Bij een bestelauto gaat het iets anders. Wordt deze uitsluitend zakelijk gebruikt, dus 0 kilometer privé, dan kan dit aangegeven worden met het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Hiermee voorkom je bijtelling. Een rittenregistratie is niet nodig. Woon-werkkilometers tellen als zakelijke kilometers.