Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koop ontbinden als gevolg van late levering nieuwe auto

Vraag gesteld door op 28 maart 2022

Ik heb 11/6/21 bij de dealer een nieuwe auto besteld en op die datum het koopcontract getekend : de vermoedelijke leverdatum was toen eind oktober 2021. Deze vermoedelijke datum werd daarna door de dealer verschoven naar eind oktober , resp naar januari, resp naar maart , en nu naar “waarschijnlijk “28/4/22. Als reden  wordt telkens het chips-tekort genoemd
Bij deze dealer zijn de bovag-standaardbepalingen van toepassing.
Vraag : kan ik het koopcontract inmiddels kosteloos annuleren?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


Op 11/06/2021 heeft u een koopovereenkomst gesloten voor een nieuwe auto. De vermoedelijke leverdatum was toen eind oktober 2021. Deze datum is vanwege het chips tekort verschoven, resp. naar januari, maart en nu vermoedelijk 28/04/22. De Bovag standaardbepalingen zijn van toepassing en uw vraag is of u de overeenkomst inmiddels kosteloos kunt annuleren.

Artikel 6 en 7 van de Bovag voorwaarden zeggen hierover het volgende:
Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: - als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren; - als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid
Gevolgen van verzuim
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht

Conclusie

Op grond van deze voorwaarden kunt u de koop ontbinden ( niet annuleren) als de verkoper in verzuim is. Omdat het bij u gaat om een vermoedelijke leveringsdatum moet u de verkoper eerst schriftelijk in gebreke stellen. De verkoper heeft dan nog drie weken de tijd om alsnog te leveren. Heeft hij de auto binnen die drie weken niet geleverd dan is de verkoper in verzuim en kan de koop worden ontbonden. 
Omdat de verkoper een beroep kan doen op overmacht kunt u geen verdere schade claimen. 
U kunt ook eerst nog in gesprek gaan met de verkoper, want als de verkoper nu al weet dat hij niet binnen die drie weken kan leveren, is het wellicht mogelijk om de overeenkomst eerder te ontbinden. Soms is het ook mogelijk om tot een andere oplossing te komen. Het probleem met de chips speelt namelijk overal.

Meer informatie over de leveringstermijn en modelbrieven bij overschrijding bij een vermoedelijke leveringstermijn vindt u op onze website.