Verkeer in Tunesië

Ga je autorijden in Tunesië? Zorg dat je de verkeersregels kent. Op deze pagina vind je ook informatie over het wegennet.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Pechhulp

Wegennet

 • De hoofdwegen in Tunesië worden redelijk onderhouden.

Verkeersveiligheid

 • Rijden in Tanzania kan gevaarlijk zijn en je wordt aangeraden zeer defensief te rijden.

Rijgedrag

 • In Tunesië houden bestuurders zich vaak minder goed aan de verkeersregels dan je gewend bent. 
 • Zo worden verkeersborden en -lichten vaak genegeerd, rijden bestuurders soms tegen het verkeer in en kan bij kruispunten en vooral rotondes onduidelijkheid ontstaan over wie er voorrang heeft.

Rijomstandigheden

 • Hoewel de wegen redelijk worden onderhouden, kunnen er bij hevige regenval gaten in de weg ontstaan.
 • Houd er rekening mee dat we in de steden veel voetgangers op de rijbaan lopen en daar voorrang hebben.
 • In landelijke gebieden moet je rekening houden met dieren op de weg.

Rijden in het donker

 • Rijden in het donker buiten de stad of buiten de belangrijke toeristengebieden is risicovol door de gebrekkige of ontbrekende verlichting, de vele onverlichte voertuigen op de weg, voetgangers die op of langs de weg lopen en loslopende dieren.

Bijzonderheden

 • Om veiligheidsredenen dien je een reis door de woestijn aan te melden bij de Tunesische Nationale Garde in de dichtstbijzijnde plaats. Een deel van de woestijn is militair terrein. Het wordt sterk aangeraden om alleen in groepsverband met een ervaren gids in konvooi met vierwielaangedreven voertuigen de woestijn in te gaan.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Een bestuurder die een kruising van gelijkwaardige wegen nadert, moet voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Buiten de bebouwde kom moet een bestuurder die een kruising nadert, voorrang verlenen aan bestuurders op de hoofdweg, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Inhalen en passeren

 • Trams moeten rechts worden ingehaald. Links inhalen van de tram mag, als daarbij niet op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer wordt gekomen. Op eenrichtingswegen mag de tram ook links worden ingehaald.
 • Op smalle wegen moeten voertuigen, breder dan 2 m of langer dan 7 m (inclusief aanhanger), vaart minderen en indien nodig stoppen om andere voertuigen te laten inhalen of passeren.
 • Op bergwegen heeft een stijgend voertuig voorrang op een dalend.
 • Als voertuigen elkaar niet kunnen passeren, moet een enkel voertuig wijken (achteruitrijden) voor een rij voertuigen, een licht voertuig voor een zwaar voertuig en een vrachtwagen voor een autobus.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom en 's nachts is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom is het overdag toegestaan om geluidssignalen geven om andere weggebruikers te waarschuwen (bijvoorbeeld bij onoverzichtelijke situaties en kruisingen).

Parkeren

 • Auto's moeten aan de rechterzijde van de weg worden geparkeerd. Op eenrichtingswegen mag ook aan de linkerzijde worden geparkeerd.
 • In Tunis zijn parkeerplaatsen gemarkeerd door blauwe strepen op de weg. In deze blauwe zones kan tegen betaling beperkte tijd worden geparkeerd.
 • Parkeren is verboden ter hoogte van een rood-witte of gele streep langs de weg.

Pechhulp

Pech

 • Bel de ANWB Alarmcentrale op nummer +31 70 314 14 14.
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Tunesië met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 197 (politie) - Je kunt ook de ambulancedienst bellen op nummer 190 of de brandweer op nummer 198.
 • Als je als buitenlander betrokken raakt bij een ongeval, wordt je aangeraden altijd de hulp in te roepen van de politie, ook voor je eigen bescherming. 

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.