BPM: Belasting van Personenauto's en Motorfietsen

Betalen voor de aanschaf van een privéauto of motor

De aanschafprijs van een nieuwe personenauto of motorfiets  bestaat voor een deel uit BPM: de Belasting van Personenauto's en Motorfietsen. Sinds 1 januari 2013 berekent het Rijk de BPM voor personenauto's volledig op basis van de CO2-uitstoot. Omdat voor bestelauto's, motoren en kampeerauto's geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn, wordt voor deze categorieën de BPM als vanouds berekend op basis van de netto catalogusprijs en de brandstofsoort. 

CO2-uitstoot

Bij de typegoedkeuring van nieuwe automodellen wordt de CO2-uitstoot van de auto bepaald. Tot in 2017 werd hiervoor de NEDC-emissiemeting gebruikt, na deze datum de WLTP. Deze laatste is realistischer en resulteert in een hogere CO2-uitstoot. Ook worden opties die CO2-verhogend zijn meegenomen. Sinds juli 2020 wordt de BPM berekend op basis van de hogere WLTP-waarde. De BPM tarieven zijn hierop aangepast.

Opbouw BPM tariefstelsel

Op dit moment zijn auto’s die geen CO2 uitstoten, zoals een volledig elektrische of auto's op waterstof, vrijgesteld van BPM. De overige auto’s betalen BPM.

Het tariefstelsel begint met een starttarief. Daarna wordt in verschillende schijven voor elke gram CO2-uitstoot een tarief in rekening gebracht. Voor elke opvolgende schijf geldt een hoger tarief. Auto’s met een dieselmotor krijgen nog een extra variabele dieseltoeslag. Voor elke gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grenswaarde wordt een bedrag in rekening gebracht. In 2022 is deze grenswaarde verlaagd naar 75 g/km en het tarief per gram CO2 erboven verhoogd naar € 86,67

Binnen het tariefstelsel wordt verder onderscheid gemaakt tussen conventionele auto's en semi-elektrische modellen (de zogenaamde plug-in hybrides oftewel PHEV's). Voor 2022 gelden ook hier verlaagde CO2-grenswaardes en verhoogde tarieven:

Specifiek voor conventionele auto:

  • starttarief bedraagt € 376
  • er zijn vijf tariefschijven
  • met de CO2-grenswaarden: eerste schijf 1-84 g, tweede schijf 85-109 g, derde schijf 110-152 g, vierde schijf 153-168 g en de vijfde schijf alles boven de 168 g/km CO2
  • en de tarieven per gram CO2-uitstoot beginnen bij € 1 per gram bij schijf één, € 62 bij schijf twee, € 137 bij schijf drie, € 224 bij schijf vier en € 448 per gram CO2-uitstoot bij schijf vijf.

Specifiek voor semi-elektrische auto, PHEV:

  • geen starttarief
  • drie tariefschijven in plaats van vijf
  • waarbij de CO2-grenswaarden een stuk lager zijn dan bij conventioneel, eerste schijf 1-34 g, tweede schijf 35-60 g en derde schijf alles boven de 60 g/km CO2
  • en de tarieven per gram CO2 een stuk hoger liggen, beginnend bij € 24 per gram uitstoot bij schijf één, € 85 bij schijf twee en € 204 bij schijf drie.

Toekomst BPM

Auto’s die geen CO2 uitstoten zijn tot en met 2024 vrijgesteld van BPM. Vanaf 2025 is het plan dat volledig elektrische auto’s ook BPM gaan betalen in de vorm van een vaste voet.

Voor de periode 2022-2025 verwacht het kabinet dat fossiele auto’s door technologische ontwikkelingen minder CO2 gaan uitstoten. Dit wordt de autonome vergroening genoemd, die geschat wordt op 2,3% per jaar. Om dit te compenseren wil het kabinet in het BPM stelsel jaarlijks de tarieven verhogen en de CO2-grenzen verlagen met ca. 2,3%. Deze plannen zijn nog niet definitief.

BPM tarieven 2022

1.

EV, nulemissie

 BPM-vrij

 

2.

Conventionele auto

 

 

Vaste voet

€  376

 

Tariefschijven

CO2 grenzen [g/km]
van - tot en met

tarief per
gram CO2

 

Schijf 1

1 - 84

 € 1

 

Schijf 2

85 - 109

 € 62

 

Schijf 3

110 - 152

 € 137

 

Schijf 4

153 - 168

 € 224

 

Schijf 5

 > 168

 € 448

 

Bij dieselmotor

vanaf
g/km CO2

tarief per
gram CO2

 

Dieseltoeslag

75

€ 86,67

 

3.

PHEV 1

 

 

Vaste voet

€ 0

 

Tariefschijven

 

CO2 grenzen [g/km]
van - tot en met

tarief per
gram CO2

 

Schijf 1

1 - 34

 € 24

 

Schijf 2

35 - 60

 € 85

 

Schijf 3

> 60

 € 204

1) Voor eventuele dieseltoeslag zie onder 2. Conventionele auto