Verkeer in Zuid-Korea

Ga je op vakantie naar Zuid-Korea? Bekijk hier de praktische informatie over o.a. het wegennet, verkeersregels en pechhulp.

Snel naar

Wegennet | Pechhulp | Algemene verkeersregels

Wegennet

 • Zuid-Korea heeft een goed netwerk van goede snelwegen (expressways of gosok doro) en vierbaans-hoofdwegen (national highways of ilban gukdo) die het grootste deel van het land doorkruisen. Op sommige wordt tol geheven.
 • De minder druk bereden provincial highways of jubang doro zorgen voor de aanvullende verbindingen. Dit zijn meestal tweebaanswegen van middelmatige kwaliteit vanwege de schade door weersomstandigheden.
 • Onverharde wegen komen alleen voor in afgelegen natuurgebieden en weinig bewoond platteland.

Verkeersveiligheid

 • In Zuid-Korea vinden relatief veel verkeersongevallen plaats. 
 • Houd er rekening mee dat andere weggebruikers zich soms minder goed aan de verkeersregels houden dan je gewend bent. Sommige bestuurders rijden bijvoorbeeld te hard, wisselen van rijstrook zonder dat met richtingaanwijzers aan te geven of rijden door rood licht. 
 • Let ook extra op agressief rijdende buschauffeurs en motorrijders die gevaarlijk door het verkeer slalommen.
 • Wees op secundaire wegen bedacht op fietsers en voetgangers op de weg en ook, maar in mindere mate, op karren en loslopende dieren.
 • Let op: Houd er als voetganger rekening mee dat bestuurders je niet altijd voorrang verlenen op voetgangersoversteekplaatsen. Wees ook verdacht op scooter- of motorrijders die op de stoep rijden.
 • Rijden in het donker is in en om de steden met enige voorzichtigheid mogelijk.

Pechhulp

Pech

 • Vraag ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Kosten voor pechhulp in Zuid-Korea vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel het algemene alarmnummer 119 (ambulance/brandweer) of 112 (politie) - Dit is verplicht bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel. Buitenlanders kunnen ook 1339 (dokters spreken Engels) bellen als ze een ambulance nodig hebben.
 • Je bent verplicht bij elke aanrijding, hoe klein ook, te stoppen. 
 • Bij een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen, dien je altijd, voor zover je daartoe in staat bent, eerste hulp verlenen tot de hulpdiensten zijn gearriveerd.
 • Let op: Onderteken nooit een Koreaans document, tenzij dit vergezeld gaat van een gecertificeerde vertaling.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Voetgangers hebben altijd voorrang op kruisingen.
 • Als er twee voertuigen tegelijk aan op een kruising van twee gelijkwaardige wegen aankomen, heeft het voertuig van rechts voorrang. In overige gevallen heeft het voertuig dat als eerste de kruising bereikt, voorrang, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Bestuurders op een secundaire weg, moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de hoofdweg (de bredere weg), tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.

Passeren

 • Op smalle wegen hebben bussen en vrachtwagens voorrang op personenauto's.
 • Op smalle bergwegen hebben dalende voertuigen voorrang op stijgende voertuigen.

Inhalen

 • Inhalen is verboden op bruggen, in tunnels en op steile bergwegen tijdens het dalen.

Verkeerslichten

 • Tenzij uit borden anders blijkt, is het rechtsaf slaan bij een rood verkeerslicht toegestaan. Bestuurders moeten in dat geval wel eerst stoppen en voorrang verlenen aan het overige verkeer.
 • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is algemeen gebruik en wordt, ook binnen de bebouwde kom, niet alleen gedaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Rijstroken en strepen op de weg

 • Een gele doorgetrokken lijn mag niet worden overschreden.
 • Een markering op het wegdek van gele diagonale strepen omlijnd met een gele streep duidt een Safety zone aan, die dient als vluchtheuvel voor voetgangers. Deze wordt tevens aangegeven met een vierkant blauw verkeersbord met een naar beneden wijzende witte pijl.
 • Een witte ruit ('wybertje') op het wegdek betekent: 'Pas op, voetgangersoversteekplaats'.

Parkeren en stilstaan

 • Parkeren is verboden langs een gele onderbroken streep aan de kant van de weg.
 • Stilstaan is verboden langs een gele doorgetrokken streep aan de kant van de weg.

Meer praktische info in Zuid-Korea

Vervoer
Praktische info ter plaatse
Reisdocumenten
Adressen en telefoonnummers