Rijbewijs C1

Met een rijbewijs C1 mag je met een kleine camper of lichte vrachtwagen, met een gewicht tussen de 3.500 en 7.500 kg, aan het verkeer deelnemen. Het rijbewijs C1 toont aan dat je over voldoende kennis, vaardigheden en inzichten beschikt om een dergelijk voertuig te besturen. Tijdens een praktijkexamen van het Centraal Bureau Rijvaardigheid wordt jouw rijvaardigheid getest. Voordat je mag beginnen met je rijlessen, moet je alle twee de onderdelen van het theoriecertificaat behaald hebben. Daarnaast moet je een medische verklaring aanvragen. Als je slaagt voor het examen dan kun je het rijbewijs C1 aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Wat zijn de eisen voor het behalen van rijbewijs C1?

Je kunt het rijbewijs C1 aanvragen als je voldoet aan de volgende eisen:

  • Je hebt een minimum leeftijd van 18 jaar
  • Je hebt beide onderdelen van het theoriecertificaat behaald
  • Je hebt het praktijkexamen met succes afgerond
  • Je hebt een medische verklaring aangevraagd

Theoriecertificaat 

Voor je rijbewijs C1 heb je een apart theoriecertificaat nodig. Je bent verplicht om dit eerst te behalen voordat je kunt starten met het volgen van rijlessen. Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:

  • Deel 1: RV1-light: Gedragsregels, verkeerswetgeving en functie en wetgeving van de voertuigtechniek
  •  Deel 2: R2C: Veiligheidsaspecten, milieuaspecten en relevante bepalingen in de vervoerswetgeving

Meer informatie over andere rijbewijs categoriën

Rijbewijs A

Rijbewijs AM

Rijbewijs B

Rijbewijs BE

Rijbewijs B+