Schadevrije jaren

Je hebt geen schade

je bouwt schadevrije jaren op tijdens de periode dat jouw auto is verzekerd. Elk jaar dat je schadevrij rijdt en geen schade claimt, ontvang je een schadevrijjaar. Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd bepaalt op welke trede je start op de Bonus/Malusladder. De trede bepaalt jouw no-claim korting.

Je hebt wel schade

Als je wel schade claimt en je hebt de schade zelf veroorzaakt, of de schade kan niet verhaald worden op een tegenpartij, dan neemt jouw aantal schadevrije jaren af en zak je op de Bonus/Malusladder en wordt je no-claim korting eventueel aangepast.

Jouw schadevrije jaren in Roy-data

Roy-data is een database waarin verzekeraars het aantal schadevrije jaren van hun verzekerden zetten. Pas als jouw schadevrije jaren in deze database staan, kunnen wij je de juiste no-claimkorting geven.

Terugval in schadevrije jaren bij schade

Elke verzekeringsmaatschappij mag zelf aangeven hoeveel schadevrije jaren iemand na een schade verliest. Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars allemaal dezelfde terugvaltabel. Deze is bepaald door het Verbond van Verzekeraars en vastgelegd in Bedrijfsregeling 11 Roy-data (BR11). Bekijk onderstaande veelgestelde vragen voor meer informatie over deze nieuwe regeling.

Het Verbond van Verzekeraars stelt bedrijfsregelingen op waarin bepaalde regels worden afgesproken. Vanaf 1 januari 2016  zijn er een aantal regels voor schadevrije jaren afgesproken. Die zijn vastgelegd in de Bedrijfsregeling 11 Roy-data (BR11). Hierin staat bijvoorbeeld:

  • Hoe verzekeraars klanten moeten informeren over schadevrije jaren;
  • Hoe schadevrije jaren worden opgebouwd;
  • Hoeveel schadevrije jaren de klant verliest bij een schade;
  • Welke schaden een terugval in de schadevrije jaren veroorzaken;
  • Wie de schadevrije jaren mag inzien.

 

Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Bij schade die een terugval in uw schadevrije jaren veroorzaakt, berekenen we de schadevrije jaren voortaan volgens vastgelegde regels. Dat betekent dat je bij elke verzekeraar evenveel jaren daalt na een schade.

Met de gemeenschappelijk terugvaltabel kun je zelf eenvoudig vaststellen hoeveel schadevrije jaren je overhoudt na een geclaimde (schuld)schade.

Voor de opbouw van uw korting gebruiken wij de Bonus/Malusladder. Of de berekende korting wijzigt, hangt af van het aantal treden dat je had op het moment van de schade. Je krijgt na de schade de no-claim korting die hoort bij je nieuwe aantal treden.

Vanaf 1 januari 2016 staat de terugvaltabel van het Verbond van Verzekeraars in onze voorwaarden.