Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Spoorwegovergangen open voor wandelaars en fietsers

ProRail wil ruim 120 onbewaakte overwegen aanpakken omdat ze onveilig zijn. Onbewaakte overwegen zijn overwegen zonder slagbomen en licht- of geluidssignaal. Oplossingen zijn het afsluiten van een overweg, het aanleggen van tunnels of bruggen voor wandelaars en fietsers of het beveiligen van een overweg. Wanneer overwegen worden afgesloten, ontstaan er doodlopende wegen en paden. De 6,6 miljoen wandelaars en de 8,5 miljoen recreatieve fietsers ondervinden daardoor hinder.

Wat vindt de ANWB?

Veiligheid staat natuurlijk voorop. Het sluiten van een overgang is de veiligste, de goedkoopste, maar voor wandelaars en fietsers ook de meest ingrijpende oplossing. Een aantal overgangen zal geen of een geringe recreatieve waarde hebben. Maar een groot aantal heeft dat wel. Een eerste schatting leert dat er tussen de € 50 en € 100 miljoen nodig is om op al deze locaties spoorkruisingen te behouden voor wandelaars en fietsers of goede alternatieve voorzieningen te treffen. Er is echter niet meer dan € 35 miljoen beschikbaar. 

Resultaat

De ANWB heeft een overeenkomst gesloten met o.a. Prorail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarin staat dat er niet zomaar een overweg mag worden gesloten als die veel wordt gebruikt door wandelaars en fietsers. De ANWB kan advies uitbrengen hoe een overweg veilig(er) gemaakt kan worden.

Daarnaast vraagt de ANWB aan de Tweede Kamer en het Ministerie van IenM om voldoende geld hiervoor beschikbaar te stellen. 

ANWB-belangenbehartiger

Paul Makken