Naar artikel

Verlengen rijbewijs 65+

Het rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Dit ligt bijvoorbeeld anders bij iemand die ouder is dan 65 jaar. Vanaf 75 jaar moet voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring worden ondergaan.

van 65 tot 70 jaar

Het rijbewijs wordt afgegeven tot de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt. Dus bij verlenging als je 65 jaar bent, wordt het rijbewijs afgegeven voor 10 jaar (tot 75ste verjaardag). Bij verlenging op 69 jarige leeftijd, wordt het rijbewijs afgegeven voor de duur van 6 jaar (tot 75ste verjaardag). De procedure voor het verlengen van het rijbewijs blijft zoals het was.

van 70 tot 75 jaar

Verloopt je rijbewijs als je tussen de 70 en 75 jaar bent dan wordt het rijbewijs afgegeven voor maximaal vijf jaar. Verloopt het rijbewijs bijvoorbeeld als je 74 jaar bent, dan krijg je een rijbewijs voor maximaal 5 jaar. In dat geval mag je dus blijven rijden tot je 79ste zonder medische keuring.

75 jaar of ouder

Verloopt het rijbewijs als je 75 jaar of ouder bent dan moet je bij het aanvragen van een rijbewijs een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) invullen en een medische keuring ondergaan. Dit geldt ook als je het rijbewijs eerder aanvraagt dan dat het rijbewijs verloopt. De keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Soms worden er aan de gezondheidstoestand voorwaarden voor het rijden gesteld, zoals bijvoorbeeld het dragen van een bril of het rijden met automatische versnelling.

Aan de hand van deze Gezondheidsverklaring en de medische keuring wordt bepaald of je rijgeschikt bent. Indien je rijgeschikt bent bevonden wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.

Ook al vervallen alle andere rijbewijs categoriën omdat je niet rijgeschikt bent, je behoudt altijd het AM rijbewijs. Hiermee mag onder andere een brommobiel worden bestuurd.

Procedure van verlengen 75+

  • Koop bij de gemeente of via het CBR een Gezondheidsverklaring en het Geneeskundig Verslag.
  • Vul de Eigen Verklaring zelf in.
  • Laat een medische keuring uitvoeren bij een arts. Huisartsen doen vaak geen keuringen voor eigen patiënten, om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen (huis)arts en patiënt wordt verstoord. Vraag dus een andere huisarts om de keuring te verrichten. Hiervoor is het Geneeskundig verslag nodig.
  • Stuur de Eigen verklaring en het Geneeskundig Verslag op naar het CBR.

Het CBR beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing over de verlenging van het rijbewijs. Indien het CBR de aanvraag akkoord bevindt, wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.
Soms is aanvullend onderzoek naar uw rijgeschiktheid nodig

  • De medisch adviseur van het CBR kan je doorverwijzen naar een medisch specialist
  • Er kan ook een rijtest nodig zijn. Je ontvangt dan een uitnodiging hiervoor.

Aan rijbewijs C en D worden hogere medische eisen gesteld dan aan het rijbewijs B. 

Begin op tijd

Wij adviseren ruim op tijd te beginnen met de aanvraag voor het verlengen van het rijbewijs, maar niet eerder dan vier maanden voor de verloopdatum. Doe je dat eerder, dan kan dit ten koste gaan van de duur van je nieuwe rijbewijs. Op de website van het CBR vind je hierover meer informatie. 

Rijtest

De rijtest is geen rijexamen. Het CBR beoordeelt of je nog geschikt bent om veilig aan het verkeer deel te nemen met bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen. Wellicht kun je wel rijgeschikt worden met behulp van aanpassingen aan de auto, bijvoorbeeld een automaat. De test kan in eigen auto of lesauto. De rijtest zelf is gratis. Je hebt alleen extra kosten als je een lesauto moet huren. 

Er volgt een evaluatiegesprek waarin de rijgeschiktheid wordt besproken. Bij een afwijzing is het mogelijk om een herkansing aan te vragen. Er wordt dan aangeraden om enkele rijlessen te volgen. Daarnaast is het mogelijk om een cursus te volgen die speciaal is ontwikkeld voor senioren: Opfristraining Senioren.

Niet eens met besluit

Je kunt een herkeuring aanvragen of schriftelijk bezwaar maken. Je moet een keuze maken tussen de herkeuring en het bezwaar. Beide procedures kunnen niet tegelijk. Kijk hiervoor op de website van het CBR.

Wijziging medische situatie

Als bestuurder ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid en voor die van anderen. Om te mogen rijden moet men daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Twijfel je of je rijgeschikt bent, dan is het verstandig een Gezondheidsverklaring van het CBR in te vullen. Doe je dit niet en blijk je ongeschikt, dan kan dit gevolgen hebben voor onder andere de aansprakelijkheid en de afwikkeling van de schade na een ongeluk.