Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersregels in Rusland

Sommige Russische verkeersregels wijken af van de Nederlandse. Om boetes te voorkomen lees je ze voor vertrek naar Rusland even door.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • In Rusland is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt. Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen of in een niet-gemotoriseerde rolstoel rijden, moeten daarentegen de rechterkant van de weg gebruiken.
 • In Rusland is iedereen die buiten de bebouwde kom in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, verplicht een reflector, kleding met reflecterende elementen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen. 

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Je moet voorrang verlenen aan trams en bussen.

Rotonde

 • Op de meeste rotondes wordt met verkeerstekens aangegeven dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden als je een rotonde wilt oprijden. 
 • Als er geen verkeerstekens staan, moet je voorrang verlenen aan verkeer van rechts, net als op een gewoon kruispunt.

Inhalen

 • Bestuurders mogen stilstaande trams niet voorbijrijden als er geen vluchtheuvel is.
 • Je mag een schoolbus met knipperende waarschuwingslichten, waar kinderen in- en uitstappen, slechts langzaam voorbijrijden. Als dat nodig is, moet je stoppen.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op onder andere de volgende plaatsen:
  • Op plekken waar je voertuig niet of minder snel wordt opgemerkt door het overige verkeer (bijvoorbeeld na een scherpe bocht of op een heuvel).
  • Op bruggen en viaducten en in tunnels en onderdoorgangen.
  • Langs smalle wegen als daardoor minder dan 3 m ruimte voor het rijdende verkeer overblijft.
  • Waar je andere weggebruikers het zicht op een verkeersbord of verkeerslicht ontneemt.
  • Binnen 5 m van een voetgangersoversteekplaats.
  • Binnen 15 m van een tram- of bushalte of een taxistandplaats.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in). Binnen de bebouwde kom mag je in straten zonder trams en in straten met eenrichtingsverkeer ook aan de linkerkant parkeren.
 • Als een voertuig langer dan 5 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • (Gedeeltelijk) op de stoep parkeren is toegestaan als dat met borden wordt aangegeven en als voetgangers hierdoor niet worden gehinderd.
 • Parkeren is verboden op onder andere de volgende plaatsen:
  • Waar stilstaan verboden is.
  • Binnen 50 m van een spoorwegovergang.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom mag je alleen claxonneren in noodgevallen om een ongeluk te voorkomen.
 • Buiten de bebouwde kom mag je met geluidssignalen aangeven dat je wilt inhalen. 

Linksaf slaan

 • In grote steden is het verboden om linksaf te slaan wanneer er geen verkeerslichten speciaal voor linksaf slaan aanwezig zijn.

Maximumsnelheid Rusland

 Binnen bebouwde kom (A)Buiten bebouwde komAutosnelwegen
Bromfietsen5050verboden
Motoren6090110
Personenauto's en campers < 3500 kg6090110
Met aanhangwagen/caravan607090
Campers > 3500 kg607090
 • A: In woonwijken is de maximumsnelheid 20 km/h. Let op de borden.
 • Beginnende bestuurders die nog geen 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, mogen niet sneller rijden dan 70 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is ook het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Auto en camper

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is buiten de bebouwde kom verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, mogen voor- en achterin alleen in een geschikt en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Het is verboden om een kind jonger dan 7 jaar alleen, dat wil zeggen zonder toezicht van een volwassene, in de auto achter te laten.

Huisdieren

 • Bij het vervoer van een huisdier kun je het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel moet een huisdier zodanig vervoerd worden dat dit niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder kan leiden.
 • Hoe je jouw huisdier zo veilig mogelijk vervoert in de auto lees je op licg.nl/uw-huisdier-in-de-auto/#hoe-vervoert-u-uw-dier-veilig.

Slepen

 • De afstand tussen de twee voertuigen mag met een sleepstang maximaal 4 m zijn, met een sleepkabel 4-6 m.
 • Het gesleepte voertuig moet alarmlichten voeren. Zijn die er niet of werken zij niet, dan moet een gevarendriehoek worden gevoerd.
 • De maximumsnelheid bij het slepen bedraagt 50 km/h.

Vieze auto

 • In Rusland is het verboden om in een vieze auto of camper te rijden.

Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

 NederlandRuslandopm.
Breedte combinatie (excl. spiegels)2,55 m2,55 m 
Hoogte combinatie4 m4 m 
Lengte aanhanger (incl. dissel)12 m12 m(A)
Lengte combinatie18 m20 m(A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Veiligheidsvest

 • In Rusland is iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt (bijvoorbeeld bij pech of een ongeval), verplicht een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen. 
 • Motorrijders wordt daarom geadviseerd een veiligheidsvest mee te nemen op de motor voor zichzelf en een eventuele passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.
 • Motorrijders moeten reservelampen bij zich hebben.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren, mits de motor hiervoor een zitplaats heeft.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor worden meegenomen.

Bromfiets en snorfiets

 • In Rusland bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 50 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een brommerrijbewijs om een passagier te mogen vervoeren.
 • Het is alleen toegestaan om een passagier te voeren als de bromfiets een speciale zitplaats en voetsteunen heeft voor een passagier.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen in een speciaal voor hen bestemd kinderzitje worden vervoerd.

Naast elkaar rijden

 • Bromfietsers mogen niet naast elkaar rijden.

Linksaf slaan

 • Bromfietsers mogen op wegen met trams en op wegen met meerdere rijstroken per rijrichting niet linksaf slaan.

Fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Veiligheidsvest

 • Fietsers wordt met klem aangeraden om in het donker en overdag bij slecht zicht kleding met reflecterende elementen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is alleen toegestaan een passagier op de fiets te vervoeren als de fiets over een speciaal daartoe bestemde zitplaats beschikt.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen in een geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen alleen op voetpaden, in voetgangerszones, op fiets/voetpaden en op de stoep fietsen.
 • Kinderen van 7 tot en met 14 jaar mogen alleen op fietspaden en op voetpaden, in voetgangerszones, op fiets/voetpaden en op de stoep fietsen. 
 • Het is voor kinderen tot en met 14 jaar verboden om op de weg te fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Naast elkaar rijden

 • Naast elkaar rijden is alleen toegestaan als de gezamenlijke breedte niet meer is dan 0,75 m.

Fietsen onder invloed

 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Afslaan

 • Fietsers mogen op wegen met trams en op wegen met meerdere rijstroken per rijrichting niet links afslaan.

Elektrische fiets

 • Net als in Nederlands gelden voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, dezelfde regels als voor een gewone fiets.

Winterbanden en winterregels

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode - Het gebruik van winterbanden is verplicht tussen 1 december en 1 maart. Dit voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Banden met het sneeuwvloksymbool (3PMSF) en de aanduiding M+S worden als winterband beschouwd.
 • De minimale profieldiepte van winterbanden is 4 mm.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd.

Advies

 • Voor het rijden in de bergen en bij zwaardere winterse omstandigheden adviseert de ANWB je een goed geteste 'echte' winterband met een sneeuwvloksymbool (3PMSF) te gebruiken. In deze omstandigheden biedt zelfs een goed geteste all-seasonband met een sneeuwvloksymbool vaak onvoldoende grip en veiligheid.
 • Meer informatie: anwb.nl/auto/banden/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van sneeuwkettingen is toegestaan in de winterperiode.
 • In het Oeralgebergte wordt het gebruik van sneeuwkettingen aangeraden.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is alleen toegestaan in de winterperiode. Spijkerbanden zijn verboden van 1 juni tot 1 september.
 • Spijkerbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd.
 • In Siberië en het oostelijk deel van Rusland wordt het gebruik van spijkerbanden aangeraden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Rusland wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Sommige driehoekige waarschuwingsborden hebben een gele in plaats van witte achtergrond.
 • Een wit rechthoekig onderbord met een rode asterisk betekent: geldt alleen voor zaterdagen en zon- en feestdagen.
 • Een wit rechthoekig onderbord met twee zwarte gekruiste hamers betekent: geldt alleen voor werkdagen.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond blauw bord met een wit getal geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.

Bromfiets

 • De verkeersborden Verplicht fietspad en Verboden voor fietsers gelden ook voor bromfietsers.

Speciaal voor jou geselecteerd

Pechhulp op vakantie 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. Nu het eerste jaar 50% korting op de Gold Card.