Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kapotte remmen en BOVAG-garantie

Vraag gesteld door op 21 februari 2022

Ik heb een tweedehands auto gekocht met 12 maanden garantie. Nu na 6 maanden blijken de remklauwen kapot en de remschijven en remblokken versleten. Kan ik aanspraak maken op de Bovag garantie?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een occasion gekocht met een 12 maanden garantie. Ongeveer 6 maanden na aflevering van de auto blijken de remklauwen defect. Ook zijn de remblokken en remschijven versleten. U wilt graag weten of u aanspraak kunt maken op herstel onder de BOVAG garantievoorwaarden.

BOVAG-garantie

Op grond van de BOVAG garantievoorwaarden komen binnen de garantieperiode de kosten voor herstel van gebreken voor rekening van de verkoper. Dit betreft herstel van gebreken die bij de koop niet waarneembaar waren en het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

12 maanden garantie

De BOVAG-garantie geldt in beginsel voor een periode van 6 maanden na aflevering van de auto. Partijen kunnen overeenkomen dat in aansluiting op deze 6 maanden, de garantie onder gelijke voorwaarden met 6 maanden wordt verlengd. Bij de verlengde BOVAG-garantie geldt een maximum aantal kilometers (20.000 km na aflevering). De garantie is niet overdraagbaar aan opvolgende rechtverkrijgenden.

Remblokken

Als de remblokken aan vervanging toe zijn binnen de garantieperiode en de auto nog niet toe is aan een reguliere onderhoudsbeurt o.b.v. gereden kilometers, dan valt het vervangen van de remblokken onder de BOVAG-garantie.

Remschijven

Als de dikte van de remschijven tijdens de garantieperiode onder de minimumgrens komen, dan valt het vervangen van de remschijven in beginsel onder de BOVAG-garantie. Als de verkoper kan bewijzen dat de remschijven zijn versleten door verkeerd gebruik, dan komen de kosten voor vervanging voor rekening van de eigenaar van de auto.

Remklauwen

Naast gebreken die bij aankoop niet waarneembaar waren en gebreken die die gedurende de garantieperiode zijn ontstaan ten gevolge van normaal gebruik, geldt dat noodzakelijk vervanging van onderdelen die voortvloeit uit een gebrekkige uitvoering van de afleverbeurt onder her bereik van de BOVAG-garantie valt. Ook het herstel van de remklauwen valt zodoende onder de BOVAG-garantie.

Conclusie

De thans noodzakelijke reparaties behoren, voor u kosteloos, onder de BOVAG-garantie te worden uitgevoerd. Als de garantiegever hieraan niet wenst mee te werken dan kunt u de BOVAG om bemiddeling vragen in dit garantiegeschil. Als ook deze bemiddeling geen effect heeft, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's over Garantie en Fabrieks- en BOVAG-garantie