Bondsraadsleden

Utrecht

De provincie Utrecht heeft dit jaar 10 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Utrecht is Max van Buiten.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Sinds 1979 ben ik lid van de ANWB. De activiteiten van de ANWB zijn veelomvattend. Het geheel spreekt mij erg aan. In de afdeling Utrecht wil ik graag mijn financiële deskundigheid inzetten. Daarnaast spreekt mij mobiliteit in de breedste zin van het woord aan. Gezien de ontwikkelingen in de huidige (participatie) maatschappij en de daarbij noodzakelijke aanpassingen van de organisatie, staat de ANWB voor een moeilijke periode. Ik wil er graag mijn denkkracht voor inzetten.

Achtergrond

Ik heb op 16 mei 2015 mijn AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Tot dat moment was ik werkzaam als manager bij de gemeente Zederik. Na 25 jaar werkzaam geweest te zijn bij een groot accountantskantoor gaf ik leiding aan een dertigtal medewerkers. Financiën zit mij in het bloed en ik probeer 3 maal per jaar een vakantie te plannen en te genieten van de rust. Veelal gaan we op pad met de caravan en zoeken we de mooiste plekjes van Europa op.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Vier jaar geleden heb ik gesolliciteerd naar de “functie” van bondsraadslid. De motivatie van destijds was, dat ik, na mijn werk als directeur basisonderwijs op diverse scholen en daarnaast diverse bestuurlijke nevenfuncties , mijn ervaringen in dienst wilde stellen van een brede maatschappelijke organisatie.
De ANWB heb ik in de afgelopen vier jaren leren kennen als zo’n brede organisatie waar ik mijn werkervaringen ruimschoots in kwijt kon en kan. Zeker de laatste twee jaren als voorzitter van de afdeling Utrecht zijn van grote waarde geweest en hebben mij het gevoel gegeven iets toe te kunnen voegen. En ik hoop dat nog zeker één periode voort te kunnen zetten, vooral ook, omdat we in een proces zitten van wezenlijke veranderingen, zowel intern als extern, die de ANWB als moderne organisatie nog duidelijker op de kaart kan zetten.

Achtergrond

Ik ben getrouwd en woon samen met mijn vrouw in Soest. Wij hebben drie zoons en drie schoondochters en 4 kleinkinderen, waaraan wij als gepensioneerden de nodige tijd besteden, naast vrijwilligerswerk en de regelmatige uitstapjes met en zonder caravan.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

De provincie Utrecht is een knooppunt van auto-, vaar- en spoorwegen. Dit vraagt veel van de mensen die er wonen. Daarnaast is er gelukkig nog ruimte voor recreatie. Als ANWB Bondsraadslid zet ik me in om de belangen van deze verschillende gebruikers zo goed als mogelijk te behartigen. Doel een goed evenwicht tussen mobiliteit, veiligheid en recreatie.

Achtergrond

Mede door mijn werk als Senior Onderzoeker/Projectleider bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid staan verbetering en behoud van de veiligheid bij mij hoog in het vaandel. Ik ga daarbij voor een integrale aanpak, waarbij niet alles middels wet/regelgeving wordt bepaald, maar er sprake is van een samenspel tussen veiligheid, economische en andere belangen, zoals voldoende mogelijkheden voor recreatie.

Bondsraadslid per 01-01-2016

De ANWB vervult een belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van mobiliteit en vrije tijd. Verkeer en recreatie zitten elkaar vaak in de weg. Belangenbehartiging gaat niet zonder een goede belangenafweging. Het is de uitdaging om in deze tijd van snelle veranderingen relevant te blijven. Samen met een groep betrokken leden wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren.

Achtergrond

Een allround marketing manager met meer dan 30 jaar ervaring bij ABN AMRO. Vanuit mijn technisch bedrijfskundige achtergrond ben ik geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de impact hiervan op mens en maatschappij. Een believer in de continue dialoog met de markt om draagvlak en klantwaardering te verkrijgen. Ik wil graag de ‘ruimte’ benutten, zowel in werk als in vrije tijd.

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Veel waar ik in mijn werkzame leven mee te maken heb en heb gehad, komen samen in de ANWB: ledenbelangen, vrijetijdsbesteding (recreatie en toerisme) en landschap en cultuurhistorie. Onderwerpen waarvoor ik graag mijn kennis en kunde ten gunste van de ANWB wil inzetten. En als dat kan voor de provincie waar ik geboren en getogen ben, is dat een bonus.

Achtergrond

Geboren (29 augustus 1960) en getogen op de Utrechtse Heuvelrug. Getrouwd en vader van vier dochters. Na een toeristisch-economische HBO-opleiding te hebben gevolgd ben ik lange tijd werkzaam geweest bij diverse VVV’s in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Sinds 2009 ben ik werkzaam bij een uitvaartorganisatie, die ook een combinatie is van een vereniging met een bedrijf.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

In 2001 heb ik mijn studie Nederlands recht in Utrecht afgerond, waarna ik als management trainee ben begonnen bij ING Groep. Al snel merkte ik dat het zelfstandig ondernemerschap mij meer trok en sinds 2013 ben ik KennisMeester gestart. Samen met vijf collega’s helpen we organisaties om hun eigen kennis beter te ontsluiten. Ik ben getrouwd met Katheleen, woon op de Utrechtse Heuvelrug en we hebben drie (jonge) kinderen. 

Achtergrond

Al als klein kind heb ik het ANWB-gevoel mee gekregen. Ik heb thuis nog steeds mijn eerste speelgoedauto: een gele Renault 4 van de Wegenwacht. Het feit dat je het werk van de ANWB, bewust of onbewust, op talloze manieren in het dagelijks leven tegenkomt spreekt mij erg aan. Of het nu gaat om de behulpzame Wegenwacht, als actieve reisorganisatie of achter de schermen in gesprek met de politiek in Den Haag. Ondanks de gevestigde plek in onze samenleving moet de ANWB zich blijven bewijzen door toegevoegde waarde te bieden en ik lever daar als vrijwilliger graag een bijdrage aan. 

Bondsraadslid per 01-01-2016

De belangrijke rol die de ANWB speelt en kan spelen in de Nederlandse maatschappij, spreekt mij aan. De 4 miljoen leden vormen tezamen een afspiegeling van werkelijk heel Nederland. Ik draag graag bij aan die rolvervulling vanuit bondsraad Utrecht met in mijn rugzak diverse (werk)ervaring. En leer in de komende periode graag meer over de ANWB en van collega bondsraadleden.

Achtergrond

Ik ben geboren te Utrecht in 1974 en sinds 12 jaar woon ik in Maarssen met mijn man en twee kinderen. Ik ben sinds zes jaar ondernemer en combineer het ondernemerschap met vrijwilligerswerk op de Maarssense hockeyclub en buitenschoolse opvang organisatie. Mijn vrije tijd gebruik ik graag om te koken en te sporten.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is voor mij een symbool van een reddende engel voor de reislustige mens. Tijdens al mijn reizen, in mijn jeugd tot en met nu als vader van drie kinderen, heb ik de ANWB als reisgenoot gehad. Het lijkt me fantastisch om mijn kennis en ervaring in te mogen zetten voor zowel de zakelijke als vrijetijdsproducten van de ANWB. 

Achtergrond

Woonachtig in Doorn, met mijn vrouw Carolijn en drie zonen. Naast dat ik projectleider ben in de Infra, vind ik het belangrijk om als vrijwilliger actief te zijn. Zoals eerder in de medezeggenschapsraad van de basisschool, en nu ook als bondsraadslid van de ANWB. Verder reis ik graag, zowel alleen als met gezin, naar bijzondere plekken in de wereld.

Bondsraadslid sinds 01-01-2009

Het is mooi om mij te kunnen inzetten voor de ANWB die niet alleen hulpverlenend en dienstverlenend bezig is, maar ook wil meehelpen aan en meedenken over de toekomst van Nederland. Een organisatie ook die beschikt over het vermogen om de leden (en anderen) te kunnen voorzien van nieuwe producten en diensten die hen inspireren tot daden en activiteiten.

Achtergrond

Na de HBS en een aantal cursussen en studies (journalistiek, bestuurskunde, sociale wetenschappen) heb ik bestuursfuncties gehad bij een internationaal mediaconcern. Ik ben voorzitter geweest van een beroepscommissie Grafimedia CAO en van een beroepscommissie CAO VVT en ik heb een aantal sociale plannen geschreven. Na mijn pré-pensioen ben ik projectmanager voor de fusie van zorgcentra geweest. Ik heb nu een aantal bestuursfuncties in de sportwereld.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en informatisering hebben grote invloed op de 4 centrale thema’s. De veiligheid op en de technische ontwikkeling van de wegen zijn daarbij belangrijke issues. De samenhang van de hiermee gepaard gaande veranderingen zijn van groot belang en boeien mij zeer. Belangrijk daarbij is de positionering en betrokkenheid van de ANWB die als vertegenwoordiger van de leden daarbij betrokken hoort te zijn.

Achtergrond

Mijn loopbaan is begonnen bij civiele afdelingen van gemeenten. Na afronden van wat opleidingen ben ik terechtgekomen in management functies van de bedrijfsvoering (ziekenhuis en politie). De laatste 17 jaar gewerkt als ondernemer met de politie als grootste opdrachtgever. Sta nu op het punt van pensionering. Ik ben getrouwd, wij hebben 3 zonen, 3 schoondochters en 4 kleinkinderen. Ik hou van klussen, in de tuin werken, keramiek maken en reizen.