Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nationale Parken van Wereldklasse

Op 17 maart 2016 heeft de ANWB de Nationale Parken Deal ondertekend. Dat is een overeenkomst waarin organisaties afspreken Nationale Parken in Nederland aantrekkelijker te maken voor toeristen.

In dat kader is een verkiezing voor 'het mooiste natuurgebied van Nederland' georganiseerd. 

Deze gebieden zijn als winnar naar voren gekomen:

  • Waddenzee Werelderfgoed
  • De Veluwe
  • Hollandse Duinen
  • NLDelta

Het is de bedoeling dat deze gebieden zich ontwikkelen tot Nationale Parken van Wereldklasse. Naast ‘Amsterdam, tulpen en molens’ zullen deze gebieden bijdragen aan de internationale naamsbekendheid van ons land. Vanaf 2018 worden deze gebieden dan ook onder het label ‘Holland National Parks’ gepromoot in het buitenland. We hopen dat andere bestaande Nationale Parken of gebieden die Nationaal Park van Wereldklasse willen worden zich aansluiten bij dit proces.

Wat vindt de ANWB?

Elke investering in natuur en landschap vanuit een toeristisch-recreatief perspectief, juichen wij in principe toe. De ANWB weet dat effecten van recreatie op natuurwaarden klein zijn. En er is al veel ervaring om de groei van (internationaal) toerisme te verduurzamen. Dat betekent dat voorzieningen voor recreatie en toerisme moeten  passen bij de schaal en het karakter van het gebied. Een Nationaal Park is geen pretpark.

Woensdag 9 december 2020 heeft Hollandse Duinen de officiële status van nationaal park aangevraagd bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De aanvraag van Dunea kan rekenen op de steun van een brede coalitie van organisaties waaronder de ANWB.

Resultaat

In een Memorandum dat is aangeboden aan de Tweede Kamer doen de partijen die de Nationale Parken Deal hebben ondertekend een beroep op de politiek om te blijven investeren in Nationale Parken van Wereldklasse. Daarvoor is de komende 8 jaar €100 miljoen nodig. De ANWB maakt zich sterk om dat mogelijk te maken.

ANWB-belangenbehartiger

Paul Makken