BPM: Belasting van Personenauto's en Motorfietsen

Betalen voor de aanschaf van een privéauto of motor

De aanschafprijs van een nieuwe personenauto of motorfiets  bestaat voor een deel uit BPM: de Belasting van Personenauto's en Motorfietsen. Sinds 1 januari 2013 berekent het Rijk de BPM voor personenauto's volledig op basis van de CO2-uitstoot. Omdat voor bestelauto's, motoren en kampeerauto's geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn, wordt voor deze categorieën de BPM als vanouds berekend op basis van de catalogusprijs en de brandstofsoort. 

Opbouw BPM tariefstelsel

Op dit moment zijn auto’s die geen CO2 uitstoten, zoals een volledig elektrische of waterstofauto, vrijgesteld van BPM. De overige auto’s betalen BPM.

Het tariefstelsel begint met een starttarief. Daarna wordt binnen bepaalde bandbreedtes, de zogenaamde schijven, voor elke gram CO2-uitstoot een tarief in rekening gebracht. Voor elke opvolgende schijf geldt een hoger tarief. Auto’s met een dieselmotor krijgen nog een extra variabele dieseltoeslag. Voor elke gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grenswaarde wordt een bedrag in rekening gebracht. In 2019 is deze grenswaarde 61 g/km en het tarief per gram CO2 erboven € 88,43.

Binnen het tariefstelsel wordt verder onderscheid gemaakt tussen conventionele auto's en semi-elektrische modellen (de zogenaamde PHEV's). Voor 2019 geldt:

Specifiek voor conventionele auto:

  • starttarief bedraagt € 360,-
  • er zijn vijf tariefschijven
  • met de CO2-grenswaarden: eerste schijf 1-71 g, tweede schijf 72-95 g, derde schijf 96-139 g, vierde schijf 140-156 g en de vijfde schijf alles boven de 156 g/km CO2
  • en de tarieven per gram CO2-uitstoot begint met € 2 per gram bij schijf één, € 60 bij schijf twee, € 131 bij schijf drie, € 215 bij schijf vier en € 429 per gram CO2-uitstoot bij schijf vijf.

Specifiek voor semi-elektrisch auto, PHEV:

  • geen starttarief
  • drie tariefschijven in plaats van vijf
  • waarbij de CO2-grenswaarden een stuk lager zijn dan bij conventioneel, eerste schijf 1-30 g, tweede schijf 31-50 g en derde schijf alles boven de 50 g/km CO2
  • en de tarieven per gram CO2 een stuk hoger, beginnend met € 27 per gram uitstoot bij schijf één, € 113 bij schijf twee en € 271 bij schijf drie.

Toekomst BPM

Dat auto’s die geen CO2 uitstoten vrijgesteld zijn van BPM  is in Autobrief II wettelijk vastgelegd tot en met 2020. In het eind juni gepresenteerde klimaatakkoord wordt gesproken over een verlenging van deze BPM-vrijstelling tot en met 2024. Vanaf 2015 is het plan dat er een vaste BPM voet komt van 360 euro voor volledig elektrische auto’s. Deze plannen zijn nog niet definitief.

WLTP in plaats van NEDC

Er ligt nog wel een uitdaging. Het tariefstelsel BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s gemeten bij de typegoedkeuring. Jarenlang is hiervoor de NEDC-emissietest gebruikt. Echter vanaf september 2017 is voor nieuwe modellen in de typegoedkeuring de NEDC vervangen door de WLTP test. Dit is een meer realistische verbruiksmeting die resulteert in een hogere CO2 uitstoot.

Met uitzondering van enkele restant voorraad auto’s hebben nu alle nieuwe auto’s een WLTP waarde. De BPM wordt op dit moment nog afgerekend op basis van de uit de WLTP waarde teruggerekende NEDC 2.0 waarde. Het ligt in de verwachting dat vanaf juli 2020 de BPM afrekening plaats vindt op basis van de hogere WLTP-waarde en dat de BPM tarieven hierop worden aangepast. Vanaf dat moment wordt ook elke CO2 verhogende optie met BPM belast. 

Meer over WLTP

De tarieven BPM voor 2020 zijn voorlopige tarieven en nog op basis van NEDC. Vanaf juli worden nieuwe tarieven verwacht op basis van WLTP.