Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Laag btw-tarief dagrecreatie

Een dagje naar de dierentuin of een attractiepark kan flink in de papieren lopen. En dan te bedenken dat je nu over een entreekaartje maar 6% BTW betaalt, in plaats van het standaardtarief van 21%. Dit lage tarief geldt trouwens voor alle voorzieningen die voor vermaak of dagrecreatie zijn ingericht, zoals dierentuinen, openbare musea, muziek- en toneeluitvoeringen, bioscopen, sportwedstrijden, sportdemonstraties, attractieparken, kermissen en optredens van uitvoerende kunstenaars. De overheid hoopt dat door dit lage BTW-tarief zoveel mogelijk mensen van deze voorzieningen kunnen genieten. Toch wil de overheid het lage BTW-tarief voor dagrecreatie afschaffen.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB is tegen afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor dagrecreatie. We willen niet dat de prijs voor bijvoorbeeld een dierentuin of attractiepark wordt verhoogd en minder mensen ervan kunnen genieten. Dat er dan minder mensen komen is ook onderzocht door NYFER in opdracht van Gastvrij Nederland. Bovendien zou het schrappen van het lage BTW-tarief van 6 % leiden tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector. Deze maatregel strookt ook niet met de ambitie van de overheid om van Nederland een toeristische topbestemming te maken.

Actualiteit

Een brede coalitie van culturele instellingen, sportkoepels, horeca en organisaties voor recreatie- en toerisme, waaronder de ANWB, heeft zich al verzet tegen deze plannen. Toen vond een meerderheid van de Tweede Kamer het ook geen goed idee meer. De politiek werkt nu aan een ander belastingstelsel. Afschaffing van het lage btw-tarief blijft  nog steeds een mogelijkheid. In september weten we meer. De ANWB blijft de ontwikkelingen volgen. 

ANWB-belangenbehartiger

Paul Makken