ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.

ANWB AutoMaatje

Tijdens de lockdown worden er alleen noodzakelijke ritten gereden. Onder noodzakelijke ritten verstaan we ritten op medisch en sociaal gerelateerde gronden. Wil je daar meer over weten neem dan contact op met je lokale ANWB AutoMaatje.

Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder de mensen! ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur.

Nederland heeft bijna 6 miljoen senioren. Een deel hiervan is minder mobiel en heeft geen goed vervoer tot hun beschikking. Geen vervoer betekent dat zij geïsoleerd raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij.

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal ter beschikking stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.


Hoe kan ik mij aanmelden als chauffeur?

Je kan je direct aanmelden als vrijwilliger en vervoer jouw minder mobiele 'buren' in je eigen auto. Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Je auto moet APK-gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben. Vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Je hoeft geen ANWB-lid te zijn.

Je kunt je aanmelden bij de welzijnsorganisatie in jouw gemeente. Die zal je in een gesprek van verdere informatie voorzien. Op de kaart kun je zien in welke gemeenten AutoMaatje al draait en welke gemeenten binnenkort zullen volgen met bijbehorende contactgegevens.

De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, je hoeft geen ANWB-lid te zijn.


Hoe kan ik gebruik maken van AutoMaatje?

Wil je naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heb je een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Is er geen redelijk alternatief? Is zelf regelen lastig en kun je geen redelijk beroep doen op vervoer met indicatie? ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.

Gebruik maken van ANWB AutoMaatje

  • Heb je vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op met de lokale ANWB AutoMaatje-coördinator. Op de kaart vind je het telefoonnummer van het servicepunt in jouw gemeente.
  • De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die je, op het door jou gewenste tijdstip, kan rijden.
  • De coördinator belt je terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor je gaat rijden. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten.
  • Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje zal deze vaak bij je blijven. Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreek je met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis.
  • Je betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Locaties

Servicepunt oprichten

De ANWB ondersteunt bij het oprichten van een servicepunt, zodat we samen er voor kunnen zorgen dat minder-mobiele buurtgenoten die nu tussen wal (zelf regelen) en schip (vervoer met indicatie) vallen met hulp van buurtgenoten mee kunnen blijven doen.

Dit mag je van ons verwachten

Sinds de start van ANWB AutoMaatje in december 2016 is er veel belangstelling. ANWB AutoMaatje draait op dit moment in 79 gemeenten, op 235 verschillende locaties. Wekelijks voeren we gesprekken met geïnteresseerden en zijn we samen bezig een lokaal ANWB AutoMaatje project op te starten om zo meer mensen mobiel te kunnen laten zijn. 

ANWB AutoMaatje brengt buurtgenoten bij elkaar

Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de vrijwillige chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Eigenlijk is elke rit een verhaal. Zo ook de ervaringen van chauffeur Maurits Colthof uit Woerden.
 

Veelgestelde vragen

ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer, een service waarbij vrijwilligers minder-mobiele buurtgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer.

Op anwb.nl/automaatje vindt u een kaart van Nederland met daarop alle ANWB Automaatje locaties met bijbehorende contactinformatie.

De ANWB wil mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaalmaatschappelijke verkeer. ANWB AutoMaatje is van buurtgenoten voor minder-mobiele buurtgenoten. De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, vrijwilligers en deelnemers hoeven geen ANWB-lid te zijn.

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. We hebben passende maatregelen genomen om het aantal besmettingen en reisbewegingen terug te dringen. Onze partners hebben we geadviseerd geen ritten meer aan te nemen. Bij hoge uitzondering kunnen er nog wel noodzakelijke ritten aangevraagd worden. Wat zijn noodzakelijke ritten?

  • Ritten op medisch gerelateerde gronden: ritten voor afspraken bij ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie e.d.
  • Ritten op sociale gronden: zoals incidenteel bezoek bij partners in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Wil je daar meer over weten neem dan contact op met je lokale ANWB AutoMaatje. De contactgegevens vind je op de kaart.

Meer vragen

Actueel en Achtergrond

AutoMaatje viert vijfde verjaardag

AutoMaatje viert vijfde verjaardag

Op donderdag 24 september vierde AutoMaatje haar 5-jarig jubileum in Woerden. Dit was één van de twee proeflocaties waar de ANWB in 2015 startte met de vervoersdienst. 

Automaatje en corona

Automaatje en corona

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. We hebben passende maatregelen genomen om het aantal besmettingen en reisbewegingen terug te dringen. 

Blijf op de hoogte

van onze maatschappelijke projecten
  • Voer je e-mailadres in
  • Selecteer 'Informatie en Service'
  • Kies 'Maatschappelijke activiteiten'