Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie op onderdelen

Vraag gesteld door Brulkjaer op 26 februari 2018

Eind november 2016 is door de Volvo-dealer het gasklephuis vervangen. In februari 2018 wordt vastgesteld, dat de problemen die in december 2017 begonnen veroorzaakt worden door al weer het gasklephuis. De Volvo-dealer geeft aan dat de garantie van 1 jaar inmiddels met een paar maanden verlopen is. Van coulance willen ze niet weten omdat de auto niet bij hen voor het reguliere onderhoud komt. (Wel voor reparaties en onderdelen ten bedrage van € 4000,- over een kleine 2 jaar)
Kunnen ze hier zo makkelijk mee wegkomen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw dealer heeft het gasklephuis vervangen. Na minder dan twee jaar blijkt dat dit gasklephuis weer problemen geeft. De dealer geeft nu aan dat de garantie voorbij is.

Is de garantie inmiddels verstreken, dan kunt u nog altijd een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt, in dit geval van het vervangen gasklephuis. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer leeftijd, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Ook het eventuele onderhoud is van belang. Ik begrijp dat dit wordt uitgevoerd door een andere garage.

De vraag is nu of het gasklephuis zelf gebrekkig is, of dat er mogelijk een andere oorzaak is. Is het duidelijk dat het gebrek zit in het geleverde gasklephuis zelf en niet beïnvloedbaar is door bijvoorbeeld onderhoud elders, dan kun u de dealer aanspreken. U kunt dan aangeven dat u van een dergelijk onderdeel een langere levensduur mag verwachten dan twee jaar. Het is redelijk dar de dealer in dat geval (een gorrt deel van ) de kosten voor herstel op zich neemt.

Voor de wijze waarop de de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u graag naar het stappenplan op onze website.