Bondsraadsleden

Drenthe

De provincie Drenthe heeft dit jaar 6 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Drenthe is Henk Lammers.

Bondsraadslid sinds 01-01-2020

Geboren en getogen in Zuidoost Drenthe, in een dorp onder de rook van Emmen. Opgegroeid op het agrarisch bedrijf van mijn ouders en zoals zo vele boerenjongens het landbouwonderwijs gevolgd. Na het behalen van Stoas (lerarenopleiding in de agrarische sector) ben ik docent geworden in deze sector,  waar ik vooral veel bedrijfstrainingen gaf betreffende gewasbescherming en opslag en transport van gevaarlijke stoffen (ADR).
 
Mijn bestuurlijke ervaringen heb ik o.a. opgedaan in jongerenorganisaties, zowel plaatselijk, provinciaal als landelijk, bij landbouwbelangen-organisaties en als gemeenteraadslid. Na een ziekte periode van 3 jaar heb ik een donorhart mogen ontvangen op 56-jarige leeftijd. Daarna in de regionale en landelijke cliëntenraad van het UWV bestuurservaring opgedaan. En als ervaringsdeskundige geef ik nu voorlichting betreffende Orgaan en Weefsel-donatie voor de Nederlandse Transplantatie Stichting.
 

Achtergrond

Mijn interesse in de ANWB is begonnen toen ik mijn eerste auto kreeg en lid ben geworden van de Wegenwacht. Daardoor voelden wij ons veilig onderweg, want als je auto weigerde te rijden was er de Wegenwacht zodat je altijd verder kon reizen met of zonder auto. Zo kwam je altijd veilig thuis. Daarom vond ik dat mijn kinderen toen ze een auto aanschaften lid moesten worden van de Wegenwacht en van de ANWB. Denk ook aan de bewegwijzering in Nederland, zowel voor auto- fiets- als wandel- bewegwijzering. Bij het aanschaffen van mijn elektrische fiets weer hetzelfde.

Het maken van vakantie plannen begon ook bij de informatie via de ANWB zoals die wordt verspreid middels het ledenblad (Kampioen) als ook middels de Kampeer en Caravan Kampioen. Het testen en omschrijven van campings en attracties. Op latere leeftijd vond ik de fietsroutes en overnachtingsaanbevelingen interessant. 
De mobiliteit in de toekomst heeft mijn grote belangstelling en denk daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. We staan met elkaar voor belangrijke keuzes wat vervoer betreft, welke vervoersmiddelen auto, trein, fiets, openbaar vervoer in samenhang met elkaar.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Door een artikel in de Kampioen werd ik geprikkeld om mij kandidaat te stellen als Bondsraadlid voor de ANWB. De ANWB straalt betrokkenheid uit en is binnen alle lagen van de bevolking actief. Om op het gebied van duurzaamheid en veiligheid mijn kennis te delen wil ik een bijdrage leveren aan de leden van de ANWB en Drenthe te promoten als groene provincie waar het goed recreëren is. 

Achtergrond

In de afgelopen jaren heb ik vele functies vervuld binnen het facilitaire werkveld. De laatste jaren werkzaam als inkoper bij een zorginstelling. Naast mijn reguliere werk heb ik vrijwilligerswerk gedaan als lid van de medezeggenschapsraad binnen het basis- en speciaal onderwijs. Dit tijdens de schoolperiode van mijn vier kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik in de natuur op de fiets of de motor. 

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Mijn naam is Henk Lammers. Ik ben heftig geïnteresseerd in reizen, auto’s en mobiliteit in de toekomst. Ik vind het belangrijk dat mensen goed voorbereid op reis gaan, al moet er wel een beetje avontuur over blijven. Belangenbehartiging van onze leden staat daarbij voorop. Oplossingen voor de problemen van nu zijn voor mij niet perse voor alle landsdelen gelijk. Drenthe is bijvoorbeeld heel anders dan de Randstad.

Achtergrond

Zelf was ik een frequent reiziger door mijn werkzaamheden voor Shell. Nu reis ik alleen nog voor mijn plezier. Door mijn werk als wethouder bij de gemeente De Wolden was ik direct betrokken bij recreatie & toerisme en verkeer- & vervoersbeleid. Dat levert een mooi netwerk op. In ieder geval is op deze wijze mijn belangstelling voor genoemde onderwerpen aangewakkerd en dat vormde dan weer de opmaat om de belangstelling voor de bondsraad van de ANWB te laten blijken.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Vanwege mijn bestuurlijke ervaring en uitgebreide netwerk wil ik mij graag als vrijwilliger blijven inzitten voor een ‘grote’ vereniging. Voor mijn werk ben ik veel onderweg in de noordelijke provincies. Dus veiligheid en mobiliteit zijn onderwerpen waar ik wel over wil sparren en waar ik ideeën over heb. Ook heeft recreatie mijn interesse in Drenthe, wat een van de belangrijkste inkomstenbronnen wordt in de toekomst van onze provincie. Als bondsraadslid wil ik graag een steentje bijdragen om de ANWB succesvol te laten blijven.

Achtergrond

Ik ben 51 jaar oud, gehuwd en vader van 2 jongens en woon in het dorp Dalen in Drenthe. Naast mijn werk als verkoopleider in de agrarische sector ben ik altijd actief geweest in het verenigingsleven als bestuurslid van de voetbal-en volleybalvereniging, maar ook als ledenraadslid van de Rabobank Emmen-Coevorden.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Al jarenlang ben ik lid van de ANWB en maak ik ook gebruik van diverse diensten. Nu zich de mogelijkheid aandient om wat terug te doen voor deze organisatie ben ik daar graag toe bereid. Mobiliteit in vele hoedanigheden is voor velen van levensbelang, indien ik kan helpen om knelpunten weg te werken wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Achtergrond

Hierbij wil ik mij graag voorstellen: ik ben Jos Vos, van 1949, vader van 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Gedurende mijn werkzame leven ben ik de laatste 30 jaar als inkoper werkzaam geweest.  Mijn hobby’s zijn: wielrennen (zowel actief als passief) en postzegels verzamelen; daarnaast reis ik ook graag. Zowel in Nederland als in “de rest van de wereld”.

Bondsraadslid per 01-01-2023

Vooral de (klant)vriendelijkheid in de ANWB winkels en het taalgebruik van de ANWB ledengids zijn ons in de afgelopen 40 jaar (als lid) positief opgevallen. Daarom zou ik graag willen meedenken om het huidige niveau van dienstbaarheid te borgen en de nieuwe uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken voor de leden en onze ANWB samen te managen.

Achtergrond

Samen met mijn vrouw woonachtig in Westerbork. Gepensioneerd per 2022. Ik heb een Groene- en Onderwijskundige achtergrond. Naast mijn directiefunctie (onderwijsbureau) ben ik projectmanager geweest, docent MBO groen- en speciaal onderwijs en leidinggevende bij de sociale werkvoorziening. 
De doelgroep in mijn werk, waren altijd diegenen die extra aandacht nodig hadden om in de samenleving te kunnen participeren als volwaardig burger van Nederland.