BPM: Belasting van Personenauto's en Motorfietsen

Betalen voor de aanschaf van een privéauto of motor

De aanschafprijs van een nieuwe personenauto of motorfiets  bestaat voor een deel uit BPM: de Belasting van Personenauto's en Motorfietsen. Sinds 1 januari 2013 berekent het Rijk de BPM voor personenauto's volledig op basis van de CO2-uitstoot. Omdat voor bestelauto's, motoren en kampeerauto's geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn, wordt voor deze categorieën de BPM als vanouds berekend op basis van de catalogusprijs en de brandstofsoort. 

CO2-uitstoot

Bij de typegoedkeuring van nieuwe automodellen wordt de CO2-uitstoot van de auto bepaald. Tot in 2017 werd hiervoor de NEDC-emissiemeting gebruikt, na deze datum de WLTP. Deze laatste is realistischer en resulteert in een hogere CO2-uitstoot. Ook worden opties die CO2-verhogend zijn meegenomen. Vanaf juli 2020 wordt de BPM berekend op basis van de hogere WLTP-waarde in plaats van de NEDC-waarde. De BPM tarieven zijn hierop aangepast.

Opbouw BPM tariefstelsel

Op dit moment zijn auto’s die geen CO2 uitstoten, zoals een volledig elektrische of waterstofauto, vrijgesteld van BPM. De overige auto’s betalen BPM.

Het tariefstelsel begint met een starttarief. Daarna wordt binnen bepaalde bandbreedtes, de zogenaamde schijven, voor elke gram CO2-uitstoot een tarief in rekening gebracht. Voor elke opvolgende schijf geldt een hoger tarief. Auto’s met een dieselmotor krijgen nog een extra variabele dieseltoeslag. Voor elke gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grenswaarde wordt een bedrag in rekening gebracht. In 2021 is deze grenswaarde 77 g/km en het tarief per gram CO2 erboven € 83,59

Binnen het tariefstelsel wordt verder onderscheid gemaakt tussen conventionele auto's en semi-elektrische modellen (de zogenaamde PHEV's). Voor 2021 geldt:

Specifiek voor conventionele auto:

  • starttarief bedraagt € 372,-
  • er zijn vijf tariefschijven
  • met de CO2-grenswaarden: eerste schijf 1-86 g, tweede schijf 87-111 g, derde schijf 112-155 g, vierde schijf 156-172 g en de vijfde schijf alles boven de 172 g/km CO2
  • en de tarieven per gram CO2-uitstoot begint met € 1 per gram bij schijf één, € 60 bij schijf twee, € 132 bij schijf drie, € 216 bij schijf vier en € 432 per gram CO2-uitstoot bij schijf vijf.

Specifiek voor semi-elektrisch auto, PHEV:

  • geen starttarief
  • drie tariefschijven in plaats van vijf
  • waarbij de CO2-grenswaarden een stuk lager zijn dan bij conventioneel, eerste schijf 1-34 g, tweede schijf 35-60 g en derde schijf alles boven de 60 g/km CO2
  • en de tarieven per gram CO2 een stuk hoger, beginnend met € 24 per gram uitstoot bij schijf één, €84 bij schijf twee en € 202 bij schijf drie.

Toekomst BPM

In de plannen van het Klimaatakkoord staat dat auto’s die geen CO2 uitstoten tot en met 2024 vrijgesteld zijn van BPM. Vanaf 2025 zal er voor volledig elektrische auto's ook een vaste voet komen. Deze plannen zijn niet definitief, ze worden jaarlijks gemonitord en zo nodig aangepast.

BPM tarieven 2021

1.

EV, nulemissie

 BPM-vrij

 

2.

Conventionele auto

 

 

Vaste voet

€  372

 

Tariefschijven

CO2 grenzen [g/km]
van - tot
en met

tarief per
gram CO2

 

Schijf 1

1 - 86

 € 1

 

Schijf 2

87 - 111

 € 60

 

Schijf 3

112 - 155

 € 132

 

Schijf 4

156 - 172

 € 216

 

Schijf 5

 > 172

 € 432

 

Bij dieselmotor

vanaf
g/km CO2

tarief per
gram CO2

 

Dieseltoeslag

77

€ 83,59

 

3.

PHEV 1

 

 

Vaste voet

€ 0

 

Tariefschijven

CO2 grenzen [g/km]
van - tot
en met

tarief per
gram CO2

 

Schijf 1

1 - 34

 € 24

 

Schijf 2

35 - 60

 € 84

 

Schijf 3

> 60

 € 202

1) Voor eventuele dieseltoeslag zie onder 2. Conventionele auto