Verkeer in Zuid-Korea

Ga je op vakantie naar Zuid-Korea? Bekijk hier de praktische informatie over o.a. het wegennet, verkeersregels en pechhulp.

Snel naar

Wegennet | Pechhulp | Algemene verkeersregels

Wegennet

 • Zuid-Korea heeft een goed netwerk van goede snelwegen (expressways of gosok doro) en vierbaans-hoofdwegen (national highways of ilban gukdo) die het grootste deel van het land doorkruisen. Op sommige wordt tol geheven.
 • De minder druk bereden provincial highways of jubang doro zorgen voor de aanvullende verbindingen. Dit zijn meestal tweebaanswegen van middelmatige kwaliteit vanwege de schade door weersomstandigheden.
 • Onverharde wegen komen alleen voor in afgelegen natuurgebieden en weinig bewoond platteland.
 • Op secundaire wegen tref je ook fietsers en voetgangers en in mindere mate karren en loslopende dieren.
 • Rijden in het donker is in en om de steden met enige voorzichtigheid mogelijk.

Pechhulp

Voertuighulp

 • Voor hulp langs de weg kon je terecht bij de KAA (Korea Automobile Association). Momenteel is deze dienst echter niet beschikbaar.
 • Kosten voor voertuighulp in Zuid-Korea vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.
 • Meer informatie over pechhulp in het buitenland zie anwb.nl/alarmcentrale.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiel bellen

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Voetgangers hebben altijd voorrang op kruisingen.
 • Komen twee voertuigen tegelijk aan op een kruising, dan heeft het voertuig van rechts voorrang. In overige gevallen heeft het voertuig dat als eerste de kruising bereikt, voorrang.
 • Bestuurders op de hoofdweg (de bredere weg) hebben voorrang.
 • Op smalle wegen hebben bussen en vrachtwagens voorrang op personenauto's.
 • Op smalle bergwegen hebben dalende voertuigen voorrang op stijgende voertuigen.

Inhalen

 • Inhalen is verboden op bruggen, in tunnels en op steile bergwegen tijdens het dalen.

Verkeerslichten

 • Op kruispunten met verkeerslichten is naar links afslaan alleen toegestaan als het verkeerslicht dit met een naar links wijzende pijl te kennen geeft, of als een vierkant blauw bord met een naar links buigende pijl en daaronder een uit drie karakters bestaande Koreaanse tekst dit aangeeft.
 • Tenzij uit borden anders blijkt, is het rechts afslaan bij een rood verkeerslicht toegestaan.
 • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is algemeen gebruik en wordt, ook binnen de bebouwde kom, niet alleen gedaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Rijstroken en strepen op de weg

 • Een gele doorgetrokken lijn mag niet worden overschreden.
 • Een markering op het wegdek van gele diagonale strepen omlijnd met een gele streep duidt een Safety zone aan, die dient als vluchtheuvel voor voetgangers. Deze wordt tevens aangegeven met een vierkant blauw verkeersbord met een naar beneden wijzende witte pijl, gelijkend op een letter V.
 • Een witte ruit ('wybertje') op het wegdek betekent: 'Pas op, voetgangersoversteekplaats'.

Parkeren en stilstaan

 • Parkeren is verboden langs een gele onderbroken streep aan de kant van de weg.
 • Stilstaan is verboden langs een gele doorgetrokken streep aan de kant van de weg.

Meer praktische info in Zuid-Korea

Vervoer
Praktische info ter plaatse
Reisdocumenten
Adressen en telefoonnummers