Verkeersregels in Turkije

Wat te doen bij pech of een ongeval in Turkije? Wanneer heb je voorrang? En hoe zit het met boetes? Een aantal belangrijke verkeersregels in Turkije vind je op deze pagina.

Snel naar

Algemene verkeersregelsVerkeersregels auto | Maximumsnelheid | Fietsen | Winterbanden | Verkeersregels caravan/aanhangwagen | Verkeersborden

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders van auto's met een aanhanger geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Let op: ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van motorvoertuigen die van rechts komen, hebben voorrang.
 • Gemotoriseerd verkeer heeft voorrang op ongemotoriseerd verkeer.
 • Bestuurders op een hoofdweg hebben voorrang.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • In sommige steden is met borden aangegeven dat het geven van geluidssignalen verboden is. Dit geldt meestal tussen 22 uur en zonsopgang.

Rotondes

 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Als een voertuig langer dan 5 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Binnen 5 m van een brandkraan.
  • Binnen 25 m van een bord dat op een gevaar duidt.
  • Waar een bord staat met de tekst Park Yapilmaz (Verboden te parkeren).
 • Met een parkeerverbodsbord (rond blauw bord met een rode rand en een rode diagonale balk) waarop een witte Romeinse I of II wordt weergegeven, wordt aangegeven dat aan de kant waar het bord staat een parkeerverbod geldt op de oneven dagen van de maand (I) of de even dagen van de maand (II).

Pech of ongeval

 • Bij pech of een ongeval moet de bestuurder voor én achter de auto een gevarendriehoek plaatsen.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel, is de bestuurder verplicht de politie te bellen.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn automobilisten overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Let op: Kinderen tot 10 jaar met een lengte van minder dan 1,50 m en een gewicht van minder dan 36 kg mogen niet voorin zitten; zij moeten achter in de auto in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen tot 3 jaar mogen echter ook met de rug naar voren voor in de auto in een goedgekeurd en passend kinderzitje wordt vervoerd, mits de airbag uitgeschakeld is.  
 • Kinderen met een lengte van meer dan 1,50 m mogen achter in de auto een gewone autogordel dragen.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin voor hen geen geschikt kinderzitje aanwezig is.

Lading

 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland. 
 • Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en dat de verlichting en kentekenplaat achter goed zichtbaar zijn.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen Autosnelwegen
Bromfietsen  30 45 45 verboden
Motoren 50 70 80 80
Campers 50 80 80 90
Personenauto's 50 90 110 120
Personenauto's, met aanhangwagen/caravan 40 80 100 (A) 110 (A)
 • A: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen bedraagt 40 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Kleding

 • Fietsers moeten 's nachts, en overdag bij slecht zicht, reflectoren of een retroreflecterend veiligheidshesje dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is niet verplicht.

Passagiers

 • Het meenemen van een passagier is toegestaan.
 • Een kind mag alleen als passagier worden vervoerd als het met de voeten bij de steunen van de zitplaats kan komen.

Verkeersregels brom- en snorfietsen

 • In Turkije bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

Passagiers

 • Het meenemen van een passagier is toegestaan.

Winterbanden

Winterbanden

 • Aangeraden in winterperiode - Voor personenauto’s geldt geen algemene winterbandenplicht, maar het wordt in Turkije uitdrukkelijk aangeraden winterbanden te gebruiken in de winterperiode, die globaal loopt van november t/m maart.
 • Voor bedrijfsauto’s die worden gebruikt voor goederen- en personenvervoer, is het gebruik van winterbanden met de aanduiding M+S en/of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) buiten de bebouwde kom verplicht van 1 december tot 1 april. Deze periode kan lokaal worden vervroegd of verlengd als winterse omstandigheden dat vereisten.
 • Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: Controleer ook welke winterregels er gelden in de landen waar je doorheen reist richting Turkije. In een aantal landen, zoals Duitsland en Servië, zijn winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden en kan niet worden volstaan met het meenemen van sneeuwkettingen.

Sneeuwkettingen

 • Lokaal verplicht bij winterse omstandigheden - In bepaalde gebieden kunnen sneeuwkettingen bij winterse omstandigheden verplicht worden gesteld. Het wordt daarom aangeraden sneeuwkettingen mee te nemen in sneeuwrijke gebieden.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op wegen die bedekt zijn met sneeuw of ijs.

Spijkerbanden

 • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is alleen toegestaan op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Turkije opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Bijzonderheden

Alcoholverbod

 • De alcohollimiet voor bestuurders van personenauto's is normaal 0,5 promille, maar voor bestuurders van auto's met een caravan of aanhangwagen geldt een absoluut alcoholverbod.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Turkije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Let op: Op het achthoekige rode stopbord bij kruispunten staat niet STOP maar DUR. Ook een blauw bord met een wit veld met daarin de letter D (Dur) geeft aan dat bestuurders moeten stoppen.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Het ook bij ons bekende driehoekige bord met een rode rand dat waarschuwt voor wegwerkzaamheden, wordt omvat door een geel vierkant bord.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.

Aanduidingen

Turks Nederlands
Dikkat Let op
Dur Stoppen
Feribot Ferry
Gümrük Douane
Hastahane Ziekenhuis 
Jandarma Politie
Kaza Ongeval
Okul School
Otoband Autosnelweg
Park etmek yasaktir Verboden te parkeren
Park Yapilmaz Verboden te parkeren
Polis Politie
Sag Rechts
Sol Links
Tamirat Wegwerkzaamheden
Tek yön Eenrichtingsverkeer
Yavas Langzaam
Yol Ver Voorrang verlenen

Meer praktische info onderweg in Turkije

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto