Recreatief fietsen

Veel van onze leden maken wel eens een tochtje op de fiets. In 2016 maakten we met zijn allen 200 miljoen fietstochten in Nederland! Voor die tochtjes wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een e-bike.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB wil dat mensen veilig en met plezier kunnen fietsen, nu en in de toekomst. Dat betekent dat de fietspaden in Nederland geschikt zijn voor alle fietsers, dus ook voor e-bikers. Dat betekent ook dat er voldoende voorzieningen voor fietsers onderweg zijn, zoals bankjes en goede bewegwijzering. En dat betekent rekening houden met elkaar, zodat ieder op zijn eigen manier van zijn fietstocht kan genieten.  

Wat doet de ANWB?

In 2016 hebben we een groot onderzoek gedaan onder  11.000 recreatieve fietsers. Nederland Fietsland scoort gemiddeld een 7,9. Toch zien de recreatieve fietsers ook verbeterpunten:

  • 50% vindt dat het comfort van de fietspaden moet worden verbeterd. Vooral voor e-bikers en wielrenners zijn kuilen en hobbels niet alleen een ergernis, maar het levert ook gevaarlijke situaties op. 
  • 36% wil graag meer rustplekken. De omgeving is de belangrijkste factor voor een ideale fietstocht en mensen verblijven graag in die omgeving, ook als ze even van de fiets afstappen. 
  • 24% stoort zich aan de bewegwijzering. Hierbij gaat het vooral om ontbrekende of slecht onderhouden bordjes. De ANWB wil dat bordjes altijd rechts en twee meter boven het maaiveld staan.
  • 26% van de recreatieve fietsers geeft aan hinder te ondervinden van drukte op het fietspad. Dit speelt vooral in de Randstad, maar ook in Zeeland ervaart men dit probleem. In 2015 hebben de ANWB en de NTFU samen campagne gevoerd om respectvol met elkaar om te gaan op het fietspad. 
    En in 2017 zijn we gestart met de Alliantie Samen Fietsen. Deze alliantie bestaat uit partijen die fietsers vertegenwoordigen en/of zich bezighouden met de veiligheid van (recreatieve) fietsers: ANWB, Fietsersbond, KNWU, VeiligheidNL, Wielersportbond NTFU en het Landelijk Fietsplatform.  We werken samen om drukte en gevaarlijke situaties op het fietspad zoveel mogelijk te voorkomen. Elke partij vanuit haar eigen kracht en voor haar eigen achterban, maar met oog voor de belangen van de andere gebruikers. Met positieve, praktische en concrete initiatieven en nieuwe en bestaande (educatie)campagnes. 

Kijk voor het hele onderzoek op www.anwb.nl/fanvanfietsen

Resultaten

  • In december 2016 zijn de resultaten van het onderzoek recreatief fietsen in elke provincie gepresenteerd en besproken met bestuurders en ambtenaren. 
  • In de provincie Limburg wordt nader onderzocht waar knelpunten in het recreatieve fietsroutenetwerk zijn en welke oplossingen daar mogelijk zijn.
  • Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en het waterschap Rivierenland werken aan een proef met CycleRAP. Dat is een methode om het risico op een fietsongeluk aan de hand van de infrastructuur te meten. Jaarlijks raken namelijk ongeveer 12.000 fietsers ernstig gewond. Bij de helft van deze ongevallen speelt de inrichting van de weg een rol.

ANWB-belangenbehartiger

Jeanette van 't Zelfde

Jeannete van 't Zelfde