Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kosten revisie bij (te) hoog olieverbruik

Vraag gesteld door op 18 februari 2022

Ik heb een paar maanden geleden een 2e hands peugeot 2008 bwj 2015 gekocht, 135000 km stand, ik ben nu 2e eigenaar, 1e eigenaar was een lease contract, nu heb ik al een paar keer olie moeten bijvullen, en heb ik wat onderzoek gedaan, nu lees ik dat dit een probleem van de 2008 is, en dat eigenlijk de motor vervangen of gereviseerd moet worden ofzo, omdat dit een probleem is bij al dit soort auto's kan ik daarvoor bij peugeot nederland aankloppen of bij de verkopende garage, of is dit nu gewoon mijn probleem?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een Peugeot 2008 uit 2015 gekocht met een tellerstand van 135000 km. Vanaf het moment van aflevering heeft u een aantal keren olie moeten bijvullen. U heeft begrepen dat dit probleem veel voorkomt bij het type motor van uw auto. De oplossing voor dit probleem blijkt een dure reparatie (motorrevisie) te zijn. U wilt graag weten of u (een deel van) deze kosten kunt verhalen op Peugeot Nederland of op de verkoper van de auto.

Gebrek

Het is niet ongebruikelijk dat een motor naarmate deze langer in gebruik is (meer) olie gaat verbruiken. De fabrikant van een auto geeft in haar informatie aan wanneer een gemeten olieverbruik (nog) acceptabel is. Over het algemeen geldt dat als de motor > 1 liter olie per 1000 km verbruikt er sprake is van een gebrek.

Garantie

Bij de aankoop van een occasion kan een garantie worden overeengekomen. Garantie is een toezegging van de garantiegever dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de garantiegever kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.
Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Importeur/fabrikant

De importeur of fabrikant van een auto kan (juridisch) alleen worden aangesproken tot herstel, als de importeur/fabrikant de garantiegever is. Bij een (resterende) fabrieksgarantie kunt u de importeur aanspreken tot herstel onder garantie. De importeur/fabrikant zal u dan doorverwijzen naar een garage binnen het dealernetwerk.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft de koper van een product wettelijke rechten. Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. De koper moet bij een beroep op non-conformiteit bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten en (in beginsel) dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Conclusie

Als het gemeten olieverbruik kwalificeert als een gebrek, dan heeft u in beginsel recht op kosteloos herstel van dit gebrek. Als er sprake is van een garantie dan dient u de garantiegever aan te spreken. Als u een beroep doet op uw rechten bij non-conformiteit dan moet de verkoper worden aangesproken. Ik raad u aan de verkoper en/of garantiegever te confronteren met het (hoge) olieverbruik en eventueel onderzoek te (laten) doen naar de oorzaak van het olieverbruik.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Klachten na aankoop en Garantie