Verkeersregels in Slowakije

Welke verkeersregels gelden er in Slowakije? Wat is bijvoorbeeld de maximumsnelheid? En hoe zit het met de verkeersborden? Je leest het hier.

Snel naar

Maximumsnelheid | Algemene verkeersregels | Milieuzones | Afmetingen aanhanger | Verkeersborden 

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Personenauto's en campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 90 130 (A)
Personenauto's met aanhangwagen/caravan met toegestane maximummassa < 3500 kg 50 90 90 
Campers en auto-aanhangercombinaties met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 90 (B)
 • A: Op stadsautosnelwegen is de maximumsnelheid 90 km/h.
 • B: Op stadsautosnelwegen is voor campers > 3500 kg de maximumsnelheid 80 km/h.
 • Op autosnelwegen buiten de bebouwde kom is de minimumsnelheid 80 km/h, op autosnelwegen binnen de bebouwde kom 65 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) verboden.
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Slowakije gelden algemene regels die bepalen dat je als bestuurder van een voertuig te allen tijde de aandacht bij het rijden moet hebben, je moet aanpassen aan de omstandigheden op de weg en zodanig moet handelen dat je het overige verkeer niet hindert of in gevaar brengt.
 • Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt of een sigaret rookt.

Rijden onder invloed

 • Er geldt in Slowakije een absoluut alcoholverbod. Je mag dus geen alcohol drinken vóór of tijdens het rijden.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Navigatieapparatuur

 • Navigatieapparatuur mag niet midden op de voorruit worden geplakt en mag het blikveld van de bestuurder niet beperken.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, tenzij dat gevaar voor ze oplevert.
 • Er mogen maximaal twee voetgangers naast elkaar langs de weg lopen.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen. 

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang op een kruising, tenzij anders is aangegeven.
 • Trams hebben altijd voorrang, ook op voetgangers en fietsers.
 • Als bestuurder van een personenauto moet je afremmen of eventueel stoppen om een bus te laten invoegen in het gewone verkeer aan het einde van een busbaan.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat wordt aangegeven met een voorrangs- of stopbord en/of verkeerstekens op de weg.
 • Als er bij een rotonde geen voorrangs- of stopborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen. Alleen als er rechts van de rails niet voldoende ruimte is, mag je de tram ook links inhalen.
 • In Bratislava is het verboden om een tram links in te halen. Als er rechts niet voldoende ruimte is om in te halen, moet je achter de tram blijven rijden tot er rechts wel voldoende ruimte is.
 • Het is verboden een stilstaande tram voorbij te rijden bij een vluchtheuvel.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Het is bovendien verboden stil te staan op de volgende plaatsen:
  • Op een brug.
  • Binnen 5 m van een voetgangersoversteekplaats of kruising.
  • Binnen 15 m van een overweg, een tunnel of een onderdoorgang.
  • Binnen 30 m voor en 5 m na een tram- of bushalte.
  • Langs tramrails of in nauwe straten, tenzij er minstens 3 m ruimte overblijft voor het overige verkeer. 

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Parkeren is verboden ter hoogte van een doorgaande witte streep langs de weg of stoep.
 • In Bratislava moet je op veel plaatsen betalen om te mogen parkeren. Je kunt bij een straatverkoper of krantenkiosk parkeertickets kopen die een uur geldig zijn. Ga naar parkovanieba.sk om na te gaan waar parkeerplekken beschikbaar zijn in de verschillende delen van de stad.

Middendoorgang bij file

 • Als zich op auto(snel)wegen een file vormt, dienen bestuurders een middendoorgang voor hulpdiensten (Rettungsgasse in het Duits) vrij te maken. Dit betekent dat de bestuurders zoveel mogelijk rechts of links moeten gaan rijden, zodat er in het midden voldoende ruimte ontstaat voor hulpverlenende voertuigen, zoals ambulances en politieauto's. (Het vrijhouden van een middendoorgang voor hulpdiensten wordt officieel verplicht in 2019.)
 • Als zich een file vormt op wegen met meer dan twee rijstroken per richting, moeten de bestuurders op de meest linkse rijstrook zoveel mogelijk links en de bestuurders op de overige rijstroken zoveel mogelijk rechts gaan rijden. 

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Bestuurders mogen ook een geluidssignaal geven als ze willen inhalen.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg uit minstens twee rijstroken voor iedere richting bestaat, ben je vrij om te kiezen welke rijstrook je wilt gebruiken, ongeacht de snelheid van het verkeer op de andere rijstroken. Buiten de bebouwde kom mag dit alleen in druk (file)verkeer.
 • Voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg of langer dan 7 m mogen op wegen met drie of meer rijstroken, alleen de twee meest rechtse rijstroken gebruiken.

 

Milieuzones

Voor zover bekend zijn op dit moment in Slowaakse steden nog geen milieubeperkende maatregelen getroffen die voor buitenlandse bezoekers van belang zijn om te weten.

Maximale afmetingen van een aanhanger

Afmetingen, maxima

  Nederland Slowakije opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12,75 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Slowakije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Waarschuwingsborden van tijdelijke aard hebben geen witte maar een gele achtergrond.

Auto en motor

 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die deels is bedekt met horizontale zwarte lijnen, waarschuwt voor mist.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die over de kop slaat, waarschuwt voor een weggedeelte waar veel ongelukken voorkomen.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand met daarin de tekst Prejazd zakázaný betekent: Geen doorgaand verkeer.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Overige

 • Een rond wit bord met een rode rand en een zwarte schoen met vier wieltjes eronder geeft aan dat skeeleren, rolschaatsen, skateboarden, waveboarden enzovoort verboden is. Een blauw rond bord met een witte schoen met vier wieltjes geeft een pad aan dat bedoeld is voor skeeleren, rolschaatsen, skateboarden, waveboarden enzovoort.

Aanduidingen

Slovaaks Nederlands
Chodte vlavo Voetgangers moeten links lopen
Clo, Zoll Tol
Dodržuj vzdialenosť Afstand houden
Hmle Mist
H nemocnica Ziekenhuis
Jednosmerna premavka Eenrichtingsverkeer
Nakladanie a skladanie tovaru zakázané Laden en lossen verboden
Nemocnica Ziekenhuis
Obchadzka Omleiding
Otvoroné Open
Pešia zóna Voetgangersgebied
Pozor Voorzichtig!
Prejazd zakázaný Geen doorgaand verkeer
Prejdite na druhú stranu Ga naar de overkant
Pri hmle (40/60) Bij mist (maximumsnelheid)
Školska zoná Schoolzone
Vchod Ingang
Vlavo Links
Vpravo Rechts
Východ Uitgang
Zabocte Keren
Zakladacie kliny Wielblokken
Zatvoroné Gesloten 
Zoll Douane

Aanvullende regels voor auto, fiets en motor

Verkeersregels in en om de auto
Verkeersregel op en om de fiets
Verkeersregels op en om de motor