Bondsraadsleden

Flevoland

De provincie Flevoland heeft dit jaar 5 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Flevoland is Jan Klinkenberg.

Bondsraadslid sinds 01-01-2008

De ANWB is een maatschappelijke organisatie die er toe doet. Een hybride organisatie die bestuurlijk ingewikkeld is, die professioneel geleid wordt, die maatschappelijk herkend wordt als uiterst klantgericht en innovatief, en die een bewezen impact heeft op nationaal en regionaal beleid. Leden krijgen volop mogelijkheden om hun competenties in te zetten voor de ANWB en deze competenties ook verder te ontwikkelen. Dat doe ik al 8 jaar met veel plezier en ik blijf ook graag nog jaren mijn bijdragen leveren aan de herpositionering van de ANWB in een zich snel veranderende maatschappij.

Achtergrond

Civiel ingenieur met werkervaring bij een adviesbureau (AGV), bij vervoerbedrijven (NZH, Connexxion), bij een innovatienetwerk (Connekt), in kennisnetwerken (CURNET, Platform31) en in de aansturing van grote landelijke programma’s voor praktijkgericht onderzoek voor mobiliteit (Transumo, Duurzame Bereikbaarheid Randstad), gebiedsontwikkeling (Urban Regions in the Delta) en ontwikkeling van stedelijke regio’s (Smart Urban Regions of the Future). De aansturing van het onderzoek vindt plaats binnen het samenwerkingsverband VerDuS (NWO, Platform31, NRPO-SIA en de ministeries van IenM, EZ en BZK). Initiator van landelijke kenniscommunities voor Fiets en Transit Oriented Development. Bestuurlijke ervaring in UITP, Syntus (voorzitter RvC), Connekt, sportwereld en onderwijs.

Wubbo de Raad

Bondsraadslid sinds 01-01-2009

Het brede werkterrein van de ANWB spreekt mij aan. In zowel mijn politiek bestuurlijke loopbaan, als tijdens mijn andere werkzaamheden, zat hierin een zodanige overlap waardoor ik mij nauw verbonden voel met een aantal ANWB beleidsterreinen. Daarom wil ik mij graag inzetten om vanuit en voor ons mooie Flevoland, hieraan invulling te geven. In samenwerking met de collega’s zet ik mij daarvoor graag in.

Achtergrond

Ik ben geboren in de Noordoostpolder. Opgegroeid op een boerderij en lange tijd werkzaam geweest in de landbouw. Economie en planologie gestudeerd in Wageningen. De ontwikkelingen op het platteland hebben mijn interesse. Van mijn 22 jaar actieve carrière in de Flevolandse provinciale politiek, was ik 12 jaar Gedeputeerde. In die functie heb ik invulling gegeven aan recreatie, toerisme, verkeer en vervoer en plattelandsontwikkeling. Onderwerpen die ik ook tegen kom bij de ANWB.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Recreatie en toerisme hebben, evenals infrastructuur en landschap, altijd een belangrijk deel uitgemaakt van mijn beroepsbeoefening. Ruimtelijke ordening was ook mijn favoriete portefeuille als gemeenteraadslid. Nu ik de dagelijkse praktijkuitoefening afsluit zet ik mijn expertise graag in als vrijwilliger. Na een aanloop als consul ga ik graag verder om als Bondsraadslid bij te dragen aan de belangenvertegenwoordiging van de ANWB.

Achtergrond

Meer dan 40 jaar heb ik al genoten van de vele voordelen die je als lid van de ANWB geniet. Zowel als automobilist of fietser, recreant of toerist, steeds bleek de ANWB een welkome en helpende partij. Nu ik meer vrijetijd krijg wil ik me ook inzetten als vrijwilliger om mee te denken over alle zaken die de ANWB-leden aangaan.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Koersen op het belang van leden is mijn leidraad. De vereniging ANWB heeft een krachtige positie en dat moet zo blijven. Invloed op verkeer, vervoer, recreatie en toerisme vanuit de leden ingebracht.  Ik ben blij mijn inzet te kunnen blijven leveren voor de financiële commissie, het Sociaal Fonds en natuurlijk de provinciale afdeling en de bondsraad ANWB.

Achtergrond

Na mijn studie Civieltechnische bestuurskunde aan de UT ben ik gaan werken bij diverse overheden. Ik ben nu algemeen directeur /loco-secretaris bij de gemeente Noordoostpolder. En vanuit die functie in het gebied natuurlijk betrokken bij alle facetten die de leden van de ANWB binden en bezig houden.

Bondsraadslid per 01-01-2019

De ANWB is de grootste vereniging van Nederland. Altijd voorop lopend voor haar leden, op meerdere gebieden en vlakken. Als ANWB lid heb ik zelf als consument mogen ervaren hoe goed en weloverwogen de ANWB de belangen van haar leden behartigt.

Ook in mijn werk bij de Gemeente Almere, (afdeling Verkeer en Vervoer), kwam ik regelmatig aspecten tegen die te maken hebben gehad met het beleidsveld van de ANWB en vind ik het een eer om vanaf heden hier zelf verder vorm aan te mogen geven. Vooral de velden duurzaamheid en watersport hebben mijn belangstelling.

Achtergrond

Ik woon sinds 1982 in Flevoland heb dit gebied zich zien ontwikkelen tot een mooie provincie met enerzijds volop mogelijkheden en aan de andere kant uitdagingen. Denk hierbij aan de groei van Almere, de komst van de Floriade en de uitbreiding van Lelystad Airport.

Na mijn studie Commerciële Economie ben ik in 2001 voor mezelf begonnen en heb in Venezuela gewoond. Bij onze terugkomst in 2006 en na de geboorte van onze 1e dochter in 2004, zijn wij begonnen met een Kinderdagverblijf. Duurzaamheid en MVO-schap staan bij ons erg hoog in het vaandel.
In mijn vrije tijd ben ik een fervent watersporter en ben dan ook veelvuldig met onze boot op het meer te vinden. Als bewoner en entrepreneur wil ik mijn ervaringen en kwaliteiten inzetten voor de ANWB-leden van Flevoland, om te bezien of en zo ja waar we de ANWB nog daadkrachtiger kunnen maken.