Bondsraadslededen

Groningen

De provincie Groningen heeft dit jaar 6 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Groningen is Hans Beek.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

In de afgelopen vier jaar ben ik als bondsraadslid onderdeel geweest van een zeer professionele en een bijzonder toegewijde en betrokken ANWB organisatie. Deze organisatie zet zich ten volle in voor de belangen van de vereniging, maar is zich er terdege van bewust dat de wereld waarin wij leven snel verandert en daarmee ook de wensen en belangen van de leden. In dat proces ben ik erg betrokken en wil namens ANWB Groningen verder meedenken en bijdragen leveren om de ANWB ook in de toekomst de belangrijkste belangenorganisatie op het gebied van verkeer en recreatie in Nederland te laten zijn.

Achtergrond

Ik ben Hans Beek, woon in Zuidhorn en je kunt mij vinden op Linkedin onder Hans Beek. Ik ben een allround archief- en informatiespecialist en werk bij de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Naast mijn werk ben ik programmamaker bij de Concertzender en bondsraadslid van de ANWB namens de provincie Groningen. Ik speel orgel, publiceer artikelen over klassieke muziek en produceer CD’s. Ik ben een ‘birdwatcher’: genieten van de natuur en zoveel mogelijk (zeldzame) vogels spotten. Kortgeleden haalde ik mijn Rijbewijs D (Bus).

Bondsraadslid per 01-01-2016

Nieuwe en alternatieve vormen van vervoer interesseren mij. Ik wil in de bondsraad een positief kritisch geluid laten horen over nieuwe technologische ontwikkelingen in het vervoer. Daarnaast heeft het fietsverkeer, uitbreiding fietspaden en de fietsveiligheid mijn interesse. Met mijn achtergrond denk ik een goede, ervaren gesprekspartner te zijn voor de afdeling.

Achtergrond

Ik heb Spaans en Nederlands in Groningen gestudeerd. Na een aantal jaren deze beide talen te hebben gedoceerd, ben ik aangetrokken als beleidsmedewerker van de Faculteit der Letteren (RUG) en daarna als Hoofd Bureau Studentzaken. In 2014 ben ik gepensioneerd. Omdat ik graag iets wil doen voor mijn omgeving, heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan en dat doe ik nog steeds.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Het lijkt mij inspirerend om mij als melkveehouder eens in te gaan zetten in een hele andere branche, namelijk de ANWB. Ik laat mij verrassen door alle mogelijke opties binnen deze vereniging. Ik woon in Leens in de provincie Groningen, vlak bij ons prachtige wad. Ik hoop voor ons gebied mijn steentje bij te dragen binnen de ANWB.

Achtergrond

Samen met onze oudste dochter werk ik op ons biologisch melkveebedrijf. Tot het overlijden van mijn man in 2004 ben ik adviseur geweest in de melkveehouderij. Nu de kinderen volwassen zijn ga ik volgend jaar mijn eigen adviesbureau weer op bouwen. Zoiets als “Imagine, farming is a dream!”

Bondsraadslid sinds 01-01-2008

Geboren op het Groninger platteland heb ik mij altijd sterk aangetrokken gevoeld tot andere mooie streken in de wereld. Om deze streken in binnen-en buitenland verder te verkennen is een vereniging zoals de ANWB onontbeerlijk. Informatie verstrekking  en (passieve) begeleiding in de breedste zin van het woord als je onderweg bent is daar een voorbeeld van. Als lid van de ANWB mee kunnen denken en (kritisch) kunnen bewaken zie ik als een voorrecht.

Achtergrond

Als kind wilde ik graag akkerbouwer worden, maar dat was om financiële redenen niet mogelijk. Dus werd het wat anders, gesteund door een motiverend thuisfront, echtgenote en twee kinderen, alsmede nu ook 4 kleinkinderen. Via diverse commerciële functies, ook in België, werd ik met hard werken en aanvullende studies in 1980 directeur van een importbedrijf annex elektro-groothandel, waar enige jaren later nog een franchise concept met 60 elektrowinkels aan werd toegevoegd. Het contact met (buitenlandse) leveranciers, groothandels en detaillisten alsmede het leiding geven aan een groeiend bedrijf bepaalde uiteindelijk de kennis en ervaring van nu. Dit motiveerde mij om mij na mijn pensionering in te zetten voor vrijwilligerswerk bij de ANWB.

Bondsraadslid sinds 27-02-2018

Wonend in Oldehove, een klein plattelands dorpje in Groningen heb ik me van jongs af aan altijd geïnteresseerd in vervoersmiddelen. De verschillende uitdagingen in het vervoer op het platteland en in de stedelijke gebieden gaan in de toekomst steeds belangrijker worden. Ook de milieuaspecten moeten we daarbij meenemen. Tevens ben ik benieuwd hoe deze organisatie in elkaar zit en wat mijn rol daarin kan zijn.

Achtergrond

Vanaf mijn 18e ben ik ondernemer in voornamelijk Landbouwtechniek. Klanttevredenheid, samenwerking met compagnons en medewerkers is de rode draad binnen ons bedrijf. In de afgelopen jaren heb ik me kunnen ontwikkelen in vele zaken zoals financiën, strategie, service, verkoop, leidinggeven en ook innovatieve onderwerpen als de precisie landbouw. Naast onze onderneming ben ik actief als (bestuurs)lid van enkele lokale verenigingen.

Bondsraadslid sinds 01-01-2019

In 2007 van het midden van het land naar het rustige en prachtige Groningen verhuisd. Ben er trots op dat ik Groningen mag vertegenwoordigen en promoten in de Bondsraad en ook als (plaatsvervangend Provinciaal) consul. Begonnen als vrijwilliger bij inzamelingen van kinderfietsen bij het AZC in Zeist, sinds 2014 als consul en sinds 2019 als bondsraad lid.

Het nog voor velen onbekende en daardoor onbeminde Groningse land kent vele pareltjes die mijns inziens onvoldoende worden belicht en gepromoot. Graag zet ik me in voor onze ruim vierenhalf miljoen leden voor o.a. de thema's verkeersveiligheid, stimuleren van duurzame vervoermiddelen en bevorderen toerisme en recreatie. Er gaat tenslotte Niets Boven Groningen! 
 

Achtergrond

Verschillende functies bekleed binnen gemeentelijke organisaties. Van medewerker sportaccommodaties, welzijnsmedewerker, coördinator bestuurssecretariaat, medewerker Kabinetszaken, tot management assistent Ruimtelijke Zaken. Daarnaast al vele jaren actief als vrijwilliger voor mensen met een beperking en gastvrouw in het theater.