Bondsraadsleden

Gelderland

De provincie Gelderland heeft dit jaar 11 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Gelderland is Jan Dalmeijer.

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Ik heb me beschikbaar gesteld voor de bondsraad om de invloed van het lid op besluitvormingsprocessen in de vereniging te bewerkstelligen. Ik doe dat door daar waar wenselijk te streven naar transparante procedures en daar zelf invulling aan te geven. Met mijn achtergrond en ervaring hoop ik op deze wijze de leden van onze vereniging van dienst te zijn en hun waar te geven voor hun lidmaatschap.

Achtergrond

In mijn werkzame leven overheidsdienaar geweest, eerst als medewerker, later als wethouder en gedeputeerde als bestuurder. Nu bestuursadviseur bij een aantal profit- en non-profitorganisaties.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB houdt zich bezig met belangrijke maatschappelijke thema’s. In een (welvarend) land als Nederland is mobiliteit van vitaal belang. Tegelijk oog houdend voor natuur, milieu, veiligheid én uiteraard recreatie. Graag wil ik de komende jaren hieraan een steentje bijdragen via mijn deelname in de Bondsraad. Vanuit de afdeling Gelderland, een provincie met veel variëteit. 

Achtergrond

Met mijn vrouw Nelleke woon ik (56 jaar jong) sinds enkele jaren met veel plezier in Hoevelaken. Ik geniet van de wandelingen met onze hond Emma in het bos en kom graag in het Waddengebied. Levensgenieter en optimist! 
Al jaren actief in het publieke domein. De laatste tien jaar - in verschillende functies - bij de Veiligheidsregio Utrecht.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Ik zie bij de ANWB toch diverse culturen en specialisaties. Ik wil graag bijdragen aan het bevorderen van efficiënter werken en een positieve werksfeer behouden gekoppeld aan samenwerken. Dat kan ik door mijn ervaring in verschillende culturen en werkomstandigheden, mijn kennis op het gebied van aansturen van processen en effectief samenwerken van mensen. Daarnaast heb ik een expertise op het gebied van mobiliteit, die ik graag inzet voor positieve ontwikkelingen bij de ANWB.

Achtergrond

Opleiding tot Wagenings ingenieur. Daarna 16 jaar in het verre buitenland gewoond. In 2002 teruggekeerd in het ingenieurs- en advieswerk van ARCADIS ín Nederland. Laatste bijna 15 jaar actief als project-, contract-, accountmanager bij grote infrastructurele projecten in studie en uitvoeringsfase. Sinds juni 2014 met pensioen, maar sindsdien 2 dagen per week ingehuurd. Daarnaast 8 jaar als commissaris bij woningcorporatie Vivare.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Ik zet mij graag actief in voor de maatschappelijke thema’s van de ANWB vanuit mijn interesse voor infrastructuren, recreatie en mobiliteit. Daarbij oog houdend voor natuur, milieu, gezondheid en veiligheid. En voor continue ontwikkeling van de vereniging. Tijdens studietijd jarenlang praktische hulp geboden aan landgenoten in binnen- en buitenland , vanuit een alarmcentrale in Amsterdam, het Frans Verkeersbureau en kampeerorganisaties.

Achtergrond

Ik woon in de West-Betuwe, tussen de Linge en de Waal. Ook goed bekend met Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Werkervaring in o.a. de ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en internationaal omgevingsrecht. Tegenwoordig vooral actief in de belangenbehartiging en bestuurlijke advisering in het academisch gezondheidsonderzoek.  In mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten. Rennen, wandelen of fietsen, zoveel mogelijk langs het water.

Bondsraadslid per 01-01-2019

De ANWB is met 4,5 miljoen leden een grote, invloedrijke speler qua vervoer en vrijetijdsbesteding. Vanuit mijn kennis en interesse voeg ik hier gedragsbeïnvloeding, de wereld van adolescenten en duurzaamheid (elektrische auto’s!) aan toe: hoe zien we vervoer en vrijetijdsbesteding over 10 jaar en hoe komen we daar? En wat betekent dit voor Gelderland? Daar denk ik graag over mee.

Achtergrond

Na mijn studie Psychologie ben ik o.a. docentenmanager en testpsycholoog (assessments/loopbaancoaching) geweest. Sinds 2003 ben ik met veel plezier hbo-docent Psychologie: eerst in Leiden en vanaf 2006 op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), bij Communicatie, Journalistiek en Social work. Ook ben ik zes jaar voorzitter van de medezeggenschapsraad geweest. Als vrijwilliger ben ik medeorganisator van tweewekelijkse maaltijdbijeenkomsten (maatschappelijke opvang). 

Bondsraadslid per 01-01-2016

Als bestuurder hoop ik mij er voor in te mogen zetten dat de concrete dienstverlening als basis voor de langere termijn ledenbinding gehandhaafd wordt. Ook met de overige thema’s waar de ANWB zich naast reizen op toelegt, oftewel recreatie, vrije tijdsbesteding, mobiliteit en in het bijzonder autotechniek, heb ik uitgesproken affiniteit. De positie en gebruik van de auto, maar ook de daarin toegepaste aandrijftechniek zal het komende decennium ingrijpend gaan en moeten veranderen. Aan die discussie lever ik graag mijn bijdrage.

Achtergrond

Woonachtig met ons gezin in Apeldoorn en na diverse functies op het gebied van transport en logistiek bij zowel overheid als in het bedrijfsleven inmiddels ruim 15 jaar werkzaam als verenigingsmanager bij ondernemers organisatie Koninklijke Metaalunie. In die functie ben ik belast met de totstandkoming en goede uitvoering van ons dienstverleningspakket ten behoeve van onze leden ondernemers in diverse industrietakken. Vanuit deze achtergrond heb ik een uitgesproken visie kunnen ontwikkelen op het belang en het functioneren van het middenveld.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Ik woon in Nijmegen, het rivierenland, met de nieuwe brug De Oversteek over de Waal.  Een regio met vele nieuwe fietsplannen en -paden en ook veel ecologische ontwikkelingen. De provincie Gelderland heeft veel natuurschoon, met aandacht voor natuurbehoud. Belangrijk is dat we goed samenwerken om dit natuurschoon aantrekkelijk en toegankelijk  te houden. Graag wil ik hieraan als bondsraadslid een bijdrage leveren.

Achtergrond

Na mijn studies werkte ik bij (lokale) overheden en universiteiten op het gebied van PR, Personeelsmanagement en Communicatie. Daarbij heb ik ook veel meegewerkt in uiteenlopende verbeterprojecten.  In 2012 ben ik hiermee gestopt. Sindsdien ben ik maatschappelijk actief op velerlei gebied.  Ook sport ik veel.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Mijn achtergrond is een bancaire. Een bank heeft ook een maatschappelijke rol, waarbij de klant centraal staat. Dat heeft ANWB al vanaf haar eerste begin en heeft dan ook een prominente plaats in de samenleving. Om die te behouden draag ik als Bondsraadslid daaraan graag een steentje bij. Mijn financiële achtergrond komt daarbij goed van pas.

Achtergrond

Ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen (27 en 23). Wij hebben een blonde labrador van 1 jaar oud, waar wij veel mee uitgaan en die altijd meegaat op vakantie. Ik werk bij een bank en heb vanuit mijn functie veel te maken met het toezien op naleving van wet- en regelgeving. Ik ben een aantal jaren voorzitter van het bestuur van een middelbare school geweest.

Bondsraadslid sinds 01-01-2014

Onze vereniging gaat decennia lang voorop in het gaan van mensen en samenleving. Als een verkenner die de mogelijkheid van mobiliteit in vrijheid voor vandaag en morgen onderzoekt of naar zijn hand zet. De vereniging moet vaart blijven maken; de werkelijkheid haalt ons zomaar in. Deze vrijheid is het waard. En verder houd ik van gaan dus zit ik hier goed.

Achtergrond

Als landbouwkundig bedrijfskundige opgeleid, heb ik mij ontwikkeld tot een betrokken ondernemer die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en graag verbinding zoekt tussen mensen en processen om de dynamiek in het maatschappelijk bestaan van allen te bevorderen. Lid van de ledenraad Vereniging Eigen Huis.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Mijn beroep: teamleider stafbureau, projectleider en opleidingscoördinator. Als bijna 50 jarige zorg ik mede voor 'verjonging' van de bondsraad. Ik wil er naar streven meerdere 'jongere' ANWB leden te stimuleren plaats te nemen in de bondsraad. Naar de toekomst toe is het zeer belangrijk potentiële leden te blijven aanspreken en te zorgen voor ledenbehoud. Wat is hiervoor nodig? Daarover denk ik graag mee in de bondsraad.

Achtergrond

In januari start ik, naast mijn functie als opleidingscoördinator bij De Berekuyl Academy in Hierden, met een nieuwe uitdaging bij Hogeschool Windesheim. Alwaar ik naast teamleider van het stafbureau bij één van de domeinen ook projecten op zal pakken op het gebied van ondernemen. In mijn vrije tijd kun je me vinden op de golfbaan, lees ik een boek of besteed ik aan sociale contacten.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Al meer dan 30 jaar ben ik lid van de ANWB. En naar grote tevredenheid. De ANWB houdt zich op een breed vlak bezig met o.a. mobiliteit, recreatie en water. Ik wil graag een bijdrage leveren aan beantwoording van vragen op het gebied van mobiliteit in brede zin: zoals doorstroming verkeer, elektrisch rijden, spitsrijden. De komende jaren staan ons grote veranderingen te wachten, bijvoorbeeld door innovatie en digitalisering. Enerzijds gaat het daarbij om het vinden van oplossingsrichtingen die in de praktijk werken, anderzijds om dat op een verantwoorde manier te regelen. Naast Bondsraadslid ben ik ook lid van de verenigingsraad van NCRV en de federatieraad van KRO-NCRV alsmede lid van de vertrouwenscommissie van KRO-NCRV. Tevens ben ik lid van de Ledenraad van Menzis. Ik hoop ervaringen van buiten naar binnen, en die van andere Ledenraden, in te kunnen brengen in de Bondsraad.

Achtergrond

Ik werk als bedrijfsjurist bij een ingenieursbureau dat nationaal en internationaal werkzaamheden verricht op het gebied van o.a. transport en planning, havens en water. Ik adviseer met veel plezier collega’s in de mobiliteit over contracten, verzekeringen en andere condities en voorwaarden. Dat zijn overheids-gerelateerde werkzaamheden maar ook opdrachten van aannemers in binnen- en buitenland. Mijn streven is een contract dat in balans is met evenwichtige voorwaarden. Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk opgelost tussen partijen. Praktisch en met onderling respect.