Bijtelling

Betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per kalenderjaar bedraagt. Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto.

Categorie verlaagde bijtelling

Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie verlaagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Deze bedraagt 12% tot een maximumbedrag van 40.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag erboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Voor innovatieve elektrische auto’s, die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de waterstof- en de zonnecelauto geldt dit maximumbedrag niet.

In het Klimaatakkoord staan de volgende plannen voor de bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s loopt de bijtelling de komende jaren langzaam op, tot 22% in 2026. Het maximumbedrag van 40.000 euro waarover de verlaagde bijtelling geld verdwijnt uiteindelijk in 2026. Voor innovatieve elektrische auto’s, zoals de waterstof- en de zonnecelauto wordt de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling uitgesteld tot na 2024. Voor deze auto’s gelden wel bepaalde voorwaarden. Deze plannen zijn niet definitief, ze worden jaarlijks gemonitord en zo nodig aangepast.

Plannen klimaatakkoord verlaagde bijtelling volledig elektrische auto’s

Bijtelling 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volledig elektrisch (EV) 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Max. van catalogusprijs 1 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

1) Het maximumbedrag verlaagde bijtelling  geldt tot 2015 niet voor innovatieve elektrische auto’s (waterstof, zonnecelauto's)

Geldigheidsduur verlaagd bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen. 

Dus een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) die op 1 januari 2021 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met januari 2026 (5 jaar lang), over de eerste 40.000 euro catalogusprijs, het 12% bijtellingspercentage. Als de auto in februari 2026 nog als zakenauto wordt ingezet, dan blijft voor deze auto het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden, een eventuele milieukorting wordt dan bepaald volgens de dan geldende bijtellingsregels.

Wel is het zo dat na de periode van 60 maanden per jaar bezien wordt of de auto nog in aanmerking komt voor een korting op het algemene bijtellingspercentage. Voor auto’s die voor 1-1-2017 voor het eerst op naam gesteld zijn is het algemene bijtellingspercentage 25%, voor auto’s daarna 22%. 

Youngtimers

Voor auto’s van 15 jaar en ouder bestaat de Youngtimer regeling. Het algemeen bijtellingspercentage voor deze auto’s is vastgesteld op 35% van de dagwaarde van de auto. Betreft het een volledig elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) dan bedraagt het percentage 17 %.

Bijtelling youngtimer in % van de dagwaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot

Bijtelling  CO2-uitstoot(g/km) Percentage van de dagwaarde
Volledig elektrisch (EV) 0 17%
Overig > 0 35%

 

Geen bijtelling als zakelijke auto niet privé gebruikt wordt

Als de zakelijke auto niet of minder dan 500 km per jaar privé gebruikt wordt, hoef je geen bijtelling te rekenen. Maar de Belastingdienst verwacht wel dat je dat aan kunt tonen. In de praktijk betekent dit in de meeste gevallen het bijhouden van een sluitende rittenregistratie in combinatie met een ‘verklaring geen privégebruik auto’. Deze verklaring is digitaal beschikbaar op de site van de belastingdienst.

Bestelauto

Bij een bestelauto gaat het iets anders. Wordt deze uitsluitend zakelijk gebruikt, dus 0 kilometer privé, dan kan dit aangegeven worden met het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Hiermee voorkom je bijtelling. Een rittenregistratie is niet nodig. Woon-werkkilometers tellen als zakelijke kilometers.