Naar artikel

Verkeersregels in Turkije

Wat te doen bij pech of een ongeval in Turkije? Wanneer heb je voorrang? Een aantal belangrijke verkeersregels in Turkije vind je op deze pagina.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.
Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Let op: Voor bestuurders van auto's met een caravan of aanhangwagen geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of vergelijkbare communicatieapparatuur vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.
Basisverkeersregels
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders van motorvoertuigen die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Bestuurders van een ongemotoriseerd voertuig (zoals een fiets of een wagen met een paard ervoor) moeten op een gelijkwaardige kruising echter voorrang verlenen aan gemotoriseerde voertuigen.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Houd er rekening mee dat sommige bestuurders de voorrangsregels op een rotonde niet kennen of niet respecteren en let daarom goed op het overige verkeer, rij defensief en neem geen voorrang. Let ook goed op de verkeerstekens (zoals verkeerslichten die op sommige rotondes staan).

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Als een voertuig langer dan 5 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Het is verboden te parkeren op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Parkeren is bovendien verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • In de buurt van kruisingen of bochten.
  • In onderdoorgangen en tunnels.
  • Op bruggen.
  • Binnen 25 m van een bord dat op een gevaar duidt.
  • Waar een bord staat met de tekst Park Yapilmaz (Verboden te parkeren).

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • In sommige steden is met borden aangegeven dat het geven van geluidssignalen verboden is. Dit geldt meestal tussen 22 uur en zonsopgang.

Luide muziek

 • Het is in Turkije verboden om tijdens het rijden in een auto muziek af te spelen op een zodanig hoog volume dat de bestuurder wordt afgeleid of de omgeving daar last van heeft. Bij overtreding van deze regel krijg je een boete en kan de audio- of videoapparatuur in beslag worden genomen.

Afval

 • Het is verboden om afval uit het portierraam te gooien.

Maximumsnelheid Turkije

 Binnen bebouwde komBuiten bebouwde komWegen met gescheiden rijbanenAutosnelwegen
Bromfietsen 304545verboden
Motoren508090100
Personenauto's en campers5090110120
Met aanhangwagen/caravan (A)4080100 (B)110 (B)
 • A: In Turkije is de maximumsnelheid voor een voertuig met een aanhanger 10 km/h lager dan de normale maximumsnelheid voor dat voertuig.
 • B: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen bedraagt 40 km/h.
Flitspaalsignalering
 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting
 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
Kinderen
 • Let op: Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m en een gewicht van minder dan 36 kg mogen niet voorin zitten; zij moeten achter in de auto in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen tot 3 jaar mogen echter ook met de rug naar voren voor in de auto in een goedgekeurd en passend kinderzitje wordt vervoerd, mits de airbag uitgeschakeld is. 
 • Kinderen met een lengte van meer dan 1,50 m mogen achter in de auto een gewone autogordel dragen. Ze mogen echter niet voorin zitten.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin voor hen geen geschikt kinderzitje aanwezig is (behalve in een taxi, waar ze in dat geval alleen achterin mogen zitten).
Lading
 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland.
 • Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en dat de verlichting en kentekenplaat achter goed zichtbaar zijn.
Slepen
 • Tijdens het slepen mogen er geen passagiers in de auto die sleept of de gesleepte auto aanwezig zijn.
 • De afstand tussen beide auto's mag niet groter zijn dan 5 m. Als de afstand meer dan 2,5 m, is, moet er in het midden van de sleepkabel of -stang een rode doek of reflector en in het donker een rood licht worden bevestigd.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima
 NederlandTurkijeopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m18,75 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
Alcoholverbod
 • Voor bestuurders van auto's die een caravan of aanhangwagen trekken, geldt een absoluut alcoholverbod

Motor

Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
Bril
 • Het is verplicht een helm met een vizier of een beschermende bril te dragen.
Verlichting
 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
Veiligheidsvest
 • Motorrijders en hun passagiers zijn verplicht om 's nachts, en overdag bij slecht zicht, een retro-reflecterend veiligheidsvest te dragen.
Passagiers
 • Het meenemen van een passagier is toegestaan.
 • Kinderen vanaf 12 jaar mogen op de motor worden vervoerd, mits ze met de voeten bij de voetsteunen kunnen komen.
Aanhanger
 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.

Bromfiets en snorfiets

 • In Turkije bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.
Helm
 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
Bril
 • Het is verplicht een helm met een vizier of een beschermende bril te dragen.
Veiligheidsvest
 • Bromfietsers en hun passagiers moeten 's nachts, en overdag bij slecht zicht, een retro-reflecterend veiligheidsvest dragen.
Verlichting
 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.
Passagiers
 • Het meenemen van één passagier is toegestaan.
Plaats op de weg
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snor- en bromfietsers hiervan gebruikmaken.

Fiets

 • De hierna vermelde verkeersregels voor een fiets gelden ook voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h en een vermogen tot 250 watt.
 • Let op: Op een elektrische fiets moet je een helm en een beschermende bril dragen. 
Helm
 • Het dragen van een helm is niet verplicht op een gewone fiets, maar wordt wel aangeraden.
 • Op een elektrische fiets is een helm verplicht.
Bril
 • Bestuurders van elektrische fietsen zijn verplicht een beschermende (fiets)bril met ongekleurde of gekleurde glazen te dragen tijdens het fietsen.
Veiligheidsvest
 • Fietsers en hun passagiers zijn 's nachts, en overdag bij slecht zicht, verplicht een retro-reflecterend veiligheidsvest te dragen.
Verlichting en overige vereisten
 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.
Plaats op de weg
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden
 • Aangeraden in winterperiode - Voor personenauto’s geldt geen algemene winterbandenplicht, maar het wordt in Turkije uitdrukkelijk aangeraden winterbanden te gebruiken in de winterperiode, die globaal loopt van november t/m maart.
 • Voor bedrijfsauto’s die worden gebruikt voor goederen- en personenvervoer, is het gebruik van winterbanden met de aanduiding M+S en/of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) buiten de bebouwde kom verplicht van 1 december tot 1 april. Deze periode kan lokaal worden vervroegd of verlengd als winterse omstandigheden dat vereisten.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: Controleer ook welke winterregels er gelden in de landen waar je doorheen reist richting Turkije. In een aantal landen, zoals Duitsland en Servië, zijn winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kan niet worden volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.
Sneeuwkettingen
 • Lokaal verplicht bij winterse omstandigheden - In bepaalde gebieden kunnen sneeuwkettingen bij winterse omstandigheden verplicht worden gesteld. Het wordt daarom aangeraden sneeuwkettingen mee te nemen in sneeuwrijke gebieden.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op wegen die bedekt zijn met sneeuw of ijs.
Spijkerbanden
 • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is alleen toegestaan op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Turkije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Let op: Op het achthoekige rode stopbord bij kruispunten staat DUR (STOP). Ook een blauw bord met een wit veld met daarin de letter D (Dur) geeft aan dat bestuurders moeten stoppen.
Auto en motor
 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Het ook bij ons bekende driehoekige bord met een rode rand dat waarschuwt voor wegwerkzaamheden, wordt omvat door een geel vierkant bord.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een wit driehoekig verkeersbord met een rode rand met daarop een zwarte rotswand met vallende stenen waarschuwt voor het risico van vallende stenen of stenen op de rijbaan.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
Aanduidingen
TurksNederlands
DikkatLet op
DurStop
FeribotFerry
GümrükDouane
HastahaneZiekenhuis
JandarmaPolitie
KazaOngeval
OkulSchool
OtobandAutosnelweg
Park etmek yasaktirVerboden te parkeren
Park YapilmazVerboden te parkeren
PolisPolitie
SagRechts
SolLinks
TamiratWegwerkzaamheden
Tek yönEenrichtingsverkeer
YavasLangzaam
Yol VerVoorrang verlenen

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Het hele jaar door goed verzekerd met de ANWB Reisverzekering. 24/7 hulp en 5% korting voor leden.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. ANWB Visa Silver Card en ANWB Visa Gold Card. Nu het eerste jaar extra voordeel.