Bondsraadsleden

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft dit jaar 12 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Noord-Holland is Anneke van Dijk.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Al vele jaren heb ik plezier van wat de ANWB allemaal te bieden heeft. Als fietser, automobilist, wandelaar, toerist in binnen- en buitenland, en ook als motorrijder en watersporter. Tijd om actief iets terug te doen voor deze club die zo veel betekent voor miljoenen reizende en recreërende Nederlanders. Het lijkt mij prachtig om te mogen meepraten en meedenken over onderwerpen en thema’s waarmee de ANWB een bijdrage levert aan de mobiliteit en vrije tijd van haar leden.

Achtergrond

Als strategisch adviseur ben ik werkzaam in een team economie, cultuur en vrijetijd van een gemeente in Noord-Holland. Dagelijks bezig met regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord, en daardoor goed op de hoogte van wat deze regio biedt aan bewoners en toeristen. Naast activiteiten als taalvrijwilliger ben ik lid van een lokale vrijwilligersclub en voor deze club ben ik regelmatig reisleider voor bezoeken aan Noord-Engeland. 
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Na een langjarig lidmaatschap van de ANWB heb ik mij gemeld voor een meer actieve rol binnen de vereniging. De brede aanpak die de vereniging voortdurend aan den dag legt, heeft mijn grote belangstelling. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om daar actief aan mee te doen. Mijn zowel grootstedelijke als ook plattelandservaringen uit de regio helpen mij mee, vind ik.

Achtergrond

Van origine ben ik Amsterdammer. Ik heb een brede zakelijk maatschappelijke belangstelling en ben na een lange periode in vervoer inmiddels bijna tien jaar beroepsmatig actief als facilitair manager in de welzijnssector (Amsterdam, IJmond). Samenwerken met ketenpartners vormt daarin een belangrijk uitgangspunt. Dat thema is ook belangrijk in mijn vrije tijd, o.a. als mantelzorger en als ‘dorpsgenoot’ van een dorpje (met 28 inwoners) in Noord-Frankrijk.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Mijn eerste termijn is gekenmerkt door grote veranderingen in de organisatie. Deze veranderingen zijn nog in volle gang en als lid van de Experimentencommissie ben ik daar nauw bij betrokken. Dit transitieproces is nog niet afgerond en ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in bedrijf en vereniging ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkelingen fascinerend; hoe gaan we om met de veranderingen in mobiliteit, en verleiden we jonge mensen lid te worden van de ANWB.

Achtergrond

Werkzaam op het terrein van winkel-vastgoed, in het bijzonder de beoordeling van winkelgebieden en winkelconcepten. Van jongs af aan geïnteresseerd in reizen, en afgestudeerd in de sociale geografie met onder andere de thema’s mobiliteit, recreatie en milieu, en planning van voorzieningen.  Als vrijwilliger voorzitter van een overkoepelend samenwerkingsverband van retailers en lid van een adviesraad voortgezet onderwijs. Reizen is nog steeds een grote hobby, vooral naar relatief onbekende plekken.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

De ANWB is vaak betrokken bij gebiedsontwikkelingsprocessen, waarbij soms conflicterende belangen van landschap, natuur, water, cultuurhistorie, mobiliteit én recreatie een rol spelen. Ik kan een positieve bijdrage leveren aan de organisatie ANWB door mijn kennis en netwerken. Ik streef ernaar dat de wensen en ideeën van onze leden zoveel mogelijk in praktijk worden gebracht.

Achtergrond

Als economisch geograaf heb ik bij de vm. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland veel kennis en netwerken opgebouwd op de terreinen Ruimtelijke Ordening,  Natuur, Water en Recreatie. Ik werk als vrijwilliger voor Stichting Het Blauwe Hart. Dit samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, drie provinciale landschappen, de Waddenvereniging, IJsselmeervereniging en Sportvisserij NL streeft naar een robuust, duurzaam aantrekkelijk IJsselmeergebied, waar je ook uitstekend kunt recreëren. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Toen ik de vacature zag voor bondsraadlid aarzelde ik geen moment. De ANWB heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Mijn ouders waren al lid van de wegenwacht en de Kampioen werd trouw gelezen. Toen ik mijn eerste auto kocht was mijn eerste daad zelf lid worden. Nu is mijn kans iets terug te doen voor de ANWB.

Achtergrond

Bijna 40 jaar heb ik gewerkt bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam in verschillende functies. Ik begon als bibliothecaris, heb veel gewerkt in de bibliotheken van verzorgingshuizen. Daarna klom ik gestaag op van filiaalhoofd van een of twee vestigingen, tot regiomanager van een stadsdeel. In 2016 ben ik met pensioen gegaan en heb nu eindelijk de rust om veel op vakantie te gaan. En de tijd om me te verdiepen in hele nieuwe onderwerpen.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Als gekozen vertegenwoordiger voor IJburg/Eiland Zeeburg in Amsterdam houd ik mij bezig met de snelle groei van dit gebied. Verkeersveiligheid, smart mobility en vooral duurzaamheid zijn hier speerpunten van beleid. Innovaties kunnen met de ANWB als motor wellicht op grotere schaal versneld worden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van congestie en aan de verkeersafwikkeling van de toekomst! 

Achtergrond

Van huis uit ben ik als econoom altijd extra gespitst op de effecten van de keuzes, die we met z’n allen maken. Na jaren met plezier in de marketing, reclame en het onderwijsmanagement te hebben gewerkt, zet ik mijn kennis en kunde nu veelal op vrijwilligersbasis in. Ik streef daarbij naar een minimale ecologische voetafdruk! Veel fietsen en minder vliegen dus.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Nederland en met name de Randstad is dichtbevolkt. De ANWB heeft een belangrijke faciliterende rol op het gebied van recreatie, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Allemaal belangrijke thema’s waarin mensen, bewust en onbewust, keuzes maken.

Opvattingen en wensen van mensen veranderen, waardoor ook een lidmaatschap niet meer vanzelfsprekend is. Een organisatie moet meebewegen met deze veranderingen en zorgen dat zij daarbij gelegitimeerd is. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Bondsraad.

Achtergrond

Ik heb een financieel economische achtergrond. Naast managementfuncties bij een administratiekantoor, een commerciële belegger en in de non-profitsector ben ik maatschappelijk actief geweest bij o.a. de vakbeweging en in de plaatselijke politiek. Momenteel houd ik mij voornamelijk bezig als bestuurder bij Stichting begraafplaats St. Barbara, adviseur en interim-manager en ben ik vrijwilliger bij Humanitas.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

De manier waarop de ANWB opkomt voor bewegingsvrijheid en haar leden centraal stelt vind ik belangrijk; actief en betrokken op terreinen waarmee veel mensen dagelijks te maken hebben. De ANWB kan met meer dan vier miljoen leden echt iets betekenen en laat dat keer op keer zien. Ik wil hier door middel van het bondsraadlidmaatschap heel graag een bijdrage aan leveren. 

Achtergrond

Na de studie Bestuurskunde werkte ik voor een fractie in de Tweede Kamer. Hierna heb ik me verdiept in coaching en werkte ik in de (non) executive search. Tegenwoordig begeleid ik met Partner in Toezicht board evaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Hiernaast heb ik ervaring in diverse lokale politieke en maatschappelijke besturen. Ik woon met man en drie dochters in Naarden.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

De ANWB heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Als recreant, vakantieganger, automobilist, fietser en watersporter profiteer ik al heel lang en nog dagelijks van wat deze club voor mij (heeft) bereikt. Nu is het tijd om iets terug te doen als vrijwilliger in het hoogste orgaan, de Bondsraad.

Achtergrond

De afgelopen jaren heb ik mij beroepshalve als belangenbehartiger beziggehouden met verkeer en vervoer op zowel de wegen, vaarwegen als het spoor. Intensief was ik (vaak samen met de ANWB) o.a. betrokken bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, het project kilometerbeprijzing, het klimaatakkoord en de luchtkwaliteit. Daarnaast was ik de afgelopen 13 jaar lid van de Raad van Beheer van een stichting die een wettelijke taak voor de Rijksoverheid uitvoert. Al die ervaringen zet ik graag in voor de ANWB.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB vervult een maatschappelijk zeer belangrijke functie. Goede mobiliteit in welke vorm dan ook is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor economische voorspoed. In mijn professionele leven heb ik dit op vele manieren ervaren. Ik denk dat ik met mijn netwerk en kennis van de bank- en verzekeringssector een bijdrage kan leveren aan het goede en belangrijke werk van de ANWB.

Achtergrond

Doceren en opleiden heeft als een rode draad door mijn carrière heengelopen. Eerst zelf als docent Economie en Bank- en Verzekeringswezen op de HEAO, daarna in managementfuncties bij NIBE-SVV, laatstelijk als adjunct-directeur. NIBE-SVV is het opleidingsinstituut voor de financiële branche in Nederland. Daarnaast lid van vele commissies op dit gebied en jarenlang president van EBTN, een Europese organisatie op het gebied van training & development in de financiële sector. 

Bondsraadslid per 01-01-2019

Als lid van de Bondsraad van de ANWB kan ik bijdragen aan de wensen en doelen van zovelen die mobiel willen zijn en blijven. We leven in een wereld die snel verandert en technologische ontwikkelingen maken mobiliteit mogelijk waarvan mijn grootouders en ouders nog niet konden dromen. Die waren trouwens allemaal lid van de ANWB, dat verandert dus niet.  

Achtergrond

Toerisme en recreatie heeft zowel privé, professioneel als zakelijk mijn onverdeelde aandacht. In mijn werk in de regio Holland boven Amsterdam zijn samenwerking, innoveren en snel schakelen met vele partijen met elk hun eigen doelen de leuke kanten van mijn werkzaamheden. Na mijn studie communicatie heb ik aan de Breda University of Applied Siences een Master in Business Innovation afgerond.

Bondsraadslid sinds 01-01-2014

Het feit dat we met een heleboel mensen op een kluitje wonen betekent dat we slim moeten samenwerken om ons land toegankelijk en aantrekkelijk te houden. Dit feit heeft me er toe gebracht om mij beschikbaar te stellen voor de Bondsraad. De ANWB speelt een belangrijke rol in het debat met de overheden en daar wil ik mij graag mee bemoeien.

Achtergrond

Na mijn studie heb ik bij de overheid en in de internetbranche gewerkt. Met de geboorte van mijn dochter ben overgestapt naar de Bloemenveiling en via het Facilitairmanagement in de IT beland. In mijn huidige rol ben ik IT adviseur voor interne afdelingen. In deze rol heb ik verschillende projecten gedaan van het herbouwen van systemen tot invoering van videoconferencing.