Bondsraadsleden

Limburg

De provincie Limburg heeft dit jaar 9 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Limburg is Elvira van Lumich.

Bondsraadslid per 01-01-2021

De ANWB zit, mijns inziens, in vele opzichten diep in de maatschappij verweven. Het is een eer om hier samen in en aan te werken om nóg verder te komen. De ANWB is een organisatie die soms vanuit de achtergrond en soms duidelijk aanwezig is in een land waar kamperen, recreëren, informatie en veiligheid centraal staat. Een organisatie die ontspanning en plezier begeleidt in een drukke maatschappij waar presteren en “altijd sneller en meer” in het middelpunt staat. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s van de bondsraad te mogen meedenken en brainstormen om Limburg hierin te vertegenwoordigen.

Achtergrond

Ik ben getrouwd en we hebben 2 kinderen. We wonen in Well, midden in de Maasduinen en gaan graag met onze Engelse Springer Spaniël, Luna wandelen. Vakantie vieren doen we het liefst met onze caravan ergens in Europa. Heb vele jaren in de horeca en recreatie mogen werken in diverse managementfuncties en sinds 2021 als regio directeur voor IVC Evidensia. IVC Evidensia is een groep die losse dierenklinieken en praktijken met elkaar in verbinding brengt. Verder ben ik GMR-lid van Lijn 83, primair onderwijs in de kop van Noord-Limburg, bestaande uit 14 basisscholen en een speciaal basisonderwijs. Ook mag ik deel uitmaken van de dorpsraad Well. 

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Graag behartig ik de belangen van de leden van de ANWB door kritisch te zijn op zowel de behartigingsactiviteiten die de ANWB uitvoert als de financiën binnen de ANWB. Gezien mijn jonge(re) leeftijd probeer ik het verschil te maken door de jongere ANWB leden ook in de bondsraad te vertegenwoordigen. In de afgelopen jaren als bondsraadslid zie ik ook een kentering in de samenstelling en de gemiddelde leeftijd van de leden van de bondsraad, hetgeen mijn inziens noodzakelijk is om een evenwichtigere afspiegeling te krijgen van de bondsraad. Gezien mijn persoonlijke hobby’s en interesses heb ik in het bijzonder aandacht voor de vrije tijdsactiviteiten die binnen de ANWB worden aangeboden/ georganiseerd en de activiteiten rondom de bereikbaarheid. Daarnaast hoop ik op een stijging van het aantal jongere leden van de ANWB door de grote (zichtbare) relevantie van de ANWB voor deze doelgroep.

Achtergrond

Tijdens mijn studietijd heb ik als medewerker bediening/ barman gewerkt in een brasserie en theaterzaal in Maastricht, La Bonbonnière. Na het afronden van de master Accountancy aan de Universiteit van Tilburg ben ik korte tijd werkzaam geweest bij KPMG, waarna ik ben overgestapt naar een kleinere accountantsorganisatie in Maastricht. Ongeveer een jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar Accon AVM. Bij alle drie deze accountantsorganisaties ben ik werkzaam in de controlepraktijk, waarbij ik voornamelijk grotere MKB- klanten voorzie van een controleverklaring. Eind 2015 heb ik de opleiding tot Registeraccountant afgerond.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Vanaf 1969 lid van de ANWB en altijd met veel interesse de activiteiten van de ANWB gevolgd en deel deelgenomen. Graag wil ik me inzetten voor een bijdrage in de verkeersveiligheid algemeen en wel speciaal de wegenstructuur, wegenverkeersveiligheid en fietspaden plannen. Een ander aspect voor mij is aandacht voor het kampeerbeleid bij de ANWB en als derde punt en niet onbelangrijk, het financieel beleid van een vereniging met al zijn activiteiten.

Achtergrond

Geboren 15 juli 1948 in Oldehove (Gr.) en nu al ruim 40 jaar in St. Odiliënberg  (L). Na mijn HBS opleiding ben ik in 1966 met mijn vakstudies begonnen. Eerst een opleiding in groenvoorziening en landschapsbouw daarna vanaf 1969 mijn hogere beroepsopleiding op de Bosbouw en Cultuurtechnische school te Arnhem richting Cultuurtechniek. Vanaf 1973 tot 1991 gewerkt als projectleider-directievoerder bij een  ingenieursbureau voor landschapsbouw, recreatie, weg en waterbouw en stedenbouw. 

Vanaf 1991 tot 2014 gewerkt als bedrijfsleider bij een aannemersbedrijf welke zich bezig hield met winning en veredeling van zand, grind, leem en keramische klei producten alsmede het aanleggen en exploiteren van afvalverwerkings inrichtingen. De eindbestemming van de ontgronde terreinen was meestal nieuwe natuurontwikkeling welke eveneens door het bedrijf werd aangelegd. Vanaf 2014 gepensioneerd.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Ik vind het een eer om voor een vereniging te mogen werken met > 4 miljoen leden. De vele maatschappelijke aspecten die de ANWB behartigt spreken mij zeer aan. Ik typeer mijzelf als een “veiligheidsman” en dat is ook een belangrijk thema binnen de ANWB. Ik ben zeer geïnteresseerd in verkeersveiligheid, maar ook veiligheid op de fiets en op het water worden ruim behartigd door de ANWB. Ik ben analytisch ingesteld, waardoor ik ook graag financiële stukken uitpluis. Ik wil graag het algemeen ledenbelang steunen in het bondsraadswerk.

Achtergrond

Opleidingen: HBO –analytische chemie-, AMBI (ICT), en Makelaar-taxateur onroerend goed.
Werkervaring: Commerciële functie (verkoper binnendienst laboratoriumchemicaliën), ICT (systeem- en netwerkbeheerder), adviseur geluid bij technische ingenieursbureaus en ruime ervaring bij gemeentelijke en provinciale overheden (technische milieufuncties). Nevenfunctie: Lid Ledenraad Vereniging Eigen Huis

Bondsraadslid sinds 01-01-2014

Ik ben al vele jaren een tevreden lid van de ANWB. De ANWB behartigt de belangen van haar leden op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De ontwikkeling van een duurzame samenleving speelt hierbij een belangrijke rol. Deze onderwerpen hebben mijn speciale belangstelling. Vandaar dat ik mijn interesse, kennis en ervaring dan ook graag wil delen door actief deel te nemen aan de Bondsraad.

Achtergrond

Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en werk als zakelijk adviseur bij een financiële instelling die, net als de ANWB,  dichtbij en betrokken is bij haar leden. Zowel in mijn werk als privé ben ik graag internationaal actief. In mijn vrije tijd ga ik dan ook met plezier op pad met de camper om de wereld te ontdekken. Verder doe ik aan sport en ben ik actief in de gemeenschap. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt, ook in letterlijke betekenis. Hoe kun je verkeersgedrag duiden, hoe kunnen we veilig(-er) samen 'verkeren'?
Ik ben een voorstander van meer diversiteit binnen de Bondsraad en hoop met mijn aanwezigheid de drempel te verlagen voor degenen die zich hierbij aangesproken voelen, maar de stap naar kandidaatstelling  niet durven nemen.

Achtergrond

Geboren in Eindhoven, getogen in Noord-Limburg, altijd werkzaam geweest als psychiater bij GGZ-instellingen in de Randstad en het Zuiden. Nu met prepensioen, en nog steeds actief binnen de gezondheidszorg, zij het als arts/psychotherapeut. Vrijwilliger bij de ANWB en het Nederlandse Rode Kruis. Voorzitter Raad van Commissarissen Thuiszorginstelling Zuid-Limburg. Hardlopen als passie in de resterende tijd.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Als inwoner van het Heuvelland ervaar ik het belang van een juiste balans op de gebieden waarop de ANWB actief is: mobiliteit, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme. Als  jurist heb ik geleerd vraagstukken van meerdere kanten te bekijken en belangen af te wegen. Mijn kennis en ervaring breng ik graag in om het Limburgse geluid te laten horen.

Achtergrond

Opgeleid als jurist heb ik gewerkt als stafdocent in het HBO-onderwijs, management consultant en als directeur-bestuurder van woningcorporaties. Op latere leeftijd nog een masterstudie Real Estate afgerond. Naast mijn werk ben ik voorzitter geweest van bezwarencommissies en ombudscommissies en heb ik toezichthoudende functies gehad. In mijn vrije tijd verblijf ik graag in het Limburgse Heuvelland of mijn favoriete vakantieland Spanje.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Na Corona en met de energietransitie zal de toekomst ons beslist de nodige grote veranderingen brengen op het gebied van mobiliteit, toerisme en recreatie. Voor de ANWB zie ik hierbij een grote rol weggelegd en als lid van de bondsraad hoop ik daaraan te kunnen bijdragen. Met de nodige internationale ervaring bij zowel overheden als bedrijfsleven, zal ik graag meewerken aan innovaties op het gebied van vervoer, reizen en recreëren. Voor en door de leden is mijn motto en ik zal mij de komende jaren inspannen als “ANWB-storyteller”.  

Achtergrond

Na mijn studie en zes jaren als officier bij de luchtmacht ben ik vooral als communicatie professional actief geweest. Ik ben nu senior communicatie adviseur bij het telecom bedrijf DELTA Fiber Netwerk. Verder ben ik als zelfstandige actief op het gebied van crisiscommunicatie en interviewtrainingen in zowel binnen- als buitenland. Met mijn loopbaan, ervaring en instelling hoop ik de vernieuwer te zijn waar de ANWB iets aan heeft.

Bondsraadslid per 01-01-2023

Als zakelijk reiziger, als toerist en als liefhebber van auto’s en motoren ben ik meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de beleidsvelden van de ANWB. Hoe mobiel kunnen we in de toekomst zijn en op welke wijze? Wat kunnen we leren van het verleden? Dit zijn onderwerpen waarin ik me graag verder in wil verdiepen. Met, als voormalig vrijwilligersmanager, speciale aandacht voor de vrijwilligers van de ANWB.

Achtergrond

Na mijn studie Werktuigbouwkunde ben ik eerst bij de brandweer terechtgekomen en daarna bij het Nederlandse Rode Kruis. Bij beide organisaties heb ik in diverse leidinggevende functies gewerkt. De aldaar opgedane kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor de ANWB.