Bondsraadsleden

Overijssel

De provincie Overijssel heeft 7 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Overijssel is Frans Bisschop.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ik ben reeds tijdens mijn studie tijd, door pech met de motor, lid geworden van de ANWB en de Wegenwacht. Sindsdien maak ik op bijna alle terreinen gebruik van de diensten van de ANWB, zoals: Wegenwacht service, winkel, verzekeringen, reizen (o.a. Fox en Travelhome), adviezen etc. Ik heb de ANWB hierbij leren kennen als een club, die staat voor de belangen en het welzijn van zijn leden en het lijkt mij een echte uitdaging hier een klein steentje aan te kunnen bijdragen.

Achtergrond

Tot aan mijn pensionering heb ik gewerkt als Senior Project Manager voor projecten in binnen en buitenland in de energie sector en heb daarnaast zitting gehad in diverse verwantenraden.
Verder heb ik als automobilist en fietser, maar ook als motorrijder en vrachtwagenchauffeur ruime ervaring in het verkeer en daardoor praktische kennis van de problemen van het gebruik van de openbare ruimte door verschillende voertuigen.
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

In 1993, bij een pechgeval op de A1, langs de autobaan lid geworden van de ANWB. Sindsdien gefascineerd lid en de ANWB gevolgd met bovenmatige interesse. Zo’n grote vereniging en relevant op vele gebieden. Mijn jarenlange bestuurlijke ervaring in de medezeggenschap zet ik in om de leden van de vereniging te vertegenwoordigen. Daarnaast wil ik bijdragen in het relevant zijn en blijven van de ANWB op de diverse onderwerpen.

Achtergrond

Werkzaam als verpleegkundig centralist ambulancezorg in de meldkamer Twente. Zodoende heb ik ook beroepsmatig met de ANWB van doen, middels meldingen van de alarmcentrale en wegenwachtmedewerkers op straat en bij het inzetten van traumahelikopters. Onder andere op dat vlak, de gezondheidszorg en veiligheid in het algemeen, kan ik mijn kennis ter beschikking stellen. Met Twentse nuchterheid mijn inbreng hebben. Daarnaast verwoed Geocacher en actief op diverse ANWB terreinen: recreatie, mobiliteit, vrije tijd…

Bondsraadslid per 01-01-2018

Mijn ervaring als belangenbehartiger/lobbyist wil ik graag inzetten voor de ANWB. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld als lid van de bondsraad. Op de foto ziet u mij in ons lokale jeugdhonk in Nieuwleusen. Want ik zou graag zien dat de ANWB meer producten en diensten gaat leveren waar jongere mensen behoefte aan hebben.

Achtergrond

Opgegroeid aan het Oosterveen in Nieuwleusen op het ouderlijk melkveebedrijf. Volgde de Internationale Agrarische Hogeschool in Deventer en ging 12 jaar aan de slag als relatiebeheerder bedrijven voor Rabobanken in de regio Zwolle. 
Voor gemeente Olst-Wijhe werk ik nu als bedrijvencontactfunctionaris/beleidsmedewerker Economische Zaken. Tot 2017 was ik regioadviseur bij ondernemersvereniging Evofenedex. Daar lobbyde ik voor infrastructuur, verkeer & vervoer. Vandaar mijn beroepsmatige affiniteit met de werkzaamheden van de ANWB. Gemeenteraadservaringen in Nieuwleusen/Dalfsen (Overijssel) kwamen bij die lobby goed van pas. Tussentijds werkte ik als programma-manager bij MKB-Nederland. Sinds 2014 ben ik voorzitter van SMON Welzijn (actief in jeugd- en jongerenwerk). Want inzet voor de mensen in je eigen omgeving levert zichtbaar en snel resultaat op. Dat zeg ik ook als vader van vier kinderen. Met veel plezier ben ik daarom ook actief in het toezichtsorgaan van Saam Welzijn Dalfsen en in de regionale mediaraad van RTV Oost.
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

De ANWB is voor mij belangrijk als belangenbehartigende organisatie voor het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen in de directe woonomgevingen. Daarnaast als hulpverlener voor het verkeer onderweg. De vereniging en het bedrijf moeten er staan voor deze taken. Als lid van de Bondsraad kun je daar mee voor zorgen.

Achtergrond

Op 1 januari 2014 ben ik gepensioneerd na functies in het bedrijfsleven (landbouworganisaties) en 12 jaar als griffier van de gemeenteraad in de gemeente Skarsterlân. Nu lid van de gemeenteraad Kampen, tevens voorzitter van de VVD fractie, voorzitter van de kerkenraad (PKN) en ben naast Bondsraadlid ook lid van de ANWB Experimentencommissie en voorzitter van de ANWB themagroep Financiën. Verstrek adviezen op bestuurlijk organisatorisch gebied.

Bondsraadslid sinds 01-01-2011

Ik wil er graag aan bijdragen dat de ANWB als de grootste organisatie op het terrein van mobiliteit en recreatie maatschappelijk relevant blijft en haar rol als hulpverlenende instantie, maar ook als belangenbehartiger voor haar bijna vier miljoen leden zo goed mogelijk kan blijven vervullen.

Achtergrond

Ik ben als bestuurskundige werkzaam in de eerstelijns zorg en in het openbaar bestuur. Daarbij houd ik mij met name bezig met het verbeteren en borgen van kwaliteit en met mono- en multidisciplinaire samenwerkingsvormen. In de (schaarse) vrije tijd reizen wij graag binnen en buiten Europa. In Nederland lopen wij graag lange afstandspaden zoals het Pieterpad, waarbij je op een hele andere en buitengewoon mooie manier kennis maakt met Nederland.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012
Ik vind de ANWB een inspirend bedrijf dat volop meegaat in de veranderingen van de samenleving. Mijn intresse ligt bij de mobilteit en recreactie.

Achtergrond
KTG-Solutuins is mijn eigen bedrijf. Ik inspecteer bedrijven, instellingen en overheidsgebouwen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Daarnaast probeer ik de reiswereld wakker te schudden, dat ze beter in kaart hebben hoe hun bedrijf eruit ziet voor deze doelgroep.
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2022

Voor mij staat de ANWB voor verbinden, een helpende hand en als bron voor informatie met en voor elkaar. Met mijn inbreng draag ik graag mijn steentje bij aan de onderwerpen verbinden, databescherming en samenwerking. Ik vind het leuk om vooruit te denken, om innovatief te blijven en open te staan voor ideeën en opmerkingen van anderen. Het lijkt me heel leuk om samen te werken met anderen uit de provincie en op landelijke schaal. Om samen mooie resultaten te bewerkstelligen en ANWB een steeds betekenisvoller onderdeel van iemands vakantie of dag uit te laten zijn. 

Achtergrond 

Sociaal bevlogen en gedreven met veel ervaring op meerdere vakgebieden zoals de horeca, sociale sector en schadebranche, politiek en vertegenwoordiging. Deze ervaring heb ik in diverse landen opgedaan. Een doener en doorzetter in het werk, een denker voor verbetering en improvisatie om ergens meer uit te halen dan mogelijk lijkt.