Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag je als verkopende partij de koop ontbinden?

Vraag gesteld door Mirandkk op 5 januari 2017

We hebben gisteren een auto gekocht na eerst gehandeld te hebben zijn we het eens geworden!
Koopcontract ondertekent en zaterdag ophalen...nou alles in kannen en kruiken zou je zeggen....tot ik vanochtend gebeld werd door de autogarage met de mededeling dat de koop niet door kan gaan doordat de eigenaar van het garage bedrijf een verkeerde berekening heeft gemaakt en dat het hem niet niks oplevert maar geld gaat kosten. Mag hij dit zomaar doen na ondertekening van beide?

M.vr.gr Miranda

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft gisteren een occasion gekocht. Autom zou komende zaterdag geleverd worden. Vanochtend bent u echter gebeld met mededeling dat koop niet doorgaat, daar de garagist zich vergist heeft in de prijs. U vraagt zich af of dit zo maar kan.

Er is tussen u en de garagist een koopovereenkomst totstand gekomen, waarbij u de auto geleverd krijgt tegen betaling van de overeen gekomen prijs.

Tenzij de verkoper een voorbehoud heeft gemaakt (bijv onder voorbehoud goedkeuring directie), of dat het voor u duidelijk was dat de koopprijs zo laag was dat, dit in alle redelijkheid niet zou kunnen kloppen.

Indien dien voorgaande niet aand e orde is, dan zie ik geen reden waarom of de verkoper eenzijdig de koopovereenkomst kan ontbinden. Ofwel; ik adviseer u nakoming te vorderen.

De Geschillencommissie Voertuigen heeft in een vergelijkbare zaak - tussen consument en garagist (BOVAG) - geoordeeld dat de verkoper 15% annuleringskosten verschuldigd is (analogische toepassing van art 7 Bovag voorwaarden). Indien u kunt aantonen dat uw schade hoger is dan 15%, dan is de verkoper gehouden de werkelijk door u geleden schade te voldoen.

Meer informatie over annuleren koop vindt u op onze website.