Bondsraadsleden

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft dit jaar 16 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Zuid-Holland is Jenneke Feddes.

Bondsraadslid per 01-01-2020

Na jarenlang vanuit het bedrijfsleven een maatschappelijke bijdrage te hebben geleverd wil ik dit nu graag ook vanuit het algemeen belang doen. Ik zie ernaar uit om binnen de ANWB te adviseren over innovatieve mobiliteitsoplossingen om steeds dichter bevolkte steden leefbaar, veilig en bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld door dynamisch beprijzen van weggebruik, Mobility as a Service, autodeeldiensten en het stimuleren van fietsgebruik in steden.

Achtergrond

In Nijmegen ben ik afgestudeerd in Sociale Wetenschappen met als specialisatie milieu-economie en belastingvergroening. Na mijn studie ben ik als project- en servicemanager en diverse management en directierollen 17 jaar werkzaam geweest in een bedrijf dat intelligente verkeersoplossingen aan overheden en semi-overheden in binnen- en buitenland levert. In 2018 heb ik Cyrb opgericht en ben nu interim manager en adviseur in IT service delivery management, mobiliteit en Smart Cities.

Bondsraadslid per 01-01-2021

De ANWB is een vereniging die me na aan het hart ligt vanwege haar grote maatschappelijk belang. Variërend van handige producten, gedegen adviezen, concrete hulp tot brede belangenbehartiging. Vanuit mijn ervaring als directeur-bestuurder van grote coöperatieve bancaire organisaties en als voorzitter van diverse verenigingen ken ik veel kansen maar ook uitdagingen waar ANWB voor staat. Graag wil ik hieraan mijn bijdrage leveren en dan m.n. op het gebied van organisatie, infrastructuur, financiën en recreatie.

Achtergrond

Geboren en getogen ben ik in de mooie Alblasserwaard, het polderlandschap met de vele molens. Naast mijn huidige werk als ondernemersadviseur voor familiebedrijven bij bedrijfsoverdracht, aan- en verkoop en herstructurering ben ik o.a. ook bestuurlijk actief in de consumentenbond, een recreatiepark, het plaatselijk kerk- en verenigingsleven en in divers internationaal ontwikkelingswerk. Mijn financiële en bedrijfskundige achtergrond maakt het mij als mensen-mens ook mogelijk om zaken in een breed perspectief te zien. 

Bondsraadslid per 01-01-2016

Niet alleen als lid, ook als oud-medewerker Steunpunt ANWB Lyon heb ik een speciale binding met deze unieke Nederlandse vereniging. Naast mijn werk zet ik me graag op andere manieren voor de samenleving in. Het lijkt me boeiend en uitdagend betrokken te zijn bij diverse maatschappelijke vraagstukken en daar tegelijkertijd over mee te denken en sturing aan te geven.

Achtergrond

In de loop der jaren heb ik de nodige kennis en ervaring in diverse management- en netwerkfuncties in de (internationale) commercie, logistiek en IT opgedaan. Daarnaast beschik ik over een brede maatschappelijke interesse en ben onder meer regiobestuurder voor het alumninetwerk van mijn universiteit geweest. Mijn vrije tijd breng ik graag met mijn gezin in de buitenlucht door.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Mijn belangstelling voor duurzaam toerisme is breed. Het milieu en de sociaal-maatschappelijke omgeving speelt een steeds grotere rol in de keuze voor het maken van reizen, het aankopen van producten en het ontvangen van gasten. Met mijn toeristische achtergrond wil ik hier graag actief aan bijdragen. Met meer dan 4 miljoen leden betekent de ANWB echt wat. Bondsraadslid zijn is een zeer boeiende functie.

Achtergrond

Als senior communicatieadviseur werk ik voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere aan het uitbouwen van het thema Growing Green Cities. Daarnaast ben ik gecommitteerde bij de Breda University of Applied Sciences voor een scala aan toeristisch-recreatieve onderwerpen. Vanuit mijn eerdere functies als directeur VVV/ANWB Noordwijk, het Noordwijk Regio Congresbureau en manager marketing&communicatie Keukenhof heb ik ervaring met de ANWB. In mijn vrije tijd wandel, fiets en kampeer ik met mijn gezin.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Ik ben bijna 15 jaar lid van de ANWB en heb in deze periode optimaal geprofiteerd van alles wat de ANWB voor de leden doet. Variërend van de autoverzekering, producten uit de ANWB-winkel, het boeken van weekendtripjes tot gebruikmaking van de service van de Alarmcentrale. Ik heb ondervonden dat de ANWB een prachtig bedrijf is waarbij het belang van de leden van de vereniging voorop staat. Het lidmaatschap in de Bondsraad (voor de afdeling Zuid-Holland) geeft mij de gelegenheid mee te praten over nieuwe ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, verkeersveiligheid en andere terreinen waarbij de brede maatschappelijke relevantie van de ANWB naar voren komt. In de Bondsraad wil ik me inzetten voor de belangen van de leden op deze terreinen en ervoor zorgen dat de ANWB met zijn diversiteit aan services en producten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor huidige en toekomstige nieuwe leden. 

Achtergrond

Ik ben 44 jaar oud en sinds 2002 lid van de ANWB. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als coördinerend adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik beschik over een brede maatschappelijke interesse, met name op politiek en bestuurlijk terrein. Ik ben bekend met belangenbehartiging in diverse netwerken en snel in staat om complexe processen met meerdere stakeholders te doorgronden. Daarnaast heb ik  van jongs af aan veel affiniteit met verkeer en vervoer en mobiliteitsvraagstukken. In mijn vrije tijd ben ik graag in de buitenlucht om hard te lopen of lange wandelingen te maken, zowel in Nederland als in het buitenland. Tenslotte ben ik een liefhebber van wintersport.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB beweegt zich op het gebied van vrijetijd, reizen, mobiliteit en veiligheid en heeft te maken met steeds veranderende maatschappelijke opvattingen en technische ontwikkelingen.
Mobiliteit is door toename van het aantal inwoners in de grote steden en het file probleem, een belangrijke thema de komende jaren. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronica, verwerkt in voertuigen en E-bikes hebben ook invloed op het takenpakket van de ANWB. Het zijn belangrijke thema’s waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Ik denk graag mee over de koers van de ANWB.

Achtergrond

Als Senior Auditor heb ik veel bedrijfseconomische ervaring opgedaan met het uitvoeren van onderzoeken bij bedrijven en het adviseren aan onderdelen van het Ministerie van Defensie. Ook ben ik jaren lid geweest van de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de Commissie Loosduinen.
Naast aandacht voor mijn familie, reizen, sporten en cabrio rijden ben ik actief bij de Centrale Cliëntenraad van Middin, een stichting gericht wonen en werken voor mensen met een beperking. Ook werk ik, als vrijwilliger, in het Louwman Museum een uniek automuseum in Den Haag. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om een bijdrage te leveren aan de Bondsraad.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Vanuit brede kennis van verkeer, vervoer, mobiliteit, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling wil ik binnen de ANWB bijdragen aan de samenhang op toerisme, recreatie, mobiliteit, infrastructuur, vrije tijdsbesteding, verkeersveiligheid en leefomgeving. Samen met de andere bondraadsleden staan voor aansprekende ANWB ledenorganisatie. De ANWB is de grootste vereniging van Nederland en dat word je niet zo maar.

Achtergrond

Naast mijn Rijkswaterstaatwerk zet ik mij in voor de samenleving. Sociaal engagement en cohesie, duurzaamheid, rentmeesterschap, participatie en ontwikkeling zijn daarbij drijfveren. Het opzetten van een Jongerensociëteit en een Vereniging voor Stads- en Economisch Geografen, medezeggenschapsraden van de scholen en begeleiden van sportactiviteiten van mijn kinderen of lid van de Ledenraad van de Rabobank Gouwestreek zijn voorbeelden. Ook collecteer ik voor goede doelen.

Bondsraadslid per 01-01-2021

De ANWB is voor veel mensen, en ook voor mij, een begrip. De ANWB als organisatie spreekt mij aan vanwege het brede werkterrein en de brede maatschappelijke rol die zij heeft. Graag draag ik hier een steentje aan bij!
 

Achtergrond

Ik ben een jurist in hart en nieren. Meer dan 10 jaar heb ik gewerkt als belangenbehartiger. Naast de juridische kant sprak de sociale component mij erg aan. Vervolgens heb ik een stap gemaakt naar de naleving van de regels (compliance) door de verzekeraar waar ik werk. Daarnaast ben ik ook werkzaam op het vlak van risicomanagement en governance. Een mooie brede functie waarin ik mijn ervaring goed kan toepassen en verbreden. Naast mijn werk ben ik maatschappelijk actief als bestuurder bij de rechtswinkel Zoetermeer.  

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Als advocaat en hoogleraar ben ik in hoge mate actief binnen het omgevingsrecht. Ik heb dus vrijwel dagelijks professioneel van doen met (met name) juridische vragen rondom (veranderingen in) het landelijk gebied, de stedelijke omgeving en de infrastructuur. Als lid van de  bondsraad wil ik deze ervaring en expertise graag aan de ANWB ten goede doen komen.

Achtergrond

Ik ben advocaat in Den Haag en bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Verder bekleed ik verschillende bestuurlijke functies, waaronder de voorzitterschappen van de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging voor Onteigeningsrecht en de vakkamer bestuursrecht van de Examencommissie van de Nederlandse orde van Advocaten.

Bondsraadslid per 01-01-2020

In deze tijd waarin de normen en waarden over mobiliteit, toerisme en vrije tijd zo snel veranderen vind ik het belangrijk en interessant om daar over mee te denken samen met de andere bondsraadsleden.

Achtergrond

Mijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar heb ik vaak gecombineerd met andere werkzaamheden. Zo was ik bij de ANWB spits-filelezer en werkte ik mee aan verschillende uitgaven van de charme-camping boekjes.
Daarna werkte ik als cultureel reisleider in verschillende landen. Momenteel rijd ik door heel Nederland en Europa met mijn schilderijen.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Als stedelijk verkeersleider in Rotterdam voel ik iedere dag dat ik betekenisvol werk doe. Elke mening telt en daar zet ik me dan ook voor in. De ANWB vertegenwoordigt enorm veel leden en levert dan ook enorm belangrijk werk in haar rol om alle meningen te vertegenwoordigen. Daar lever ik met veel plezier graag mijn bijdrage aan. 

Achtergrond

De combinatie van een Engelse moeder en een Groningse vader heeft bij ons vroeger altijd voor humor én relativeringsvermogen gezorgd. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Rotterdam waar ik nu met plezier werk. Met mijn partner David en kinderen Hannah en Ruben woon ik in Zwijndrecht. Samen genieten wij van elkaars gezelschap, van heerlijke (kampeer)vakanties, lekker eten en spelletjes.
 

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB houdt zich bezig met veel zaken die mij aan het hart gaan: reizen & vakanties, auto & mobiliteit. Thema's die door mijn generatie anders worden ingevuld dan de generaties boven mij. Graag denk ik mee met de ANWB om de ANWB nu én in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Achtergrond

Na afronding van mijn studies notarieel en fiscaal recht aan de Universiteit Nijmegen ben ik als kandidaat-notaris aan de slag gegaan bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen in  Den Haag. Hier houd ik mij bezig met het ondernemingsrecht. Daarnaast heb ik een eigen reisadviesbureau.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is voor mij al jaren een betrouwbare organisatie als het gaat om reizen en vrije tijd. Ik ben altijd uitstekend geholpen bij problemen in binnen- en buitenland en ben zeer te spreken over de professionele, vlotte en klantvriendelijke wijze waarop dit aangepakt wordt. Als loyaal lid en omdat ik nu tijd beschikbaar heb, wil ik graag mijn steentje bijdragen via de bondsraad en mijn kennis en expertise op het gebied van duurzaam reizen en toerisme inzetten.

Achtergrond

Opgeleid in recreatie en toerisme vanuit een sociaal agogische invalshoek en met het oog op de natuur, heb ik in de afgelopen 25 jaar alle facetten van het reisvak doorlopen, van reisleidster tot reisontwikkelaar en alles wat daar mee samenhangt.
Moeder van 2 kinderen en wonend in Pijnacker, freelance werkzaam in de ontwikkeling en samenstelling van (duurzame) reizen en geïnteresseerd en betrokken bij een duurzame samenleving.
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2022

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid vind ik belangrijke elementen. Dit spreekt mij ook aan in het handelen van de ANWB. Daarom vind ik het interessant en leerzaam om als bondsraadslid bij de ANWB hieraan een bijdrage te leveren naast mijn werk als risicomanager.

Achtergrond

Ik ben opgegroeid in de provincie Noord-Holland en woon sinds 2009 in de provincie Zuid-Holland. Al meer dan tien jaar ben ik een proactieve risicomanager. In mijn vrije tijd trek ik graag erop uit met mijn gezin voor uitstapjes in eigen land en/of het buitenland. Vaak is dit een combinatie van cultuur, natuur en/of recreatief. Een leuk weetje: ik spaar de ANWB Extra reisgidsen.

Bondsraadslid sinds 01-01-2022

Voor zover ik mij kan heugen ben ik lid van de ANWB. Als actieve fietser en golfer maak ik regelmatig gebruik de ANWB-diensten. Maar voor het zeilen valt dat nog tegen. Ik vind de technische ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit bijzonder interessant. In dat teken heb ik sinds eind 2020 een mooie elektrische Carver! Voldoende aanknopingspunten om iets voor de ANWB te betekenen.

Achtergrond

De afgelopen werkzame dertig jaar heb ik grotendeels in de toeristische sector (Nederlands Bureau voor Toerisme en de Koninklijke Porceleyne Fles) gewerkt. Met die ervaring, plus de ervaring in de ledenraad van de Rabobank, verwacht ik een mooie bijdrage aan de bondsraad te kunnen leveren. Momenteel ben ik ondernemer in de zakelijke dienstverlening naar advocaten. Verder ben ik financieel sterk onderlegd.

Bondsraadslid per 01-01-2023

De ANWB heeft een breed dienstenpakket: de wegenwacht, vakanties, energie etc. Daarnaast is de ANWB betrokken bij mooie initiatieven als het Kinderfietsenplan en Automaatje. Als lid van de Bondsraad wil ik helpen meer maatschappelijke initiatieven van de grond te tillen. Ook wil ik met mijn juridische en financiële achtergrond de belangen van de leden richting het bestuur behartigen.

Achtergrond

Ik ben gek op wandelen. Sinds twee jaar woon ik in Leiden. In Leiden wandel ik graag door het Singelpark, dat om het historische centrum van Leiden ligt. Als je wandelt ben je alleen bezig met wat er op de route te zien en te horen is. Weer of geen weer. Voor mij is het een manier om te ontspannen en te genieten.