Verkeer in Thailand

Het wegennet in Thailand is van goed onderhouden. Wel moet je er links rijden. Bekijk hier de andere verkeersregels.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Verkeersborden | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets | Tanken | Pechhulp

Wegennet

  • Thailand heeft een goed onderhouden wegennet.
  • Het verkeer in Bangkok zelf is vrij chaotisch. Er zijn veel straten met alleen eenrichtingverkeer.
  • De hoofdverbindingen tussen de grote steden en toeristencentra zijn vierbaanswegen en doorgaans goed berijdbaar.
  • Secundaire wegen zijn smaller en lopen na een tropische regenbui snel onder water. Vooral op die wegen tref je vrachtverkeer en allerlei vormen van langzaam verkeer, loslopende dieren en voetgangers.
  • Echte onverharde wegen, waar je soms alleen met een terreinvoertuig terecht kunt, zijn gelegen op het platteland, tussen de rijstvelden en in de junglegebieden.
  • Rijden in het donker wordt sterk afgeraden.

Algemene verkeersregels

  • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

  • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
  • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiel bellen

  • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.

Basisverkeersregels

  • Bestuurders moeten links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

  • Bestuurders van links hebben voorrang.
  • Bestuurders op de hoofdweg hebben voorrang.
  • Buiten de steden hebben dieren op de weg voorrang en moeten kleine voertuigen voorrang geven aan grote voertuigen.

Inhalen

  • Op wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting is links inhalen toegestaan.
  • Als een achterligger een signaal geeft dat deze wil inhalen, moet de bestuurder een bevestiging geven met de linkerrichtingaanwijzer als de achterligger veilig kan inhalen.

Verkeerslichten

  • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

  • Het geven van geluidssignalen is toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
  • Bij het inhalen is het geven van geluidssignalen toegestaan.
  • Op bergwegen is het verplicht bij onoverzichtelijke bochten een geluidssignaal te geven.

Strepen op de weg

  • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonaal getrokken gele strepen (yellow box). Bestuurders mogen deze kruispunten alleen oprijden, als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren.

Rotondes

  • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.

Omkeren

  • Het omkeren op een kruising is verboden, tenzij uit borden blijkt dat het is toegestaan.

Spoorwegovergang

  • Bij een onbewaakte overweg moet op minstens 5 m afstand een stop worden gemaakt alvorens de overweg kan worden gepasseerd.

Parkeren

  • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in).
  • Bij het parkeren op een helling moeten de voorwielen tegen de stoeprand worden gedraaid.
  • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
    • Langs een geel-witte markering op de stoeprand.
    • Op meer dan 25 cm van de stoeprand.
    • Binnen 3 m van een brandkraan of een brievenbus.
    • Binnen 3 van een voetgangersoversteekplaats.
    • Binnen 10 m van een kruising.
    • Binnen 15 m voor en 3 m na een bushalte.
    • Binnen 15 m van een spoorwegovergang.

Stilstaan

  • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
    • Langs een rood-witte markering op de stoeprand.
    • Op een brug of in een tunnel.

Pech of ongeval

  • Om verkeer te waarschuwen voor een ongeluk, een voertuig met pech of een andere vorm van gevaar is het gebruikelijk takken en dergelijke op de rijbaan te leggen.

Bijzonderheden

Alcohol

  • Het is voor alle inzittenden verboden alcohol te nuttigen, ook als het voertuig stilstaat.
  • Alcohol mag worden vervoerd, maar alleen in de kofferbak.

Verkeersborden

  • Sommige verkeersborden in Thailand lijken min of meer op de Nederlandse verkeersborden, maar veel verkeersborden wijken daar ook vanaf.
  • De waarschuwingsborden zijn van het Amerikaanse type: een geel (bij wegwerkzaamheden oranje), op zijn punt staand vierkant bord met daarop in zwart het waarschuwingssymbool.
  • Verbodsborden zijn rond van vorm en wit van kleur zijn met een rode rand en een zwarte afbeelding met daaroverheen een diagonale rode balk.
  • Verkeersborden in Thailand zijn vaak tweetalig: instructies en plaatsnamen worden zowel in het Thais als het Engels vermeld.

Auto en motor

  • Het achthoekige rode stopbord bij kruispunten vermeldt het woord STOP in het Thais.
  • Een wit rond bord met een rode rand en drie in een cirkel staande zwarte pijlen betekent: Rotonde.
  • Een wit rond bord met een rode rand en een zwarte richtingspijl betekent: Verplichte rijrichting.
  • Een wit rond bord met een rode rand, een zwarte richtingspijl en daaroverheen een diagonale rode balk betekent: Verboden rijrichting.
  • Een wit rond bord met een rode rand, links een kleine naar boven wijzende pijl en rechts een grote naar boven wijzende pijl, die om de linkerpijl heen loopt, en daaroverheen een rode diagonale balk betekent: Inhalen verboden.
  • Een wit rond bord met een rode rand en een zwart getal betekent: Maximumsnelheid. Staat er onder het getal een Thaise tekst, dan betekent het: Maximum totaalgewicht.
  • Een wit rond bord met een rode rand en een zwarte horizontale balk met boven en onder in zwart een Thaise tekst betekent: Stop, politiepost. Het bord komt ook voor zonder de zwarte balk.

Verkeersregels auto

Verlichting

  • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

  • Er gelden in Thailand nog geen speciale regels voor het vervoer van kinderen in een auto of camper.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Snelwegen
Personenauto's en motoren

60

80-90

90-120

  • A: Waar dit door middel van borden wordt aangegeven is de maximumsnelheid lager.

Verkeersregels fiets

  • Waar fietspaden zijn, moeten fietsers daar ook gebruik van maken.
  • Er zijn enige fietspaden in Bangkok.
  • Het dragen van een helm is niet verplicht.
  • Fietsers mogen alleen op een fietspad naast elkaar rijden.
  • Het is niet toegestaan om op een fiets een passagier te vervoeren.
  • De fiets moet zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
  • Aan de achterzijde mag in plaats van een rood licht ook een rode reflector worden gevoerd.

Verkeersregels motor

Helm

  • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
  • Als de helm een vizier heeft, moet dit vizier doorzichtig en ongekleurd zijn.

Verlichting

  • Voor zover bekend, is het niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

Passagiers

  • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.

Verkeersregels bromfiets en snorfiets

  • In Thailand worden brom- en snorfietsen voor de wet als motoren beschouwd.

Helm

  • Het dragen van een helm is verplicht.
  • Als de helm een vizier heeft, moet dit vizier doorzichtig en ongekleurd zijn.

Verlichting

  • Voor zover bekend, is het niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

Passagiers

  • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.

Brandstof

Benzine

  • In Thailand is loodvrije benzine zonder ethanol met octaangetal 95 (Gasoline 95 - vaak rode pomp) goed verkrijgbaar.

E10

  • E10 is verkrijgbaar met octaangetal 91 (Gasohol 91/10 - vaak groene pomp) en octaangetal 95 (Gasohol 95/10). Deze benzine met 10% ethanol is overal verkrijgbaar in Thailand. Vaak wordt op een sticker op de auto vermeld of de auto op E10 rijdt.
  • Let op: In Thailand zijn drie benzinesoorten met octaangetal 95 verkrijgbaar: E10, E20 en E85. Als je per ongeluk de verkeerde benzine tankt (bijvoorbeeld E20 of E85 in plaats van E10) kan dat leiden tot schade aan de motor. 

E20

  • Voor nieuwere auto's is er ook E20 met octaangetal 95 verkrijgbaar (Gasohol 95/20 - soms oranje of blauwe pomp). Vaak wordt op een sticker op de auto vermeld of de auto op E20 rijdt. Als er bij een tankstation geen E20 voorhanden is, kun je ook E10 of normale benzine met octaangetal 91 tanken.
  • Let op: In Thailand zijn drie benzinesoorten met octaangetal 95 verkrijgbaar: E10, E20 en E85. Als je per ongeluk de verkeerde benzine tankt (bijvoorbeeld E85 in plaats van E20) kan dat leiden tot schade aan de motor. 

E85

  • In Thailand is ook E85 met octaangetal 95 verkrijgbaar die voor 85% bestaat uit ethanol (Gasohol 95/85)

Diesel

  • Gewone diesel (HSD) zonder toegevoegde biobrandstof is goed verkrijgbaar.

B5

  • Er is ook ecodiesel B5 (HSD B5) verkrijgbaar waaraan maximaal 5% biodiesel is toegevoegd.

Tankstations

  • Langs de snelwegen, in de steden en in de toeristische gebieden zijn voldoende tankstations.
  • Er zijn ook onofficiële verkooppunten waar benzine in flessen wordt verkocht. Vooral bestuurders van scooters maken hier gebruik van. 

Openingstijden 

  • Veel tankstations zijn dag en nacht geopend.

Betalen

  • Bij veel tankstations tank je niet zelf, maar word je bediend door een servicemedewerker. Het is niet gebruikelijk om deze een fooi te geven. Het is wel gebruikelijk een fooi te geven voor eventuele extra services, zoals het schoonmaken van de voorruit.

Pechhulp

Voertuighulp

  • Voor hulp langs de weg kun je terecht bij de RAAT (Royal Automobile Association of Thailand).
  • Hulplijn: +66 (0)29 39 57 70-3.
  • Kosten voor voertuighulp in Thailand vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.
  • Meer informatie over pechhulp in het buitenland zie anwb.nl/alarmcentrale.

ANWB Alarmcentrale

  • Tel. +31 70 314 14 14.

Meer praktische informatie voor Thailand

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Internet en bellen
Gezondheid
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten 
Vervoer