Wordt schade door vuurwerk vergoed?

De meeste Nederlanders kijken gelukkig terug op een geslaagde Jaarwisseling. Champagne, oliebollen en vuurwerk. Toch zorgt vuurwerk jaarlijks voor circa 10 miljoen euro schade aan auto's of woningen. Of deze schade vergoed wordt door je verzekering hangt onder meer af van de vraag of de schade met opzet is toegebracht en wat voor verzekering je hebt afgesloten. 

Wordt schade door vuurwerk vergoed

Schade aan auto door vuurwerk

De periode rond de jaarwisseling zorgt voor veel schade aan auto’s door rondvliegend vuurwerk, ruitschade door (te) harde knallen of brandstichting. Als vuurwerk leidt tot brandschade, en er is geen sprake van opzet, dan krijg je de schade vergoed als je een WA autoverzekering met beperkt of volledig casco (all risk) hebt. Brandschade heeft meestal geen gevolgen voor je no-claimkorting.

Lakschade aan je auto door vuurwerk wordt alleen vergoed als je een allrisk verzekering hebt, en dit heeft gevolgen voor je no-claimkorting. Ruitschade wordt vergoed als je beperkt of volledig casco verzekerd bent en heeft geen gevolgen voor je no-claimkorting.

Als je alleen een WA verzekering, dan komt de schade aan je auto voor eigen rekening.

Schade aan je auto door vandalisme

Is je auto met Oud en Nieuw opzettelijk beschadigd geraakt door vandalisme, bijvoorbeeld doordat iemand een rotje in de uitlaat heeft gestopt, dan wordt deze schade alleen vergoed als je een allrisk verzekering hebt.

Dit heeft echter wel gevolgen voor je no-claimkorting als je deze schade wilt claimen op je autoverzekering. Als de daders bekend zijn, dan kun je de schade op hen verhalen via je verzekeraar. Als dat lukt blijft je no-claimkorting intact.

Is het niet zo dat een verzekeraar vaak eist dat je bij vandalisme aangifte doet bij de politie? Zo ja, dan dat misschien nog vermelden?

Als je een WA of een WA met beperkt casco verzekering hebt dan moet je de schade zelf zien te verhalen, eventueel via een rechtsbijstandverzekering.

Schade aan je woning door vuurwerk

Vuurwerk dat te vroeg afgaat of naar binnen wordt gegooid en ontploft en leidt tot brandschade in huis wordt gedekt door de opstalverzekering. Schade die ontstaat door ontploft vuurwerk, anders dan brand, zoals schroeiplekken, verkleuringen en het smelten van voorwerpen wordt niet vergoed. Als er door de trillingen van harde vuurwerkknallen inboedel beschadigd raakt, zoals bijvoorbeeld glaswerk in de kast, dan valt dit ook onder de opstalverzekering.

Schade aan je kleding

Als je door vuurwerk schroeiplekken in je kleding hebt gekregen of je bril is beschadigd geraakt, dan wordt deze vergoed door de inboedelverzekering.

Zelf schade veroorzaakt?

Als jezelf schade hebt veroorzaakt aan de auto of woning van een ander dan kan deze op jouw aansprakelijkheidsverzekering verhaald worden. Dit geldt ook voor de schade die je kinderen (tot 14 jaar) hebben veroorzaakt.

Schade melden

Wilt u schade melden die door vuurwerk is ontstaan? Regel dit dan direct online.

Schade melden