Verkeer in Zuid-Afrika

Ben je van plan zelf te gaan autorijden in Zuid-Afrika? De ANWB geeft informatie over tanken, de kwaliteit van het wegennet en de betekenis van verschillende verkeersborden.

Snel naar

Wegennet | Tanken | Verkeersborden | Pechhulp

Wegennet

 • Zuid-Afrika heeft het beste wegennet van Afrika.
 • Er zijn national roads (snelwegen, autowegen en vierbaanswegen voor alle verkeer), regional roads (goede secundaire tweebaanswegen) en secondary provincial roads (alleen in deze categorie komen zand- en gravelwegen voor).
 • Op enkele national roads wordt tol geheven. Dit zijn over het algemeen vierbaanswegen.
 • Veel wegwijzers geven niet de plaatsnaam maar het wegnummer aan.

Verkeersveiligheid

 • Er vinden in Zuid-Afrika jaarlijks relatief veel ernstige verkeersongevallen plaats vanwege onverantwoord rijgedrag van bestuurders. Veel bestuurders rijden te hard en agressief. Ook bestuurders die rijden onder invloed van alcohol, vormen een probleem.
 • Houd ook rekening met veel loslopend vee op de rijbaan.
 • Rijd 's avonds en 's nachts extra voorzichtig. In met name de landelijke gebieden wordt het afgeraden in het donker te rijden, onder andere vanwege mogelijke gaten en kuilen in de weg, wegwerkzaamheden die niet goed zijn aangegeven met borden of hekken en loslopende dieren op de weg.

Bijzonderheden

 • In verband met criminaliteit (carjacking) kun je het beste alleen de doorgaande wegen gebruiken en tijdens je rit de ramen gesloten houden en de portieren vergrendelen. 

Brandstof

Benzine

 • Loodvrije benzine (Unleaded petrol/ULP) is goed verkrijgbaar. 
 • De octaangetallen van de benzine die wordt aangeboden, zijn afhankelijk van de hoogteligging van het gebied: in hooggelegen gebieden, vanaf een hoogte van 1150 m, wordt 87 als benzine met een laag octaangetal en 93 als benzine met een hoog octaangetal verkocht en in laaggelegen gebieden, onder de 1150 m, wordt 93 als benzine met een laag octaangetal en 97 als benzine met een hoog octaangetal verkocht. Automobilisten die van een hoog- naar een laaggelegen gebied rijden, of andersom, moeten het eerder gekozen type benzine (met een laag of hoog octaangetal) blijven gebruiken; het is de verkoper die de benzine aanpast aan de hoogteligging.
 • In Zuid-Afrika was tot voor kort nog LRP (Lead Replacement Petrol), oftewel benzine met loodvervanger, verkrijgbaar, maar deze benzinesoort is nu nauwelijks of niet meer verkrijgbaar.

Diesel

 • Diesel (Diesel oil) is goed verkrijgbaar. Je hebt diesel met 500 ppm (zwaveldeeltjes per miljoen deeltjes) en diesel met 50 ppm. Deze laatste dieselsoort is milieuvriendelijker.

Tankstations

 • In de meer afgelegen gebieden zijn tankstations schaarser en kan de afstand tussen stations aanzienlijk zijn.

Openingstijden 

 • Het merendeel van de tankstations is dag en nacht open.

Betalen

 • Bij tankstations kan contant worden betaald, maar ook creditcards worden goed geaccepteerd.
 • Bij de meeste tankstations tank je niet zelf, maar word je bediend door een servicemedewerker. Deze controleert daarnaast vaak olie en water en maakt de voorruit schoon. Het is gebruikelijk een fooi te geven voor deze extra service. 

Verkeersborden

 • De verkeersborden zijn in grote lijnen gelijk aan de Nederlandse, met een driehoekige vorm voor de waarschuwingsborden en een ronde vorm voor de gebods- en verbodsborden.
 • Op de ronde, witte verbodsborden met een rode rand, is over de zwarte afbeelding een diagonale rode streep geplaatst, wat in Nederland niet het geval is.
 • Tijdelijke borden, zoals bij wegwerkzaamheden worden gebruikt, hebben een gele in plaats van een witte achtergrond.
 • Een rood rechthoekig bord met een witte pijl die naar links, naar rechts of omhoog wijst, betekent: Eenrichtingsverkeer (naar links, naar rechts of rechtdoor).

Auto en motor

 • Een rood op zijn punt staand vierkant bord met in wit de afbeelding van een voetganger betekent: Voetgangers voor laten gaan. Een wit op zijn punt staand driehoekig bord met een rode rand met daaronder een klein rechthoekig rood bord met in het wit de afbeelding van een voetganger betekent, hetzelfde.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een zwarte richtingspijl en daaroverheen een diagonale rode balk betekent: Verboden rijrichting.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een zwarte letter P en daaroverheen een diagonale rode balk betekent: Verboden te parkeren.
 • Een wit rond bord met een rode rand, een zwarte letter S en daaroverheen een diagonale rode balk betekent: Verboden te stoppen.
 • Een wit rond bord met rode rand, een hand met opgestoken duim en daaroverheen een rode balk betekent: Verboden te liften.
 • Een rond wit bord met een rode rand en in zwart twee boven elkaar geplaatste horizontale balken (een isgelijkteken) betekent: Verboden voor onbevoegd verkeer.
 • Een blauw rond bord met in wit de letter T betekent: Tol betalen.
 • Een blauw rond bord met in wit een naar links stralende koplamp betekent: Dimlicht verplicht.
 • Een blauw rechthoekig bord met bovenin in wit de letter R (van Reservering) en onderin een symbool van een voertuig betekent: Alleen toegestaan voor het afgebeelde voertuig
 • Een blauw rechthoekig bord met bovenin in wit de letter P (van Parkeren) en onderin een symbool van een voertuig betekent: Parkeren alleen toegestaan voor het afgebeelde voertuig.

Fiets

 • Een rond blauw bord met een fiets naast de voetganger, gescheiden door een witte streep, duidt een fiets-/voetpad aan waarbij het fietsgedeelte is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.
 • Een rond blauw bord met een fiets naast de voetgangers zonder afscheiding met een witte streep, duidt een fiets-/voetpad aan waarbij het fietsgedeelte niet is afgescheiden van het voetgangersgedeelte.

Pechhulp

Pech

 • Je kunt ter plaatse vragen naar het nummer voor hulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Kosten voor pechhulp in Zuid-Afrika vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 10 111 (politie) - Je kunt ook rechtstreeks de ambulancedienst of brandweer bellen op nummer 10 177.
 • Een bestuurder die betrokken is bij een ongeval, moet het ongeval binnen 24 uur melden bij de politie.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Zuid-Afrika

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Gezondheid
Internet en bellen
(Reis)documenten
Praktisch ter plaatse
Verkeersregels