Verkeer in Thailand

Het wegennet in Thailand is van goed onderhouden. Wel moet je er links rijden. Bekijk hier de andere verkeersregels.

Wegennet

 • Thailand heeft een goed onderhouden wegennet. 
 • De hoofdverbindingen tussen de grote steden en toeristencentra zijn vierbaanswegen. 
 • De snelwegen, ook die in en rond Bangkok, zijn goed berijdbaar.
 • Secundaire wegen zijn smaller en lopen na een tropische regenbui snel onder water. 
 • Op het platteland, tussen de rijstvelden en in de junglegebieden vind je de echte onverharde wegen, die soms alleen berijdbaar zijn met een terreinvoertuig.

Verkeersveiligheid

 • Het verkeer in Thailand is vaak erg chaotisch. Er vallen jaarlijks zeer veel doden en ernstig gewonden in het verkeer. Ook vinden er in verhouding veel ernstige motorongelukken plaats.
 • Je wordt aangeraden alleen een auto of motor te huren als je vertrouwd bent met de verkeersregels en het gedrag van verkeersdeelnemers in Thailand.

Rijgedrag

 • Bestuurders in Thailand houden zich vaak niet aan de verkeersregels. Houd er dus terdege rekening mee dat bestuurders bijvoorbeeld (veel) te snel rijden, tegen het verkeer in rijden of niet stoppen bij een stopbord of rood stoplicht. 
 • Houd er ook rekening mee dat er relatief veel (beroeps)chauffeurs rondrijden onder invloed van alcohol of drugs.
 • Let op: Voetgangers moeten er rekening mee houden dat scooters en motoren vaak op de stoep rijden als het verkeer vast staat.

Rijomstandigheden

 • In Bangkok en bepaalde delen van Chiang Mai is de verkeersdrukte vaak groot, vooral 's ochtends en 's avond in het spitsuur.
 • Vooral op de smallere secundaire wegen moet je rekening houden met druk vrachtverkeer, allerlei vormen van langzaam verkeer, loslopende dieren en voetgangers midden op de weg. 
 • Voetgangers wordt geadviseerd om voor het oversteken van drukke straten altijd gebruik te maken van een voetbrug, als deze aanwezig is.

Rijden in het donker

 • Rijden in het donker wordt sterk afgeraden omdat er dan veel vrachtwagens rijden waarvan de bestuurders gewoonlijk weinig rekening houden met personenauto's en ander verkeer. 

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je bestuurders op de hoofdweg voorrang verlenen. Een hoofdweg is een weg die met verkeerstekens wordt aangeduid als voorrangsweg of de weg die meer rijstroken heeft dan de kruisende weg.
 • Als je een kruispunt van twee gelijkwaardige wegen nadert, moet je een bestuurder die eerder bij de kruising is aangekomen, voorrang verlenen. 
 • Als twee bestuurders tegelijkertijd een kruising van twee gelijkwaardige wegen naderen, heeft de bestuurder van links voorrang.

Rotonde

 • Een bestuurder die de rotonde nadert, moet voorrang verlenen aan de bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Op wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting is links inhalen toegestaan.
 • Als een achterligger een signaal geeft dat deze wil inhalen, moet de bestuurder een bevestiging geven met de linkerrichtingaanwijzer als de achterligger veilig kan inhalen.

Verkeerslichten

 • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Bij het inhalen is het geven van geluidssignalen toegestaan.
 • Op bergwegen is het verplicht bij onoverzichtelijke bochten een geluidssignaal te geven.

Strepen op de weg

 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonaal getrokken gele strepen (yellow box). Bestuurders mogen deze kruispunten alleen oprijden, als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren.

Omkeren

 • Het omkeren op een kruising is verboden, tenzij uit borden blijkt dat het is toegestaan.

Spoorwegovergang

 • Bij een onbewaakte overweg moet op minstens 5 m afstand een stop worden gemaakt alvorens de overweg kan worden gepasseerd.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in).
 • Bij het parkeren op een helling moeten de voorwielen tegen de stoeprand worden gedraaid.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Langs een geel-witte markering aan de rand van de weg.
  • Op meer dan 25 cm van de stoeprand.
  • Binnen 3 m van een brandkraan of een brievenbus.
  • Binnen 3 van een voetgangersoversteekplaats.
  • Binnen 10 m van een kruising.
  • Binnen 15 m voor en 3 m na een bushalte.
  • Binnen 15 m van een spoorwegovergang.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Langs een rood-witte markering aan de rand van de weg.
  • Op een brug of in een tunnel.

Bijzonderheden

Alcohol

 • Het is voor alle inzittenden verboden alcohol te nuttigen, ook als het voertuig stilstaat.
 • Alcohol mag worden vervoerd, maar alleen in de kofferbak.

Waarschuwen bij gevaar

 • Om verkeer te waarschuwen voor een ongeluk, een voertuig met pech of een andere vorm van gevaar is het gebruikelijk takken en dergelijke op de rijbaan te leggen.

Pechhulp

Pechhulp

 • Bel de hulplijn +66 2939 5770-3 - De pechhulp wordt verzorgd door de RAAT (Royal Automobile Association of Thailand), de pechhulpverleningsdienst van Thailand die 24 uur per dag bereikbaar is.
 • Rijd je in een huurauto, bel dan de verhuurder.
 • Kosten voor pechhulp in Thailand vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 191 - Hiermee bel je de politie, maar kun je ook een ambulance oproepen. Je kunt de ambulancedienst rechtstreeks bellen op nummer 1669. De brandweer is bereikbaar op nummer 199
 • Je bent verplicht om als betrokkene bij een ongeval op de plaats van het ongeval te blijven (tenzij dat te gevaarlijk is).
 • Let op: Je wordt met klem geadviseerd nooit een document te ondertekenen dat in het Thai is gesteld, tenzij je de taal voldoende machtig bent (het document zou een schuldbekentenis kunnen zijn).
 • Je kunt voor advies en ondersteuning de toeristenpolitie bellen op nummer 1155 (Engelstalig).

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Thailand

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Internet en bellen
Gezondheid
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten 
Vervoer