Bondsraadsleden

Zeeland

De provincie Zeeland heeft dit jaar 6 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Zeeland is Piet Hamelink.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

De ANWB is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dit is echt te danken aan veel betrokken leden, medewerkers die met hart en ziel er voor gaan en vergeet zeker niet alle vrijwilligers. Het toverwoord voor ons voortbestaan is samenwerken, ieder vanuit haar verantwoordelijkheid en vooral tijdig inspelen op alle veranderingen die in razend tempo ook ons land passeren. Het zijn van bondsraadslid is ook een vrijwilligersfunctie waar ik zo goed mogelijk invulling aan probeer te geven.  De complexe vereniging ben ik beter leren kennen en dit vormt een solide basis om de komende 4 jaren deze functie te continueren en samen met alle andere bondsraadsleden in het algemeen en de Zeeuwse collega’s in het bijzonder de schouders er onder te zetten.

Achtergrond

Ik werk al 35 jaar bij de politie. Diverse functies vervuld. Momenteel medewerker Korpscheftaken(bijzondere wetten) Naast mijn reguliere functies heb ik redelijk wat ervaring opgedaan op bestuurlijke vlak in verschillende maatschappelijke organisaties. Sinds kort ben ik bestuurslid van de Stichting Strandexploitatie Veere. Deze stichting draagt bij aan de schone, veilige en schitterende kustlijn van Walcheren.

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Brede belangstelling voor het werkveld van ANWB, zowel van de vereniging: stimuleren van toerisme, recreatie, mobiliteit en verkeersveiligheid, als van het bedrijf: de retail, de media en de diverse informatie- en hulpdiensten. Boeiende combinatie van dienstverlening aan individuele leden en collectieve belangenbehartiging. Zowel professioneel als privé veel interesse voor mobiliteit, gebruik van infrastructuur, buitenrecreatie, innovatie en duurzaamheid. Sociaal actief en betrokken, praktisch ingesteld, en steun de doelstellingen van de ANWB.

Achtergrond

Sinds 2013 in de Bondsraad voor Zeeland. Opgeleid als planoloog/stedenbouwkundige en als bedrijfskundige. Jarenlange beleidservaring bij Kamer van Koophandel in Zeeland op gebieden zoals detailhandel, toerisme & recreatie, Ruimtelijke Ordening en infrastructuur en economisch onderzoek. Als vrijwilliger actief binnen hockeyvereniging als trainer-coach. Tevens meerjarige ervaring als secretaris van Medezeggenschapsraad van scholengroep. Momenteel Kamer van Koophandel specialist voor ondernemerschap, financiering en internationaal zakendoen.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Ik ben, zowel in mijn verzekeringswerk als in bestuurlijke functies, altijd actief geweest op de terreinen van mobiliteit, recreatie en toerisme. De ANWB is een belangrijke speler op deze gebieden, een partij waar ook in Den Haag naar wordt geluisterd. Ik vind het daarom een grote eer om hieraan als bondsraadslid, ook lokaal, een steentje te mogen bijdragen.

Achtergrond

Na een onderwijsopleiding en een studie geschiedenis ben ik werkzaam geweest binnen de verzekeringswereld. In 1989 ben ik verhuisd van Zwolle naar Zeeland, en daar ben ik niet meer weg gegaan. Van 2010 tot 2020 was ik politiek actief, als raadslid en als wethouder. Nu dus een mooi moment om me te richten op maatschappelijke doelen, zoals de bondsraad van de ANWB.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

“Niet de structuren, maar de mensen maken het verschil”.  Zo wil ik als betrokken inwoner van het Deltagebied, de toegevoegde waarde van de ANWB hoog houden. Dit in een sterk veranderende samenleving waar de levering van producten en diensten niet altijd meer vanzelfsprekend is.  Voor mij is het een uitdaging om binnen en buiten mijn netwerk, als lid van de Bondsraad, betrokken te zijn bij de ANWB vandaag….. en morgen.  

Achtergrond

Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij Roompot Recreatie en 35 jaar in de politiek als volksvertegenwoordiger lokaal en regionaal, ben ik nu als vrijwilliger (niet vrijblijvend) actief in de Heemkundige kring, de Jeugdzorg en de Humanistische uitvaartbegeleiding. Vanuit een breed kennisgebied en met ervaring op het gebied van toerisme, recreatie, mobiliteit en leefbaarheid  wil ik graag een constructieve en inspirerende bijdrage leveren aan de ANWB in de komende periode als bondraadslid.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Voor mij heeft de ANWB altijd synoniem gestaan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Een merknaam. Een maatschappelijk betrokken organisatie, die veel toevoegt aan het dagelijks leven van de Nederlander. Voor velen een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk gebeuren. Graag wil ik een steentje bijdragen aan een 'club', waarvan ik sinds 1978 lid ben en waar ik een grote affiniteit mee heb.

Achtergrond

Ik heb 29 jaar gewerkt in het onderwijs in verschillende, leidinggevende, functies. In de periode juli 2005-mei 2018 heb ik mij als wethouder ingezet voor het openbaar bestuur. Hiernaast ben ik o.a. via de ledenraad van een Rabobank en als ambassadeur van de St. Alzheimer Zeeland maatschappelijk betrokken. In mijn vrije tijd mag ik me graag bezighouden met muziek, reizen, moderne geschiedenis, tuinieren en fietsen. 

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Als bondsraadslid zet ik mij in om de belangen van alle Zeeuwen te behartigen. Ik ben beroepshalve vaak in de weer met ruimtelijke plannen en vanuit die invalshoek is mobiliteit en bereikbaarheid een steeds terugkerend onderwerp. we rijden zelf met een MG oldtimer vele kilometers  door Nederland en vanuit de bestuurdersstoel zijn we goed op de hoogte met wat er speelt bij deze groep bewakers van ons rijdend erfgoed.

Achtergrond

Als project adviseur bij een vastgoed bedrijf in Zeeuws Vlaanderen en zelf wonend in de Bevelanden heb ik een goed beeld van wat er speelt in deze 2 regio’s m.b.t. mobiliteit en ruimtelijke ordening en recreatie.

Team Zeeland
Binnen Team Zeeland van de ANWB  werken we samen met consuls en vrijwilligers om optimaal de ANWB te vertegenwoordigen.