BPM: Belasting van Personenauto's en Motorfietsen

Betalen voor de aanschaf van een privéauto of motor

De aanschafprijs van een nieuwe personenauto of motorfiets  bestaat voor een deel uit BPM: de Belasting van Personenauto's en Motorfietsen. Sinds 1 januari 2013 berekent het Rijk de BPM voor personenauto's volledig op basis van de CO2-uitstoot. Omdat voor bestelauto's, motoren en kampeerauto's geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn, wordt voor deze categorieën de BPM als vanouds berekend op basis van de catalogusprijs en de brandstofsoort. 

Opbouw BPM tariefstelsel

Auto’s die geen CO2 uitstoten, zoals een volledig elektrische of waterstofauto, zijn vrijgesteld van BPM. Deze vrijstelling is in de nieuwe Autobrief wettelijk vastgelegd tot en met 2020. Overige auto’s betalen BPM.

Het tariefstelsel begint met een starttarief. Daarna wordt binnen bepaalde bandbreedtes, de zogenaamde schijven, voor elke gram CO2-uitstoot een tarief in rekening gebracht. Voor elke opvolgende schijf geldt een hoger tarief. Auto’s met een dieselmotor krijgen nog een extra variabele dieseltoeslag. Voor elke gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grenswaarde wordt een bedrag in rekening gebracht. In 2018 is deze grenswaarde 63 g/km en het tarief per gram CO2 erboven € 87,38.

Binnen het tariefstelsel wordt verder onderscheid gemaakt tussen conventionele auto's en semi-elektrische modellen (de zogenaamde PHEV's). Voor 2018 geldt:

Specifiek voor conventionele auto:

 • starttarief bedraagt € 356,-
 • er zijn vijf tariefschijven
 • met de CO2-grenswaarden: eerste schijf 1-73 g, tweede schijf 74-98 g, derde schijf 99-144 g, vierde schijf 145-162 g en de vijfde schijf alles boven de 162 g/km CO2
 • en de tarieven per gram CO2-uitstoot begint met € 2 per gram bij schijf één, € 63 bij schijf twee, € 139 bij schijf drie, € 229 bij schijf vier en € 458 per gram CO2-uitstoot bij schijf vijf.

Specifiek voor semi-elektrisch auto, PHEV:

 • geen starttarief
 • drie tariefschijven in plaats van vijf
 • waarbij de CO2-grenswaarden een stuk lager zijn dan bij conventioneel, eerste schijf 1-30 g, tweede schijf 31-50 g en derde schijf alles boven de 50 g/km CO2
 • en de tarieven per gram CO2 een stuk hoger, beginnend met € 19 per gram uitstoot bij schijf één, € 87 bij schijf twee en € 289 bij schijf drie.

Toekomst BPM

Over de periode 2017 tot en met 2020 dalen de BPM-tarieven voor reguliere auto’s met gemiddeld 14,7%. De nul-emissie auto’s blijven tot en met 2020 vrijgesteld van BPM. Voor het tariefstelsel staan de volgende wijzigingen op stapel:

 • de CO2-grens voor de variabele dieseltoeslag wordt jaarlijks met 2 g/km aangescherpt
 • bij de ‘conventionele’ auto worden de CO2-grenswaarden van de vijf schijven jaarlijks met meerdere grammen aangescherpt, daar staat wel een jaarlijkse tariefdaling per gram CO2-uitstoot tegenover voor de bovenste vier schijven.
 • bij de semi-elektrisch auto blijven de CO2 grenswaarden gelijk, maar gaan de tarieven per schijf variëren.

WLTP in plaats van NEDC

Er ligt nog wel een uitdaging. Het tariefstelsel BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s gemeten bij de typegoedkeuring. Jarenlang is hiervoor de NEDC-emissietest gebruikt. Echter vanaf september 2017 is voor nieuwe modellen in de typegoedkeuring de NEDC vervangen door de WLTP test. Dit is een meer realistische verbruiksmeting die resulteert in een hogere CO2 uitstoot. Het is de bedoeling dat vanaf september 2018 alle nieuw verkochte auto’s een WLTP waarde hebben.

Voorlopig wordt voor het bepalen van de BPM de hogere WLTP waarde met een rekentool teruggerekend naar een lagere NEDC waarde. De overheid heeft toegezegd dat de omschakeling van NEDC naar WLTP niet mag leiden tot hogere BPM opbrengsten. Dit zou betekenen dat de BPM tarieven (naar beneden) bijgesteld moeten worden.

Op dit moment ziet het er naar uit dat in de loop van 2019 of begin 2020 nieuwe BPM tarieven op basis van de WLTP geïntroduceerd worden.

Zie ook:

Factsheet Autobelastingen (pdf)

Meer over WLTP