Bondsraadsleden

Flevoland

De provincie Flevoland heeft dit jaar 6 zetels in de bondsraad.  De voorzitter van de afdeling Flevoland is André Schuuring.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Inmiddels 42 jaar lid van de ANWB en tijd om iets terug te doen! Als bondsraadslid hoop ik dat te verwezenlijken door de belangen van de leden te dienen. Beleidsmatig bezig zijn heeft me altijd al getrokken in mijn onderwijsfuncties. Mijn interesses gaan uit naar de landelijke items, als vrije tijd & recreatie, duurzaamheid en mobiliteit. Ook regionaal hebben onderwerpen als het stimuleren van toerisme, de Lelylijn en Lelystad Airport mijn interesse. Ik wil me hier graag voor inzetten middels een organisatie met impact: de ANWB!

Achtergrond

Ik ben inmiddels bijna 44 jaar actief geweest in het onderwijs in diverse functies. Eerst 26 jaar in de Noordoostpolder, waar ik nog steeds woon en daarna directiefuncties in Dronten. Het werken met en voor kinderen blijft een prachtig vak. Educatie is een onderwerp, dat ik graag meeneem in mijn werk als bondsraadslid. Jongeren zijn onze toekomstige ANWB-leden!

Bondsraadslid per 01-01-2021

Al vele jaren heb ik plezier van wat de ANWB allemaal te bieden heeft en na ruim 30 jaar lid te zijn, vond ik dat het tijd werd voor een meer actieve rol binnen de vereniging. Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan onder andere het optimaliseren van mobiliteit  en recreatie (van verschillende doelgroepen), uiteraard met respect voor medemens, natuur en milieu.

Achtergrond

Ik ben opgegroeid in de provincie Groningen en sinds 1992 woonachtig in Almere. Nog altijd geniet ik in Flevoland van de ruimte om te wandelen, te fietsen en om met de kano te varen (in de zomer).
Bestuurservaring heb ik opgedaan als secretaris van een ondernemingsraad, als secretaris van een sportvereniging en sinds enkele jaren als voorzitter van de Medezeggenschapsraad.

Bondsraadslid per 01-01-2020

De doelstellingen en de veelzijdigheid van de ANWB spreken mij erg aan. Ik heb het idee dat ik mijn bestuurlijke ervaring en mijn loopbaan als senior corporate communicatieadviseur bij een drinkwaterbedrijf kan inzetten bij het werk van de bondsraad. Ik ben geïnteresseerd in ontwikkelingen zoals de invloed van klimaatverandering op de natuur, het verkeer en reizen in binnen- en buitenland.  Verkeersveiligheid vind ik belangrijk en één van mijn stokpaardjes is ‘educatie’ gericht op kinderen, jongeren en uiteindelijk ook volwassenen.

Achtergrond

Ik ben geboren in Winterswijk en vervolgens opgegroeid in een Fries dorpje en in Zwolle. Daardoor heb ik affiniteit met zowel een landelijke als stadse omgeving. Tijdens mijn loopbaan in communicatie ben ik politiek actief geweest en lid van Provinciale Staten van de provincie Flevoland geweest. Mijn portefeuille was gericht op duurzaamheid en ruimte, onderwerpen die matchen met het werk van de ANWB.

Bondsraadslid per 01-01-2019

De ANWB is de grootste vereniging van Nederland. Altijd voorop lopend voor haar leden, op meerdere gebieden en vlakken. Als ANWB lid heb ik zelf als consument mogen ervaren hoe goed en weloverwogen de ANWB de belangen van haar leden behartigt.

Ook in mijn werk bij de Gemeente Almere, (afdeling Verkeer en Vervoer), kwam ik regelmatig aspecten tegen die te maken hebben gehad met het beleidsveld van de ANWB en vind ik het een eer om vanaf heden hier zelf verder vorm aan te mogen geven. Vooral de velden duurzaamheid en watersport hebben mijn belangstelling.

Achtergrond

Ik woon sinds 1982 in Flevoland heb dit gebied zich zien ontwikkelen tot een mooie provincie met enerzijds volop mogelijkheden en aan de andere kant uitdagingen. Denk hierbij aan de groei van Almere, de komst van de Floriade en de uitbreiding van Lelystad Airport.

Na mijn studie Commerciële Economie ben ik in 2001 voor mezelf begonnen en heb in Venezuela gewoond. Bij onze terugkomst in 2006 en na de geboorte van onze 1e dochter in 2004, zijn wij begonnen met een Kinderdagverblijf. Duurzaamheid en MVO-schap staan bij ons erg hoog in het vaandel.
In mijn vrije tijd ben ik een fervent watersporter en ben dan ook veelvuldig met onze boot op het meer te vinden. Als bewoner en entrepreneur wil ik mijn ervaringen en kwaliteiten inzetten voor de ANWB-leden van Flevoland, om te bezien of en zo ja waar we de ANWB nog daadkrachtiger kunnen maken.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Recreatie en toerisme hebben, evenals infrastructuur en landschap, altijd een belangrijk deel uitgemaakt van mijn beroepsbeoefening. Ruimtelijke ordening was ook mijn favoriete portefeuille als gemeenteraadslid. Nu ik de dagelijkse praktijkuitoefening afsluit zet ik mijn expertise graag in als vrijwilliger. Na een aanloop als consul ga ik graag verder om als Bondsraadslid bij te dragen aan de belangenvertegenwoordiging van de ANWB.

Achtergrond

Meer dan 40 jaar heb ik al genoten van de vele voordelen die je als lid van de ANWB geniet. Zowel als automobilist of fietser, recreant of toerist, steeds bleek de ANWB een welkome en helpende partij. Nu ik meer vrijetijd krijg wil ik me ook inzetten als vrijwilliger om mee te denken over alle zaken die de ANWB-leden aangaan.

Bondsraadslid per 01-01-2023

Sinds 1988 ben ik lid van de ANWB en sindsdien heb ik een aantal malen dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de ANWB. Mijn onderwijscarrière loopt na 43 jaar op z’n eind, mijn betrokkenheid bij jeugd en onderwijs is echter onverminderd. De ANWB kan zich, met 5 miljoen leden een lange-termijn visie veroorloven; iets wat ik mis bij de overheid. Ik wil mijn kennis en ervaring van onderwijs, organisatie en recreatie inzetten om invulling te geven aan de missie van de ANWB en (ook) meer jongeren te verbinden aan deze vereniging.

Achtergrond

Na een zeer inspirerende middelbare-schoolperiode besloot ik dat ik zelf ook een bijdrage wilde leveren aan onderwijs en opvoeding. Hoewel opgeleid voor het primair onderwijs ben ik vanaf 1980 werkzaam geweest in het VMBO als leraar en later als leidinggevende.
Daarin heb ik vooral de rol van routenavigator willen spelen: een (mogelijke) route aangeven, volgen en begeleiden, niet afstraffen wanneer wordt afgeweken van de route maar inspelen op de eerstvolgende gelegenheid om een (nieuwe) route aan te bieden. 
En dat vanuit de overtuiging dat samen (be-)leven het hoogste (leer-)rendement oplevert.