Regels douane Kroatië

Weet jij wat je mee mag nemen uit en naar Kroatië? Hieronder vind je invoerrechten en uitvoerrechten voor onder andere alcohol, tabak, geld en levensmiddelen.

Snel naar

Alcohol | Betaalmiddelen | Tabak | Huisdieren | Douaneregels divers

Invoer van alcohol

 • Reizigers vanaf 17 jaar mogen alcoholische dranken invoeren in Kroatië. De genoemde hoeveelheden gelden per persoon.

Invoer vanuit een EU-land

 • 10 liter drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% en
 • 20 liter drank met een alcoholgehalte van maximaal 22% en
 • 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn) en
 • 110 liter bier.

Invoer vanuit een niet-EU-land

 • 1 liter drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% of
 • 2 liter drank met een alcoholgehalte van maximaal 22%
 • met daarnaast:
 • 4 liter niet-mousserende wijn en
 • 16 liter bier.

Bijzonderheden

 • De minimumleeftijd voor de consumptie en/of aankoop van alcoholische dranken kan in het land zelf afwijken van de minimumleeftijd voor de invoer van alcoholische drank. Een handig overzicht is te vinden op stap.nl, klik rechts op 'leeftijdsgrenzen in EU'.

Invoer en uitvoer betaalmiddelen

Invoer

 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen vanuit een EU-land vrij worden ingevoerd.
 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen vanuit een niet-EU-land vrij worden ingevoerd tot het equivalent van € 10.000 (inclusief cheques en bankwissels). Bedragen boven het equivalent van € 10.000 moeten worden aangegeven.

Uitvoer

 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen naar een EU-land vrij worden uitgevoerd.
 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen naar een niet-EU-land vrij worden uitgevoerd tot het equivalent van € 10.000 (inclusief cheques en bankwissels). Bedragen boven het equivalent van € 10.000 moeten worden aangegeven.

Invoer tabak

 • Reizigers vanaf 17 jaar mogen tabak invoeren in Kroatië. De genoemde hoeveelheden gelden per persoon.

Invoer vanuit een EU-land

 • 800 sigaretten en
 • 400 cigarillo's (maximaal 3 g per stuk) en
 • 200 sigaren en
 • 1 kg tabak.

Invoer vanuit een niet-EU-land

 • 200 sigaretten of
 • 50 sigaren of
 • 100 cigarillo's (maximaal 3 g per stuk) of
 • 250 g tabak of
 • een proportionele verdeling van bovenstaande producten.

Huisdieren

 • Kroatië is een hondvriendelijk land. Er zijn talrijke pensions, vakantiehuizen en hotels waar je met een hond kunt verblijven. Ook op de meeste campings en in natuurparken is een hond welkom, op voorwaarde dat hij aangelijnd blijft om medebezoekers geen overlast te bezorgen.
 • Op de wat afgelegen stranden mag je hond vrij rondrennen en zwemmen, op privéstranden mag hij niet komen. Het is aan te raden drukke stranden in het hoogseizoen te vermijden.
 • In de bossen ontbreekt het vaak aan borden voor losloopgebieden, aangeraden wordt altijd een lijn en muilkorf bij je te dragen en deze te gebruiken wanneer dat gevraagd wordt.
 • Er zijn veel restaurants waar je met een hond welkom bent.

Identificatie

 • Een hond of kat heeft een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip (standaard wordt de ISO microchip 11784/11785 ingebracht) en het bewijs van inenting tegen rabiës. Tevens is er ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.

Gezondheid

 • Honden en katten moeten ten minste 21 dagen voor de reis ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiësvaccinatie). De geldigheidsduur is afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant van het vaccin (1-3 jaar).
 • Let op: De chip moet vóór de inenting tegen rabiës zijn ingebracht (op dezelfde dag mag).
 • Er zijn in Kroatië geen verplichte aanvullende behandelingen vereist.
 • Honden en katten hoeven in Kroatië niet in quarantaine.
 • Kroatië is een risicogebied, een hond of kat kan tijdens de vakantie ziek worden als gevolg van teken- of insectenbeten. Er bestaan voldoende preventieve maatregelen. Neem hierover ten minste 4 weken voor vertrek contact op met de dierenarts.
 • De temperatuur kan in Kroatië flink oplopen in de zomer. Een hond kan daardoor snel oververhit raken. Zorg dus altijd voor voldoende water en afkoeling.

Verboden honden

 • Pitbulls die niet opgenomen zijn in het register van de Internationale Organisatie voor Hondachtigen (fci.be), of kruisingen van pitbulls, worden niet toegelaten.

Huisdieren en vervoer

 • In de trein mag je met een hond alleen 2e klas reizen. Hij moet aangelijnd en gemuilkorfd zijn. In de bus bepaalt de chauffeur of hij honden toelaat.
 • In Kroatië kan een hond of kat in het vliegtuig of op de boot ingecheckt worden als handbagage of voor een speciale vrachtruimte..
 • Een hond mag niet op de voorstoel van de auto vervoerd worden, ook niet als hij vastzit.
 • De Kroatische overheid heeft verder geen specifieke regels voor het vervoer van een hond of kat in de auto. Je kunt daarom het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel mag je een huisdier niet zodanig vervoeren in de auto dat dit tot gevaarlijke situaties of verkeershinder leidt of kan leiden.

Jonge dieren

 • Alle pups en kittens die meegenomen worden naar Kroatië moeten ingeënt zijn tegen rabiës. Vaccinatie kan pas vanaf 12 weken. De wettelijke wachttijd na vaccinatie is 21 dagen waardoor dieren jonger dan 15 weken niet meer ingevoerd mogen worden.

Bijzonderheden

 • Er geldt bijna overal een aanlijnplicht in Kroatië.
 • De volgende hondenrassen moeten gemuilkorfd zijn in openbare gelegenheden: Dobermann, American Staffordshire terriër, Bullterriër, Rottweiler, Dog, Duitse en Belgische herder, Mastiff, Japanse gevechtshonden, Grote Japanse spits, Sarplaninac en hun kruisingen.
 • Uitzonderingen op deze regel zijn de Bordeaux Dog en de Napolitaanse Mastiff, zij hoeven slechts aangelijnd te zijn.
 • Er mogen maximaal 5 honden ingevoerd worden.
 • Huisdieren mogen uitsluitend ingevoerd worden in gezelschap van de eigenaar, of een begeleider die daartoe door de eigenaar is aangewezen.
 • Denk er ook aan de regels te bekijken van de landen waar je doorheen reist richting Kroatië.

Informatie

 • Landelijk informatiecentrum voor gezelschapsdieren: licg.nl

Douaneregels diversen

Levensmiddelen

Invoer vanuit een EU-land

 • Levensmiddelen, fruit en bloemen mogen onbeperkt ingevoerd worden, mits bestemd voor eigen gebruik.

Invoer vanuit een niet-EU-land

 • Er mag een beperkte hoeveelheid levensmiddelen voor 1 à 2 dagen vrij ingevoerd worden.
 • Dierlijke producten mogen niet ingevoerd worden met uitzondering van producten afkomstig uit Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. In beperkte mate mogen deze ingevoerd worden als ze afkomstig zijn uit de Faeröer eilanden, Groenland en IJsland, mits bestemd voor eigen gebruik.

Overige goederen

Invoer vanuit een EU-land

 • Overige goederen, waaronder geschenken en souvenirs, mogen onbeperkt ingevoerd worden, mits bestemd voor eigen gebruik.

Invoer vanuit een niet-EU-land

 • Overige goederen, waaronder geschenken en souvenirs, mogen vrij ingevoerd worden tot een waarde van € 430 als je via een lucht- of zeehaven het land inreist, personen onder de 15 jaar tot € 150 en overige reizigers tot een waarde van € 300.

Uitvoer

 • Voor het uitvoeren van antiquiteiten, kunstvoorwerpen en archeologische of historische voorwerpen is een vergunning nodig van de desbetreffende autoriteiten.

Geneesmiddelen

 • Gebruik je medicijnen, neem dan een Europees Medisch Paspoort mee. In dit document worden gegevens opgenomen zoals medicijngebruik, ziekte, aandoeningen en de contactgegevens van je arts. Het is tegen een geringe vergoeding onder meer verkrijgbaar bij huisartsen en apotheken.

Medische verklaring

 • Voor het meenemen van geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, adhd-middelen en sterke pijnstillers), moet je voor deze geneesmiddelen een zogenaamde Schengenverklaring (gelegaliseerde medische verklaring) bij je hebben.
 • Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar.
 • Op hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring aangevraagd kan worden.
 • De verklaring is 30 dagen geldig na de opgegeven ingangsdatum.
 • Vraag de verklaring minimaal 4 weken voor vertrek aan.

Huisdieren

 • Elk land heeft regels voor invoer van huisdieren. Op licg.nl is uitgebreide informatie te vinden over huisdieren op vakantie.

Bijzonderheden

 • Informatie over wat je wel of niet mee mag nemen naar Nederland is te vinden op belastingdienst.nl. De douane-app is te downloaden via itunes.apple.com (iphone) of via play.google.com (android).
 • Ook erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve douaneregels per land ook verkeersinformatie, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en meer. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Meer praktische info over Kroatië

Adressen en telefoonnummers
Auto en Verkeer
(Reis)documenten
Betalen in Kroatië
Internet en bellen
Vervoer in Kroatië
Tol in Kroatië
Praktische info ter plaatse