Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Toeristenbelasting

Als je in een hotel, op een camping of andere verblijfsaccommodatie overnacht in een gemeente waar je niet staat ingeschreven, kan het zijn dat je toeristenbelasting moet betalen. De toeristenbelasting wordt geheven door de gemeente. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente; in Geldermalsen betaal je €0,70, in Oegstgeest €2,50.

Ontwikkeling

Het (nieuwe) kabinet wil het belastingstelsel in Nederland veranderen. Het idee is om minder geld van het Rijk aan de gemeenten te geven. Gemeenten mogen dan meer belastingen heffen, maar, heel belangrijk, de totale belasting voor burgers wordt niet verhoogd.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB verwacht dat toeristen extra nadeel zullen ondervinden van meer gemeentelijke belastingen. Politici maken zich niet populair met verhoging van de belasting voor eigen inwoners, dus zullen ze extra belasting aan toeristen vragen. Je ziet nu ook al dat lokale lasten gericht op niet-ingezetenen harder groeien dan lasten voor eigen bewoners.

Uitgangspunten

Er is nog geen concreet plan voor een ander belastingstelsel. Vooralsnog lijkt het erop dat de toeristenbelasting blijft bestaan of met de forensenbelasting wordt samengevoegd tot een verblijfsbelasting. De ANWB is het hier niet mee eens, want: 

  • Toeristenbelasting is per definitie een oneerlijke belasting omdat niet-ingezetenen moeten betalen. Zij hebben geen democratische middelen (zoals stemrecht bij verkiezingen) om de hoogte van deze belasting te beïnvloeden.
  • Toeristenbelasting wordt vaak door gemeenten ‘misbruikt’ om tekorten op de gemeentelijke begroting te dichten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten verwacht dat die tekorten zullen toenemen.
  • Grote verschillen in de hoogte van de toeristenbelasting tussen (naburige) gemeenten zijn moeilijk te verklaren. Ook grote tariefsprongen binnen gemeenten worden niet of onvoldoende toegelicht.
  • Gemeenten laten niet zien wat ze met het geld van de toeristenbelasting doen. Je weet dus niet of het wordt gebruikt voor toeristische voorzieningen.

ANWB wil de toeristenbelasting aan banden leggen door:

  • Instelling van een maximum, bijvoorbeeld door een jaarlijkse indexering of micronorm.
  • Het 100% inzetten van de opbrengst van de toeristenbelasting voor recreatief-toeristische infrastructuur (doelbelasting).
  • Invoering van transparantie-vereisten m.b.t. tariefswijzigingen.
  • Invoering van transparantie-vereisten m.b.t. de bestemming van de opbrengsten.

Ook het bedrijfsleven (gastvrijheidssector) verzet zich tegen handhaving van de toeristenbelasting.


Actualiteit

Vanwege de verkiezingen heeft de Tweede Kamer nog geen voorstel over belastingherziening in behandeling willen nemen. De ANWB blijft de ontwikkelingen volgen. 

ANWB-belangenbehartiger

Paul Makken