Verkeersregels in Hongarije

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En wat is de maximale snelheid? De ANWB verzamelde de belangrijkste Hongaarse verkeersregels.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Maximumsnelheid | Milieuzones | Winterbanden | Verkeersregels Auto | Verkeersregels caravan en aanhangwagen | Verkeersregels bromfiets | Verkeersregels fiets | Verkeersregels motor

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Hongarije geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig veilig moet rijden en anderen niet in gevaar mag brengen.
 • Op basis van deze regel kunnen bestuurders een boete krijgen als ze tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eten of drinken.

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Let op: Het is verboden een mobiele telefoon te gebruiken of een hoofdtelefoon op te hebben als je als voetganger een weg oversteekt.
 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde kom aan de linkerkant en binnen 1 m van rand van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt, behalve als het veiliger voor ze is om aan de rechterkant te lopen (bijvoorbeeld in een blinde bocht). 
 • Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten echter aan de rechterkant van de weg lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Bestuurders moeten voetgangers die oversteken tussen een vluchtheuvel en het trottoir, voorrang verlenen.

Rotonde

 • Het verkeer dat de rotonde nadert, moet voorrang verlenen aan verkeer dat al op de rotonde rijdt.

Inhalen

 • Inhalen is verboden in bochten, op kruisingen en op spoorwegovergangen.

Reddingsstrook bij file

 • In Hongarije ben je verplicht in een file een reddingsstrook (mentősáv) in het midden vrij te houden voor de hulpdiensten.
 • Deze plicht geldt op alle wegen met minstens twee rijstroken per rijrichting.
 • Begin met het vormen van een reddingsstrook zodra zich een file vormt en het verkeer stapvoets gaat rijden.
 • Verkeer op de meest linkse rijstrook moet zo veel mogelijk links gaan rijden en verkeer op de andere rijstroken moet zo ver mogelijk naar rechts.
 • Je moet in principe de vluchtstrook vrijhouden, maar je mag deze gebruiken als dat noodzakelijk is om voorrangsvoertuigen voldoende ruimte te geven.
 • Als je niet meewerkt aan het vormen van een reddingsstrook bij een file, kun je een boete krijgen.
 • Let op: Voor motorrijders is het in Hongarije verboden om over de reddingsstrook te rijden.

Stilstaan

 • Een doorgetrokken gele streep of een zigzagstreep langs de weg geeft aan dat je daar niet mag stilstaan. 
 • Je mag ook niet stilstaan op plaatsen waar je voertuig het verkeer hindert of anderen het zicht op een verkeersbord of verkeerslicht ontneemt.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Ja mag niet parkeren op het weggedeelte tussen de vluchtheuvel van een tramhalte en het trottoir.
 • Je mag ook niet parkeren op minder dan 15 m van een bus- of tramhalte. 
 • Parkeren is ook verboden voor een openbaar gebouw, station, hotel, theater enzovoort.
 • Een onderbroken gele streep langs de weg geeft aan dat je daar niet mag parkeren.
 • In Budapest zijn verschillende parkeerzones ingesteld waar verschillende parkeertarieven gelden. Ga naar budapest.com/travel/getting_around.en.html voor meer informatie.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Buiten de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen toegestaan als het nodig is.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Hongarije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Op Hongaarse verkeersborden worden voornamelijk pictogrammen gebruikt en weinig tekst.
 • Een rechthoekig wit bord met een smalle rode rand en een zwarte plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een blauw rond bord met in witte letters een getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders minimaal moeten houden tot hun voorganger.

Aanduidingen

Hongaars Nederlands
Autopalya Autosnelweg
Bal Links
Elsobbségadás kötelezo Voorrang verlenen
Jármu Voertuig
Jobb Rechts
Kerékpar, bicikli Fiets
Kervlo út Omleiding
Kivéve . Uitgezonderd .
Környezet zona Milieuzone
Lassú Langzaam
Megállni tilos Verboden te parkeren
Parkolo Parkeerplaats
Vam Tol
Vamkoteles út Tolweg
Vasút Spoorbaan
Veszély Gevaar

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
Bromfietsen 40 40 verboden verboden
Personenauto's, campers met toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 90 110 130
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan 50 70 70 80
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 70 70 80
 • In steeds meer steden zijn ook 30 km-zones.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Milieuzones

 • Bij een smogalarm (szmogriadó) geldt in Boedapest en enkele andere grote Hongaarse steden, dat bepaalde typen voertuigen uit de stad geweerd worden. Dit geldt voor voertuigen met een lagere emissienorm dan Euro 5.
 • De regel geldt ook voor buitenlandse voertuigen.
 • Het smogalarm wordt aangekondigd ten minste één dag maar meestal twee dagen voor de regeling van kracht wordt.
 • De regeling is alleen van kracht tussen 6 en 22 uur.
 • Bezitters van een voertuig dat niet mag rijden tijdens een smogalarm, mogen op vertoon van het kentekenbewijs gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Sommige delen van Boedapest, doorgaans historische plekken of recreatiezones, zijn verboden voor gemotoriseerd verkeer en alleen toegankelijk met een speciale vergunning.

Winterbanden

Winterbanden

 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden bij winterse omstandigheden.
 • Het wordt ten zeerste aangeraden om in de winter op banden te rijden met een profieldiepte van ten minste 4 mm.
 • De ANWB adviseert je winterbanden te gebruiken met een sneeuwvloksymbool. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: in Duitsland en buurlanden, zoals Oostenrijk, Roemenië en Slowakije is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht in auto - Bij winterse omstandigheden is het verplicht om goed passende sneeuwkettingen in de auto te hebben. 
 • Het gebruik van sneeuwkettingen kan op bepaalde wegen als de weersomstandigheden dat vereisen, verplicht worden gesteld met een rond, blauw verkeersbord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Sneeuwkettingen mogen alleen worden gebruikt op wegen die met sneeuw of ijs zijn bedekt.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, moeten deze in elk geval op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
 • De maximumsnelheid bij het gebruik van sneeuwkettingen is 50 km/h.
 • Let op: bij sterke sneeuwval kan een automobilist bij een grensovergang zelfs de toegang worden geweigerd als deze geen sneeuwkettingen voor tenminste de aangedreven wielen in de auto heeft.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is buiten de bebouwde kom en ook op snelwegen binnen de bebouwde kom verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Binnen de bebouwde kom zijn automobilisten net als in Nederland overdag alleen bij slecht zicht verplicht om licht te voeren.

Kinderen

 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet worden vervoerd in een auto waarin geen goedgekeurd kinderzitje aanwezig is.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen met de rug naar voren, voor in de auto, in een kinderzitje wordt vervoerd, mits de airbag is uitgeschakeld.
 • Kinderen met een lengte van minimaal 1,35 m mogen achter in de auto een gewone autogordel dragen.

Lading

 • De lading mag niet breder zijn dan 2,5 m, niet meer dan 1 m naar achteren uitsteken en zijwaarts aan beide kanten niet meer uitsteken dan 40 cm.
 • Als de lading naar achteren meer dan 40 cm uitsteekt, is het verplicht een rode of rood-wit gestreepte vlag of een reflecterend rood-wit gestreept bord van minstens 40x40 cm aan het uiteinde te bevestigen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje.
 • In het donker of bij slecht zicht moet lading die meer dan 40 cm uitsteekt, ook met verlichting worden gemarkeerd (vóór wit, achter rood).

Fietsen

 • Als een fietsendrager met fietsen achter op de auto of camper meer dan 40 cm naar achteren uitsteekt, moet deze worden gemarkeerd met het hierboven beschreven rood-wit gestreepte bord en 's nachts en bij slecht zicht bovendien met verlichting.

Dashcam

Verkeersregels aanhangwagen en caravan

Afmetingen, maxima

  Nederland Hongarije  opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m   (A)
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m   (B)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m   (B)
 • A: Caravans en aanhangwagens die worden getrokken door een personenauto, mogen niet hoger zijn dan 3 m.
 • B: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Verkeersregels brom- en snorfiets

 • In Hongarije bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Kleding

 • Brom- en snorfietsers moeten 's nachts, en overdag bij slecht zicht, een reflecterend veiligheidsvest dragen.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is verboden een passagier mee te nemen op een brom- of snorfiets.

Aanhanger

 • Brom- en snorfietsen mogen geen aanhanger trekken.

Plaats op de weg

 • Binnen de bebouwde kom mag een brom- of snorfiets niet op het fietspad rijden. Buiten de bebouwde kom mag een brom- of snorfiets op het fietspad rijden (maximumsnelheid 20 km/h) of op de weg (40 km/h).

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.
 • Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid voor fietsers afhankelijk van het dragen van een helm: 50 km/h met helm en 40 km/h zonder helm.

Veiligheidshesje

 • Fietsers moeten 's nachts, en overdag bij slecht zicht, een retroreflecterend veiligheidshesje dragen.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Personen van 16 jaar en ouder mogen een kind onder de 10 jaar op de fiets vervoeren.

Fietsende kinderen

 • Alleen kinderen die ouder zijn dan 14 jaar, mogen op de rijbaan fietsen.

Plaats op de weg

 • Als er een fietspad aanwezig is, moet hiervan gebruik worden gemaakt.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruik worden gemaakt van het voor fietsers bestemde gedeelte of, als er geen scheiding is aangebracht, moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.
 • De maximumsnelheid op deze fietspaden is 20 km/h.

Vervoer van fietsen

 • Fietsen die achter een auto, camper of caravan op een fietsendrager worden vervoerd en meer dan 40 cm naar achteren uitsteken, moeten voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord van minstens 40 x 40 cm dat wit is met rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Markeringsbord Italië Spanje.

Bijzonderheden

Linksaf slaan

 • Je mag niet vanaf een fietspad een parallelle weg fietsend oversteken om linksaf te slaan en buiten de bebouwde kom mag je op een voorrangsweg niet fietsend linksaf slaan. Je moet in die gevallen afstappen en de weg lopend oversteken. 

Verkeersregels Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike en een quad zonder gesloten carrosserie moeten een helm dragen.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Bestuurders die korter dan twee jaar in het bezit zijn van hun motorrijbewijs, mogen geen passagier vervoeren.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Meer praktische info onderweg in Hongarije

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto