Soorten autobelastingen

Belasting op de aanschaf, het bezit, privékilometers en brandstof

De overheid belast de automobilist op meerdere manieren: voor de aanschaf van een auto, het bezit van een auto, voor het privégebruik van een auto van de zaak en voor het verbruiken van brandstof.  Daar staat tegenover dat je fiscaal voordeel kunt behalen, als je een auto koopt die weinig CO2 uitstoot.

Soorten autobelastingen

Automobilisten krijgen te maken met de volgende soorten belastingen en heffingen op hun voertuig (let op: de BTW is buiten beschouwing gelaten, dat is geen specifieke autobelasting):

  • Autobelasting op het bezit van een motorvoertuig, de Motorrijtuigenbelasting, die ook bekend staat onder de oude en eigenlijk niet meer geldende namen Wegenbelasting en Houderschapsbelasting. Bijna iedere bezitter van een auto of een motor moet dat betalen. Uitzonderingen hierop zijn bezitters van volledig elektrische auto's en klassiekers die 40 jaar of ouder zijn. Deze auto's zijn vrijgesteld van het betalen van Motorrijtuigenbelasting (MRB). De MRB bestaat uit een rijksdeel en een deel voor de provincie: de provinciale opcenten.
  • Autobelasting op het privégebruik van een auto van de zaak: wie een auto van de zaak heeft en daar privé ook in rijdt, moet jaarlijks een percentage van de catalogusprijs (nieuwprijs) bij zijn belastbare inkomen optellen. Deze Bijtelling heeft te maken met het feit dat de overheid een auto van de zaak voor privégebruik als een verkapte vorm van inkomen ziet. Ook voor de bijtelling geldt dat voor zuinigere auto's het bijtellingspercentage lager is.
  • Autobelasting op het gebruik van een motorvoertuig. Die int de overheid via de brandstofprijs door middel van accijns. De afgelopen jaren zijn daarnaast diverse plannen gelanceerd voor kilometerheffing, maar daar is tot nu toe geen werkbare vorm voor gevonden.
  • Autobelasting op de aanschaf van een motorvoertuig: de Belasting van Personenauto's en Motoren (BPM). Ooit ontstaan als een belasting op luxe, en ondernemers zijn er dan ook van vrijgesteld, onder bepaalde voorwaarden. Deze belasting wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Het geldt ook voor oudere auto's waarvoor hij nog niet eerder geheven is, bijvoorbeeld na import. Daar staat weer tegenover dat je bij export soms een deel terug kunt krijgen.