Bondsraadsleden

Drenthe

De provincie Drenthe heeft dit jaar 6 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Drenthe is Marja Irrgang.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Door een artikel in de Kampioen werd ik geprikkeld om mij kandidaat te stellen als Bondsraadlid voor de ANWB. De ANWB straalt betrokkenheid uit en is binnen alle lagen van de bevolking actief. Om op het gebied van duurzaamheid en veiligheid mijn kennis te delen wil ik een bijdrage leveren aan de leden van de ANWB en Drenthe te promoten als groene provincie waar het goed recreëren is. 

Achtergrond

In de afgelopen jaren heb ik vele functies vervuld binnen het facilitaire werkveld. De laatste jaren werkzaam als inkoper bij een zorginstelling. Naast mijn reguliere werk heb ik vrijwilligerswerk gedaan als lid van de medezeggenschapsraad binnen het basis- en speciaal onderwijs. Dit tijdens de schoolperiode van mijn vier kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik in de natuur op de fiets of de motor. 

Bondsraadslid sinds 01-01-2008

De ANWB is veel meer dan de Wegenwacht. Zij doet veel voor haar leden door bijv. belangenbehartiging in de politiek, mee te praten over mobiliteit, invullen ruimtelijke projecten. Of (ongevraagd) advies te geven aan de overheid. Hiernaast is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke issue voor de ANWB, dit is terug te vinden in de maatschappelijke stages, een ondersteunend fonds, de vele activiteiten voor en door vrijwilligers. Deze lijst is niet volledig, maar de diversiteit van onderwerpen maakt het voor mij bijzonder aantrekkelijk om bondsraadslid te zijn. We staan aan het begin van een periode dat er veel problemen opgelost moeten worden, bijvoorbeeld  de vergrijzing, de leegloop op het platteland, de transitie naar nieuwe brandstoffen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het vinden van nieuwe wegen hiervoor.

Achtergrond

In Schoonoord, Drenthe heb ik samen met mijn partner een B&B en een minicamping. Ik vind het een uitdaging om mensen te ontvangen en een goede beleving mee te geven. Tot voor kort was ik lid van de Provinciale Staten in Drenthe, momenteel ben ik beschermingsbewindvoerder. Naast deze activiteiten ben ik ook bestuurslid van de Bibliotheek Coevorden en belastinginvuller bij de ANBO. Ik ben financieel en juridisch geschoold. Vanwege mijn interesses ben ik woordvoerder voor recreatie en toerisme, en daarnaast de financiële en juridische specialist in de afdeling Drenthe.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Mijn naam is Henk Lammers. Ik ben heftig geïnteresseerd in reizen, auto’s en mobiliteit in de toekomst. Ik vind het belangrijk dat mensen goed voorbereid op reis gaan, al moet er wel een beetje avontuur over blijven. Belangenbehartiging van onze leden staat daarbij voorop. Oplossingen voor de problemen van nu zijn voor mij niet perse voor alle landsdelen gelijk. Drenthe is bijvoorbeeld heel anders dan de Randstad.

Achtergrond

Zelf was ik een frequent reiziger door mijn werkzaamheden voor Shell. Nu reis ik alleen nog voor mijn plezier. Door mijn werk als wethouder bij de gemeente De Wolden was ik direct betrokken bij recreatie & toerisme en verkeer- & vervoersbeleid. Dat levert een mooi netwerk op. In ieder geval is op deze wijze mijn belangstelling voor genoemde onderwerpen aangewakkerd en dat vormde dan weer de opmaat om de belangstelling voor de bondsraad van de ANWB te laten blijken.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Dit wordt mijn tweede periode in de bondsraad. Ik zie de ANWB als een maatschappelijk invloedrijke organisatie op het gebied van verkeer, vrije tijd en mobiliteit. In de BR, maar meer nog in de werkgroepen Mobiliteit en Verkeersveiligheid, wil ik mijn steentje daar aan bijdragen. Zo hoop ik een brug te slaan tussen de opvattingen van de (Drentse) leden en die van de ANWB. E.e.a. moet leiden tot een blijvend krachtige rol van de ANWB in een voortdurend veranderende samenleving.

Achtergrond

Altijd werkzaam geweest in het onderwijs. Directeur van verschillende basisscholen en van scholen voor voortgezet onderwijs geweest. En daarnaast, als vrijwilliger, actief als voorzitter van verschillende besturen op het gebied van de educatie. Na mijn pensionering actief gebleven in het vrijwilligerswerk: voorzitter bestuur Welzijnswerk Midden Drenthe, secretaris/vice-voorzitter Hoofdbestuur Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en, last but not least: bondsraadslid Drenthe bij de ANWB.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Vanwege mijn bestuurlijke ervaring en uitgebreide netwerk wil ik mij graag als vrijwilliger blijven inzitten voor een ‘grote’ vereniging. Voor mijn werk ben ik veel onderweg in de noordelijke provincies. Dus veiligheid en mobiliteit zijn onderwerpen waar ik wel over wil sparren en waar ik ideeën over heb. Ook heeft recreatie mijn interesse in Drenthe, wat een van de belangrijkste inkomstenbronnen wordt in de toekomst van onze provincie. Als bondsraadslid wil ik graag een steentje bijdragen om de ANWB succesvol te laten blijven.

Achtergrond

Ik ben 51 jaar oud, gehuwd en vader van 2 jongens en woon in het dorp Dalen in Drenthe. Naast mijn werk als verkoopleider in de agrarische sector ben ik altijd actief geweest in het verenigingsleven als bestuurslid van de voetbal-en volleybalvereniging, maar ook als ledenraadslid van de Rabobank Emmen-Coevorden.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Al jarenlang ben ik lid van de ANWB en maak ik ook gebruik van diverse diensten. Nu zich de mogelijkheid aandient om wat terug te doen voor deze organisatie ben ik daar graag toe bereid. Mobiliteit in vele hoedanigheden is voor velen van levensbelang, indien ik kan helpen om knelpunten weg te werken wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Achtergrond

Hierbij wil ik mij graag voorstellen: ik ben Jos Vos, van 1949, vader van 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Gedurende mijn werkzame leven ben ik de laatste 30 jaar als inkoper werkzaam geweest.  Mijn hobby’s zijn: wielrennen (zowel actief als passief) en postzegels verzamelen; daarnaast reis ik ook graag. Zowel in Nederland als in “de rest van de wereld”.